Information
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN: LẮP GHÉP NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG
PHẦN A: ĐỀ BÀI
I. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH.

- Đây là công trình nhà xưởng lắp ráp xe đạp thống nhất.
- Công trình có mặt bằng tương đối rộng.
- Đất ở đây thuộc loại đất sét. Có hệ số mái dốc là m = 1: 0,5.
Mặt cắt ngang nhà
Số liệu tính toán : (đơn vị m)
Cấu kiện H (m) h (m) P (T)
Cột bê tông lớn 13,8 10,8 8
Cột bê tông nhỏ 10,3 8 4,2
Dầm cầu chạy DC1A Khẩu độ 6m 0,8 3,3
Cửa trời thép Khẩu độ 6m 2,6 1,2
Pa nen mái KT = (1x6) m 0,7
Vì kèo thép L = 18m a = 2,45 1,5
Số bước cột n = 11 Móng lớn P =3T Móng nhỏ P = 1,5 T
Tiết diện cột:
- Cột nhỏ:
+ Phần cột trên (30x40)cm
+ Phần cột dưới (40 x 60)cm. - Cột lớn:
+ Phần cột trên (40 x 60)cm.
+ Phần cột dưới (60 x 80)cm.
PHẦN B: BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LẮP GHÉP:
- Để đảm bảo kỹ thuật, hiệu quả, đồng thời tận dụng hết khả năng làm việc của các loại máy móc, thiết bị phục vụ cho công tác lắp ghép. Công trình đòi hỏi người thi công phải lựa chọn được các loại máy móc phù hợp với từng công việc và tổ chức hợp lý các tuyến đi của máy, tăng năng suất làm việc và đảm bảo tiến độ thi công.
- Với các công trình thi công bằng phương pháp lắp ghép thì máy và trang thiết bị chủ yếu là: Cần trục, Cáp, Treo, Neo, buộc....
- Để chọn được loại cần trục phù hợp ta phải căn cứ vào hình dạng, kích thước công trình, trọng lượng vật cẩu, và các điều kiện của công trường như mặt bằng rộng hay hẹp...
I - TÍNH KHỐI LƯỢNG CÁC KẾT CẤU LẮP GHÉP.
- Theo số liệu bài ra ta có:
+ Công trình cần lắp ghép có 3 nhịp, số bước cột là 11 bước cột.
- Do công trình được lắp ghép từ các cấu kiện nhỏ nên sự ảnh hưởng do biến đổi nhiệt là không đáng kể, ta xem như sự làm việc của đất nền đã được xét đến khi tính toán nền móng. Ở đây ta chỉ xét trên lĩnh vực thi công.
- Một khung nhà có 4 cốc móng, 4 cột(2 cột biên, 2 cột giữa, 3 giàn mái).
- Nhà có 11 bước cột tức là có 12 trục tương ứng.
- Một gian nhà có 6 dầm cầu chạy.
1 - Tính khối lượng đào đất móng.
Do đất ở đây là đất sét tra bảng hệ số mái dốc (sách kỹ thuật thi công của Nguyễn Đình Hiện), ta có m = 1: 0,5.
Tài liệu