Information
MỤC LỤC


BÀI 05 : PLC TSX-57 PHẦN CƠ BẢN
I. M ỤC TIÊU
1. * Nắm được sơ đồ hệ thống dùng PLC
2. * Hiểu được cấu trúc cơ bản của PLC
3. * Nắm được nguyên tắc lập trình của PLC
4. * Ứng dụng lập trình các dây chuyền đơn giản
II. YÊU CẦU THỰC TẬP
III. NỘI DUNG THỰC TẬP
BÀI THỰC TẬP 1
BÀI THỰC TẬP 2
BÀI THỰC TẬP 3
Bài 06: PLC TÉLÉMÉCANIQUE (Phần Nâng Cao) .
1. Thiết lập cấ u hình
2. Bài thực hành 1
3. Bài thực tập 2
4. Bài thực hành số 3
5. Bài thực hành 4
Bài 7 : BỘ KHỞI ĐỘNG MỀM–BỘ BIẾN TẦN CÔNG NGHIỆP
I. Mục đích
II. Giới thiệu
III. Bài thực tập 1
1.Hiển thị
2. Điêu khiển
IV. Bài thực tập 2
1. V ận hành theo 4 tốc độ đặt trước
2. V ận hành với tốc độ dặt trước nhỏ nhất có định thì
V. Bài tập thực tập 3
Qui định cấu hình điều khiển 3s
Qui định cấu hình điều khiển từ thiết bị hội thoại
VI. Bài thực tập 4
Vận hành nhanh hơn, chậm hơn*
BÀI 8 :TỦ ĐIỆN HẠ THẾ
I. Mục Tiêu
II. Thực tập
III. Đặc điểm về chức năng của một số thiết bị trong tủ
CB Masterpact
VIGILHOM XM200 (CPI)-THI ẾT BỊ ĐO CÁCH ĐIỆN
DIGIPACT- PM150
DIGIPACT UM100 VOLTMETER
DIGIPACT -IM100 AMMETER
DIGIPACT - THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂU CỤC BỘ VÀ BÁO HIỆU CLS 150
Hệ Thống Digipact – Thiết Bị Thu Nh ập Dữ Liệu DC 150
RELAY VIGREX RH328AP
Chỉnh Định Dòng Cắt Quá Tải cho CB Tổng Masterpact
Bài 9: TỦ HỢP BỘ TBA TRUNG HẠ THẾ TRẠM ĐÓNG CẮT TRUNG THẾ VÀ PHÂN PHỐI CÔNG NGHIỆP
I. Tủ chứa dao cắt tải IM và tủ dao cắt tải kết hợp cầu chì QM
1. Kết nối với lưới điện
2. Cấu tạo các tủ
3. Mô tả các khoang tủ
4. Cơ cấu vận hành và các nguyên tắc bảo đảm an toàn
5. Thông số các tủ dao cắt tải IM và QM
So sánh 2 tủ IM và QM *
II. Máy cắ t SF1
-----------------------------------------------
GVHD:
Thầy Nguyễn Xuân Bắc
Thầy Trương Phước Hòa
Bộ môn Cung cấp điện - Trường ĐH Bách Khoa TPHCM

*
Tài liệu