Thạc Sỹ Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lí tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  aa
  Bài viết
  854
  Tài liệu đã gửi
  853
  Tài liệu được mua
  284
  Tài liệu đã mua
  1
  ID thành viên
  29481
  Gold
  1,821
  Nạp Gold vào tài khoản

  Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lí tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực

  TÊN ĐỀ TÀI: Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần địa lí tự nhiên lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực
  Information


  MS: LVDL-PPDH005
  SỐ TRANG: 127
  NGÀNH: ĐỊA LÍ
  CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ĐỊA LÍ
  TRƯỜNG: ĐH THÁI NGUYÊN
  NĂM: 2008

  Tài liệu


  Information

  GIỚI THIỆU LUẬN VĂN


  MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
  Sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu trong
  thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Theo đánh giá chung chương trình, nội dung
  và phương pháp giáo dục phổ thông nước ta hiện nay còn nhiều bất cập chưa
  đáp ứng với yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước. Một trong những
  nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên là do sự yếu kém của khâu kết hợp giữa
  lý luận với thực tiễn, bài học lý thuyết và thực hành. Vì vậy cần phải đổi mới
  phương pháp dạy học theo mục tiêu gắn với thực tiễn, phát huy tính tích cực
  của người học theo hướng rèn luyện năng lực tự khám phá kiến thức, biến quá
  trình đào tạo ở nhà trường thành quá trình tự đào tạo.
  Những thập niên gần đây nhiều nước trên thế giới rất coi trọng nâng cao
  chất lượng và hiệu quả đào tạo ở tất cả các ngành học và cấp học. Trong bối
  cảnh đó công nghệ dạy học mới ra đời và được áp dụng ngày càng rộng rãi. Đặc
  trưng nổi bật của công nghệ dạy học là sự định lượng hoá mục tiêu dạy học để
  việc dạy học trở thành đối tượng có thể quan sát, hệ thống hoá được, trong đó
  nội dung dạy học bắt đầu được tổ chức theo xu hướng vận dụng các phương
  pháp mới. Theo đó, ngành giáo dục Việt Nam đang từng bước nghiên cứu và áp
  dụng công nghệ dạy học cũng như đổi mới PP dạy học, đồng thời chương trình
  và sách giáo khoa (CT & SGK) cũng thay đổi phù hợp với nhu cầu học tập đáp
  ứng yêu cầu trong quá trình phát triển của đất nước. Hệ thống CT & SGK trong
  nhà trường phổ thông các cấp đã có thêm nhiều nội dung mới theo hướng tăng
  mạnh kênh hình, giảm dần kênh chữ, tỷ trọng BTH tăng lên đáng kể.
  Tuy nhiên, thực trạng giảng dạy trong nhà trường cho thấy thực hành
  hiện vẫn là khâu yếu, chưa được quan tâm đầy đủ dẫn tới kết quả học tập của
  học sinh chưa tương xứng với yêu cầu. Đây chính là tình hình chung của các
  trường phổ thông ở thành phố cũng như vùng nông thôn và đặc biệt là ở vùngkhó khăn. Nhìn chung CT & SGK Địa lý trước đây nặng về lý thuyết, các
  BTH còn ít nên kỹ năng thực hành của học sinh còn yếu và khả năng vận
  dụng kiến thức đã học vào thực tế còn hạn chế, tính năng động, sáng tạo, làm
  việc khoa học của người học chưa được phát huy.
  Từ năm 2006-2007, CT & SGK Địa lý lớp 10 được triển khai đại trà trên
  phạm vi toàn quốc. Đòi hỏi phải ứng dụng các phương pháp dạy học mới theo
  hướng phát huy tính tích cực, độc lập, sáng tạo của học sinh. Theo tinh thần
  đó, căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của một số trường THPT tỉnh Thái Nguyên,
  chúng tôi đã lựa chọn đề tài nghiên cứu:
  “Phương pháp hướng dẫn làm các bài thực hành phần Địa lý tự nhiên
  lớp 10 THPT tỉnh Thái Nguyên theo hướng tích cực”.
  2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  - Nghiên cứu vận dụng các phương pháp hướng dẫn làm BTH nhằm rèn
  luyện kĩ năng xử lý các BTH, qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy BTH
  Địa lý lớp 10 (phần Địa lý tự nhiên) theo CT & SGK hiện nay.
  - Vận dụng các phương pháp hướng dẫn làm BTH qua thực nghiệm trong
  điều kiện một số trường THPT tỉnh Thái Nguyên.
  - Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đưa ra kiến nghị áp dụng rộng rãi
  phương pháp hướng dẫn làm BTH trong CT & SGK hiện nay.
  3. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU
  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về nội dung và phương pháp hướng dẫn làm
  BTH phần địa lý tự nhiên lớp 10 THPT.
  - Tìm hiểu các dạng BTH cơ bản theo CT & SGK phần Địa lý tự nhiên
  lớp 10, cho cả ban cơ bản và ban nâng cao cùng với các phương pháp hướng
  dẫn phù hợp với điều kiện đào tạo cụ thể.
  - Đề xuất hướng vận dụng các phương pháp trong giảng dạy địa lý
  theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, trên cơ sở đánh giá kết quả
  thực nghiệm.
  4. GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI
  - Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ, tác giả bước đầu tìm hiểu một số
  phương pháp dạy học tích cực để hướng dẫn làm BTH phần Địa lý tự nhiên
  lớp 10 THPT đạt hiệu quả cao.
  - Phạm vi ứng dụng của luận văn là một số trường THPT trong địa bàn
  tỉnh Thái Nguyên.
  5. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI
  Việc nghiên cứu và tìm ra các phương pháp tối ưu để giảng dạy các BTH
  đã được đề cập tới cả trong và ngoài nước. Song do CT & SGK Địa lý luôn
  thay đổi và đây lại là vấn đề tương đối khó, việc nghiên cứu tiến hành phức
  tạp, đòi hỏi phải có một quá trình chuẩn bị công phu, vì vậy nó cũng có những
  hạn chế nhất định. Các BTH trong SGK thường ít được chú trọng, tâm lý giáo
  viên thường ngại dạy vì để dạy tốt BTH thường đòi hỏi phải có sự chuẩn bị và
  phương tiện dạy học kèm theo nên tốn rất nhiều thời gian.
  Về phía học sinh để làm tốt các BTH cũng phải có sự chuẩn bị đồ dùng
  học tập, sự kiên trì, có óc sáng tạo và nắm chắc kiến thức lý thuyết.
  Gần đây, các BTH rất được coi trọng và chú ý. Đã có một số tài liệu đề
  cập đến phương pháp để tiến hành giảng dạy các BTH Địa lý nhưng vẫn còn
  rất ít ỏi và các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu còn hạn chế, chưa
  đúng với tầm quan trọng của nó.
  Chúng tôi điểm qua một số tác phẩm của Việt Nam và Thế giới đề cập
  đến vấn đề này:
  * Ở Việt Nam :
  - Mai Xuân Cương, Đào Trọng Năng (dịch). Các phương pháp giảng dạy
  Địa lý, Nxb GD (1976).
  - Nguyễn Dược, Mai Xuân San. Phương pháp giảng dạy Địa lý (dùng
  cho các trường cao đẳng sư phạm), Nxb GD (1986).- Nguyễn Dược, Nguyễn Việt Hùng, Trần Văn Thắng. Dạy học các bài
  thực hành Địa lý PTTH, Nxb Đại học sư phạm Huế (1993).
  - Mai Xuân San. Rèn luyện kỹ năng Địa lý cho học sinh trường THPT,
  Nxb GD (1997).
  - Đặng Văn Đức, Nguyễn Thu Hằng. Phương pháp dạy học Địa lý theo
  hướng tích cực, Nxb ĐHSP HN (2003).
  - Nguyễn Trọng Phúc. Phương pháp dạy học Địa lý theo hướng tích cực,
  Nxb ĐHSP HN(2004)…
  * Trên Thế giới :
  - I.F. Kharlamôp - Phát huy tính tích cực học tập của học sinh như thế
  nào, tập 1, Nxb GD (1979).
  - Panssetnhicova L. V - Phương pháp giảng dạy Địa lý trong nhà trường,
  Nxb GD (1975)…
  Những tác phẩm trên đều đề cập đến các dạng và hình thức thực hiện
  các BTH Địa lý, đó là cơ sở để chúng tôi tham khảo trong quá trình thực
  hiện đề tài.
  6. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  6.1. Phƣơng pháp điều tra thực tế, thu thập tài liệu
  - Tiến hành thu thập tài liệu từ nhiều nguồn khác nhau: Sách báo chuyên
  ngành, tài liệu nghiên cứu khoa học có nội dung liên quan.
  - Tìm hiểu thực tế dạy học Địa lý nói chung và các PP hướng dẫn làm
  BTH phần Địa lý tự nhiên lớp 10 nói riêng, đặc biệt là những chương trình có
  sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
  6.2. Phƣơng pháp phân tích hệ thống
  Phương pháp phân tích hệ thống ngày càng được áp dụng rộng rãi trong
  các công trình nghiên cứu Địa lý. Phương pháp này được sử dụng để nghiên
  cứu tổng hợp Địa lý tự nhiên và Địa lý KT - XH, trong đó các thành phần cấu
  tạo luôn có tác động và quan hệ với nhau chặt chẽ.Nội dung kiến thức, phương pháp truyền đạt phải được phân tích trong
  một hệ thống hoàn chỉnh và thống nhất, sao cho nội dung và phương pháp
  cùng hỗ trợ cho việc nắm vững các kỹ năng làm BTH của học sinh.
  6.3. Phƣơng pháp bản đồ
  Phương pháp Bản đồ được sử dụng phổ biến trong dạy học Địa lý cả Địa
  lý tự nhiên và Địa lý KT - XH, vì vậy có thể nói bản đồ là ngôn ngữ đặc biệt
  trong Địa lý học.
  6.4. Thực nghiệm sƣ phạm
  - Tiến hành thực nghiệm một số BTH phần Địa lý tự nhiên trong CT &
  SGK Địa lý lớp 10 ban cơ bản và ban nâng cao.
  - Đánh giá kết quả thu được để sửa chữa, bổ xung các phương pháp cho
  phù hợp.
  - Đề tài có thể làm tài liệu tham khảo cho giáo viên dạy Địa lý từ THCS
  đến THPT.
  6.5. Phƣơng pháp thống kê toán
  Sử dụng toán thống kê để xử lý, kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được qua
  tìm hiểu thực tế; qua việc thực nghiệm các phương pháp hướng dẫn làm BTH
  phần Địa lý tự nhiên lớp 10 THPT.
  6.6. Phƣơng pháp tổng kết kinh nghiệm
  Sử dụng các phương pháp hướng dẫn làm BTH Địa lý thí nghiệm lớp
  10 cho phù hợp với từng địa phương là quá trình thử nghiệm lâu dài, phụ
  thuộc vào tình hình thực tế từng trường mà từ đó đưa ra những giải pháp tối
  ưu phù hợp.
  7. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN
  - Xác định được các phương pháp hướng dẫn làm BTH phù hợp với nội
  dung CT & SGK hiện nay, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội với mục tiêu
  của giáo dục là phát huy vai trò tự học của học sinh theo hướng tích cực, sáng
  tạo nhằm phát triển tư duy của học sinh. - Vận dụng lý luận dạy học hiện đại vào quá trình hướng dẫn làm BTH.
  Thay đổi cách dạy và học BTH trong điều kiện một số trường phổ thông đặc
  biệt là các trường THPT vùng dân tộc và miền núi tỉnh Thái Nguyên.
  8. CẤU TRÚC CỦA LUẬN VĂN
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo luận văn
  được trình bày làm ba chương.
  Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài.
  Chương 2: Các phương pháp hướng dẫn làm bài thực hành phần Địa lý
  tự nhiên lớp 10 THPT.
  Chương 3: Kết quả thực nghiệm sư phạm.

