Thạc Sỹ Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  aa
  Bài viết
  854
  Tài liệu đã gửi
  853
  Tài liệu được mua
  284
  Tài liệu đã mua
  1
  ID thành viên
  29481
  Gold
  1,821
  Nạp Gold vào tài khoản

  Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

  TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng
  Information

  MS:LVDL-DLH014
  SỐ TRANG: 87
  TRƯỜNG: DHSP TPHCM
  NGÀNH: ĐỊA LÝ
  CHUYÊN NGÀNH: ĐỊA LÝ HỌC
  NĂM: 2009

  MỞ ĐẦU


  1. Tính cấp thiết của đề tài


  Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp có tính liên vùng và xã hội hóa cao: là một ngành có khả
  năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ lớn cho xã hội, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, phát triển nhiều
  ngành kinh tế khác, tạo việc làm cho người lao động.
  Trong những năm gần đây ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng có bước tăng trưởng khá, nhịp độ tăng
  trưởng hằng năm 10,4%. Chỉ tính từ 2005 – 2007 đã đón và phục vụ cho hơn 4.084.042 lượt khách,
  tổng giá trị đầu tư đạt khoảng 350 tỷ đồng. Doanh thu xã hội từ du lịch của tỉnh khoảng 900 tỷ đồng,
  đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho khoảng 3.000 lao động trong ngành
  du lịch và 7.000 lao động xã hội. (Nguồn: Niên giám thống kê Lâm Đồng, 2007). Trình độ tay nghề,
  nghiệp vụ của cán bộ quản lý và đội ngũ lao động từng bước được nâng cao, chất lượng sản phẩm du
  lịch ngày càng được cải thiện.
  Thành phố Đà Lạt, với những đặc trưng của mình: là trung tâm du lịch của khu vực Tây Nguyên
  và Đông Nam Bộ, sự đa dạng của các dân tộc và tài nguyên du lịch… từ lâu đã trở thành một trong
  những trung tâm du lịch lớn của cả nước. Tuy nhiên hoạt động du lịch chưa xứng đáng với tiềm năng
  vốn có của nó. Thực lực kinh tế và cơ sở vật chất hạn chế, sản phẩm du lịch đơn điệu, trùng lặp, nghèo
  nàn, chất lượng phục vụ còn yếu kém, môi trường tự nhiên xuống cấp ngày một trầm trọng hơn. Nhìn
  chung, hiệu quả kinh doanh du lịch còn thấp và đây cũng là vấn đề bức xúc đang đặt ra đối với phát
  triển du lịch thành phố Đà Lạt trong tương lai của tỉnh Lâm Đồng.
  Đà Lạt được thiên nhiên ưu đãi với nguồn tài nguyên hết sức phong phú và đa dạng, đó cũng là
  tiền đề để phát triển du lịch thành phố Đà Lạt, đặc biệt là du lịch sinh thái. Vậy tài nguyên du lịch
  thành phố Đà Lạt bao gồm những gì ? Ngành du lịch thành phố Đà Lạt đang phát triển như thế nào và
  có theo hướng bền vững hay không? Chúng ta sẽ phải làm gì để du lịch thành phố Đà Lạt phát triển
  theo hướng bền vững? Đề tài “Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt (Tỉnh
  Lâm Đồng)” sẽ góp phần giải quyết các vấn đề trên.

  2. Lược sử nghiên cứu

  Theo nghiên cứu thì vấn đề phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt chưa có
  nhiều và không tập trung đầy đủ, chủ yếu là nghiên cứu một phần. Có những công trình nghiên cứu
  sau:
   Những nghiên cứu chuyên về các điểm du lịch của Sở du lịch, các công ty du lịch khai thác.
   Định hướng chung trong quy hoạch phát triển kinh tế của tỉnh.
   Hà Thị Lý – Nghiên cứu và đánh giá sự thay đổi của môi trường tự nhiên Thành phố Đà Lạt
  trong quá trình phát triển du lịch – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
  Chưa có một công trình nào nghiên cứu một cách đầy đủ về phát triển bền vững du lịch sinh thái
  thành phố Đà Lạt.

  3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài

  3.1. Mục tiêu


  Nghiên cứu tiềm năng, thực trạng và đề xuất các định hướng phát triển bền vững du lịch thành
  phố Đà Lạt. Đây là nguồn kiến thức, thông tin tham khảo bổ ích để ngành du lịch thành phố Đà Lạt
  nghiên cứu, điều chỉnh các hoạt động du lịch, nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của du khách, mang lại
  hiệu quả kinh tế cao, nâng cao mức sống cộng đồng địa phương, bảo vệ môi trường và đảm bảo sự phát
  triển lâu dài.

  3.2. Nhiệm vụ

  Nghiên cứu tiềm năng, hiện trạng và đề ra giải pháp phát triển du lịch thành phố Đà Lạt theo
  hướng phát triển bền vững du lịch sinh thái.

  4. Giới hạn nội dung và phạm vi nghiên cứu

   Không gian: Đề tài được giới hạn trong phạm vi địa giới của thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm
  Đồng).
   Thời gian: Đề tài nghiên cứu vấn đề du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt trong thời gian từ
  năm 1996 đến năm 2007 (các số liệu được thu thập để phục vụ cho đề tài).
   Nội dung: Phân tích tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch của thành phố Đà Lạt trên
  quan điểm bền vững và đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch theo hướng bền vững.

  5. Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu

  5.1. Quan điểm


   Tổng hợp – Hệ thống
  Nghiên cứu phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt không thể tách khỏi hệ thống
  kinh tế - xã hội của cả nước. Các yếu tố cần được nghiên cứu, đánh giá trong mối quan hệ khăng khít
  chặt chẽ với sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước.
   Quan điểm lãnh thổ
  Việc nghiên cứu hiện trạng phát triển du lịch sinh thái ở thành phố Đà Lạt không thể tách rời
  với vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước. Do quá trình phát triển du lịch của thành phố Đà Lạt
  là một phần trong quá trình phát triển du lịch với vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và cả nước.
   Quan điểm lịch sử
  Mọi sự vật, hiện tượng đều có quá trình phát sinh, vận động và biến đổi. Quá trình ấy có thể bắt
  đầu từ trong quá khứ, hiện tại vẫn tiếp diễn và kéo dài đến tương lai. Đứng trên quan điểm lịch sử,
  phân tích nguồn gốc phát sinh, đánh giá đúng đắn hiện tại sẽ là cơ sở để đưa ra các dự báo xác thực về
  xu hướng phát triển trong thời gian sắp tới. Quan điểm này được vận dụng trong khi phân tích các giai
  đoạn chủ yếu của quá trình phát triển hệ thống du lịch và dự báo xu hướng phát triển của hệ thống lãnh
  thổ.
   Quan điểm sinh thái
  Phát triển du lịch phải gắn liền với bảo vệ môi trường sinh thái. Quan điểm sinh thái cho thấy sự
  cần thiết phải bảo vệ tính toàn vẹn của hệ sinh thái, đánh giá tác động của du lịch đến môi trường và
  khả năng chịu đựng của môi trường trước sự phát triển của kinh tế nói chung, du lịch nói riêng.
   Quan điểm phát triển bền vững
  Du lịch sinh thái bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng các nhu cầu
  hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa trong khi đó vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo
  các nguồn tài nguyên và phát triển du lịch trong tương lai.

  5.2. Phương pháp nghiên cứu

   Phân tích tổng hợp
  Thông tin, số liệu sau khi thu thập sẽ được so sánh, phân tích, tổng hợp cho phù hợp với mục
  đích của từng phần. Quá trình tổng hợp sẽ có được cái nhìn bao quát về du lịch thành phố Đà Lạt. Qua
  phân tích, các thông tin được chắt lọc với độ tin cậy và mang lại hiệu quả cao nhất.
   Thống kê
  Sau khi thu thập thông tin, số liệu, tiến hành thống kê, sắp xếp chúng lại cho phù hợp với cấu
  trúc của đề tài, trình tự thời gian và lập ra các bảng biểu về quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh
  cũng như ngành du lịch thành phố Đà Lạt.
   Thực địa
  Đây là phương pháp không thể thiếu nhằm tích luỹ tài liệu thực tế về sự hình thành, phát triển
  và đặc điểm của tổ chức lãnh thổ du lịch. Trong quá trình thực hiện luận văn, phương pháp này rất
  được coi trọng vì nó phản ánh thực tiễn khách quan của đề tài mà luận văn nghiên cứu.
   So sánh
  Đây là phương pháp sử dụng dùng để so sánh các số liệu thống kê thu thập từ đó đưa ra những
  nhận định cần thiết (rút ra kết luận). Phương pháp này còn được dùng để so sánh sự phát triển du lịch
  của thành phố Đà Lạt qua các năm.
   Bản đồ
  Đây là phương pháp đặc trưng của địa lý. Sử dụng các bản đồ, biểu đồ làm tăng tính trực quan
  của đề tài, không chỉ cho biết đặc điểm, phân bố, mạng lưới mà còn thể hiện một số kết quả của công
  trình nghiên cứu.

  6. Cấu trúc của luận văn

  Mở Đầu
  Nội Dung
  Chương 1. Cơ sở lý luận và phát triển bền vững du lịch
  Chương 2. Những nhân tố ảnh hưởng và thực trạng phát triển bền vững du lịch sinh thái thành
  phố Đà Lạt
  Chương 3. Định hướng và các giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái thành phố Đà Lạt
  Kết Luận – Kiến nghị

  Tài liệu
  File đính kèm
  • LVDL-DLH014.pdf
   File Type: pdf 3.22 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by nguyenhoangmi; 05-28-2013 at 03:54 PM.


 

Similar Threads

Visitors found this page by searching for:

Du lịch file type:HTML

phát triển du lịch sinh thái bền vững

du lịch file type:html

du lịch file type: html

giai phap phat trien du lich sinh thai da lat

de tai nghien cuu du lich sinh thai

y tuong tai nguyen du lĩch

du lich ben vung filetype: pdf

nghiên cứu phát triển du lịch đà lạt doc

nghiên cứu phát triển bền vững du lịch

giai phap de phat trien du lich sinh thai thanh pho da lat

nghien cuc tiem nang phat trien du lich o da lat

“kiến thức thông tin” filetype: doc

thuc trang du lich sinh thai o thanh pho da lat

phat trien du lich sinh thai bn vung da lat

phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường filetype doc

phuong phap nghien cuu dia li kinh te xa hoi voi de tai nghien cuu tinh hinh phat trien dau tay tai da lat

nghien cuu danh gia tiem nang du lich dalat

phuong huong phat trien cua du lich da lat

tiềm năng du lịch sinh thái ở thành phố đà lạt

nghien cuu thuc trang du lich sinh thai

du lịch filetype: html

y tuong du lich sinh thai ben vungdu lich lam dong da phat trien ben vung hay chuaMục tiêu nghiên cứu du lịch

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình