Information


MỤC LỤC

Trang
I. MỞ ĐẦU 1
II. NỘI DUNG 2

1. Khái quát chung . 2
2. Thực trạng dân số 2
3. Sự phân bố 3
4. Thành phố dân tộc 4
5. Biến động dân số 4
6. Cơ dấu dân số 5
7. Lao động và việc làm 6
III. KẾT LUẬN 12

I. MỞ ĐẦU
Lạng Sơn
là một tỉnh nằm ở vùng biên giới phía Bắc với 11 huyện, thị xã, trong đó Bắc Sơn là một huyện vùng cao của tỉnh gắn liền với lịch sử trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn những năm đầu cách mạng tháng Tám. Hơn 60 năm đã trôi qua, việc tìm hiểu về vùng đất giàu truyền thống cách mạng này vẫn luôn là hoạt động có ý nghĩa. Cuối tháng 12 năm 2007, đoàn sinh viên thực tập khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dưới sự hướng dẫn của các thầy cô thuộc chuyên ngành Dân tộc học đã có dịp trở về vùng đất Bắc Sơn (thuộc huyện Bắc Sơn - tỉnh Lạng Sơn). Dừng chân ở vùng đất này, ngoài mục đích tìm hiểu truyền thống cách mạng của vùng thì một trong những nhiệm vụ mà đoàn quan tâm là tiến hành điều tra dân tộc học trên mọi lĩnh vực.
Đề tài mà nhóm chúng tôi nhận nhiệm vụ nghiên cứu là “Đặc điểm dân cư và sự phân bố dân cư” của toàn xã. Qua những tài liệu thu thập được cùng với khảo sát thực tế, chúng tôi đi đến báo cáo về tình hình dân cư của xã.
Để có được bản báo cáo này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Đảng bộ, chính quyền địa phương và nhân dân; sự hướng dẫn tận tình của các thầy cô trong đoàn và đặc biệt là sự hoạt động tích cực của các thành viên trong nhóm.


Tài liệu