  Tài liệu
  File đính kèm
  • LVDL-PPDH005.pdf
   File Type: pdf 5.05 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by nguyenhoangmi; 05-29-2013 at 12:17 PM.


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-15-2011, 09:22 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-06-2011, 02:50 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-17-2011, 02:17 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-10-2011, 03:24 PM
 5. Thiết kế chương trình trắc nhiệm kiến thức THPT
  By docs_hieudm in forum Tin Học, CNTT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-23-2011, 02:16 AM

Visitors found this page by searching for:

http:www.docs.vnvidia-ly-dia-chinh-4343167-phuong-phap-huong-dan-lam-cac-bai.html

bai 4 thuc hanh sgk dia lop 11skkn dia ly thcshuong dan bai 4 dia li 11sang kien kinh nghiem dia ly thptskkn dia ly dung so do day dia lysang kien kinh nghiem day mon dia li thpthuong dan giai bai thuc hanh dia li lop 11 bai 4cach lam cac bai thuc hanh dia ly 10Xác định phương pháp hướng dẫn học sinh thực hiện bài thực hành viết báo cáo trong SGK Địa lý 11 THPThuong dan lam bai tap thuc hanh dia li lop 10giai bai Thuc hanh 10 dia li 10doi moi phuong phap day hoc dia licach viet bao cao thuc hanh dia li lop 11cach lam bai thuc hanh 4 dia ly lop 11cách viết báo cáo thực hành địa lí 11bài thực hành 10 dia li lop 10bai thuc hanh dia ly lop 11 bai 4phuong phap day bai thuc hanh mon dia ly THCSbao cao bai thuc hanh 4 dia li lop 11giai bai thuc hanh dia li lop 10 bai 10huong dan lam ban bao cao thuc hanh dia li 11cach lam ban bao cao mon dia li 11Giai bai thuc hanh dia bai 10báo cáo thực hành địa bài 4 sgk 11

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình