Information
MỤC LỤC

Phần 1: Thiết Kế Cung Cấp Điện
Chương 1: Giới Thiệu Tổng Quan

1.1 Tổng quan về cung cấp điện
1.1.1 Sơ lược
1.1.2 Những yêu cầu chủ yếu khi thiết kế một hệ thống cung cấp điện
1.1.3 Các bước thực hiện thiết kế cung cấp điện
1.2 Chung cư cao cấp HORIZON
1.2.1 Những thiết bị tiêu thụ điện của khu chung cư
1.2.2 Phân phối hệ thống điện
1.2.3 Sơ đồ mặt bằng của chung cư và thuyết minh
1.3 Những yêu cầu về sử dụng điện của chung cư
1.4 Phương án phân phối hệ thống điện
Chương 2: Thiết Kế Chiếu Sáng
2.1 Tổng quan về chiếu sáng
2.1.1 Các dạng chiếu sáng
2.1.2 Chọn độ rọi
2.1.3 Các nguồn sáng
2.1.3.1 Đèn sợi đốt
2.1.3.2 Đèn sợi đốt- halogen
2.1.3.3 Đèn hơi Natri áp suất thấp
2.1.3.4 Đèn hơi Natri áp suất cao
2.1.3.5 Đèn huỳnh quang
2.2 Sơ lược về các phương pháp tính toán chiếu sáng
2.2.1 Phương pháp công suất riêng
2.2.2 Phương pháp điểm
2.3 Giới thiệu sơ lược về phần mềm thiết kế chiếu sáng DIALux
2.4 Tính toán chiếu sáng cho chung cư cao cấp HORIZON
2.4.1 Tính toán chiếu sáng cho mặt bằng tầng hầm
2.4.2 Tính toán chiếu sáng cho mặt bằng tầng trệt
Chương 3: Phụ Tải Tính Toán
3.1 Định nghĩa về phụ tải tính toán
3.2 Phương pháp phụ tải tính toán
3.3 Những yêu cầu khi thiết kế cung cấp điện
3.4 Tính toán phụ tải cho chung cư cao cấp HORIZON
3.4.1 Tính toán phụ tải cho chung cư
3.4.1.1 Xác định phụ tải chiếu sáng và ổ cắm cho tầng hầm
3.4.1.2 Xác định phụ tải máy bơm nước cấp và nước thải
3.4.1.3 Phụ tải quạt thông gió tầng hầm
3.4.1.4 Phụ tải của thang máy nâng hàng
3.4.1.5 Phụ tải bơm chữa cháy
3.4.1.6 Phụ tải của các thiết bị xử lý nước thải
3.4.1.7 Phụ tải chiếu sáng khẩn cấp
3.4.2 Phụ tải tính toán tầng trệt
3.4.2.1 Xác định phụ tải chiếu sáng
3.4.2.2 Xác định phụ tải ổ cắm 3.4.2.3 Xác định phụ tải hệ thống lạnh
3.4.3 Tính toán cho tầng lửng
3.4.3.1 Phụ tải chiếu sáng 3.4.3.2 Phụ tải ổ cắm
3.4.4 Tính toán cho tầng 1
3.4.4.1 Phụ tải chiếu sáng tầng 1
3.4.4.2 Phụ tải khu vực nhà trẻ tầng 1
3.4.4.3 Phụ tải ổ cắm tầng 1
3.4.4.4 Phụ tải thang máy tải khách
3.4.5 Tính công suất cho tầng điển hình 2-21
3.4.6 Tính công suất cho tầng 22-23
3.4.7 Tính toán phụ tải cho toàn chung cư
3.4.7.1 Phụ tải tính toán cho nguồn điện bình thường
3.4.7.2 Phụ tải tính toán cho nguồn điện dự phòng
Chương 4: Tính Dung Lượng Tụ Bù, Chọn MBAVà Máy Phát Dự Phòng 4.1 Bù công suất phản kháng
4.1.1 Tác dụng của việc bù công suất phản kháng
4.1.2 Bù công suất phản kháng cho chung cư cao cấp HORIZON
4.1.3 Điều chỉnh dung lượng bù
4.2 Chọn máy biến áp
4.2.1 Tổng quan về chọn trạm biến áp
4.2.2 Chọn số lượng, công suất máy biến áp
4.2.3 Chọn máy biến áp cho chung cư cao cấp HORIZON
4.3 Chọn nguồn dự phòng
Chương 5: Tính Toán Chọn Cb, Dây Dẫn, Tính Toán Sụt Ap Và Ngắn Mạch 5.1 Chọn thiết bị bảo vệ
5.2 Chọn dây dẫn
5.2.1 Những yêu cầu trong quá trình chọn dây
5.2.2 Nguyên tắc chọn dây dẫn
5.2.3 Các phương án đi dây
5.2.4 Xác định tiết diện dây pha
5.2.5 Xác định tiết diện dây trung tính
5.2.6 Xác định tiết diện dây PE
5.3 Tính toán chọn CB và dây dẫn cho chung cư
5.3.1 Từ MBA vào tủ điện chính
5.3.2 Từ tủ điện chính đến tủ phân phối của các căn hộ
5.3.3 Từ nguồn dây chính lên các tầng đến mỗi tầng
5.3.4 Từ nguồn dây chính lên các tầng đến tầng 22-23
5.3.5 Từ tủ chính đến tủ nhà trẻ
5.3.6 Chọn dây và CB cho một vài thiết bị trong căn hộ
Chương 6: An Toàn Điện
6.1 Các khái niệm cơ bản về an toàn điện
6.1.1 Hiện tượng điện giật
6.1.2 Chạm điện trực tiếp
6.1.3 Chạm điện gián tiếp
6.1.4 Điện áp tiếp xúc cho phép
6.2 Các biện pháp bảo vệ
6.2.1 Biện pháp bảo vệ chống chạm điện trực tiếp
6.2.2 Bảo vệ chống chạm điện gián tiếp
6.2.2.1 Hiện tượng chạm vỏ
6.2.2.2 Các sơ đồ an toàn
6.3 Hệ thống điện trở nối đất
6.4 Thiết kế bảo vệ an toàn cho chung cư cao cấp HORIZON
6.4.1 Chọn sơ đồ nối đất
6.4.2 Chọn dây N theo tiêu chuẩn IEC
6.4.3 Tự động ngắt nguồn đối với mạng nối đất kiểu TT
6.4.4 Chọn thiết bị RCD bảo vệ chống chạm điện
6.4.5 Tính chọn lọc giữa các RCD
6.4.6 Tính toán và thực hiện hệ thống điện trở nối đất
6.4.6.1 Nối đất trung tính
6.4.6.2 Nối đẳng thế cho toàn toà nhà
Chương 7: Tính Toán Chống Sét
7.1 Khái niệm về sét và bảo vệ chống sét
7.1.1 Khái niệm về sét
7.1.2 Các hậu quả của sét và việc bảo vệ chống sét trực tiếp
7.2 Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp
7.2.1 Các nguyên tắc bảo vệ
7.2.2 Bảo vệ dùng kim thu sét
7.2.3 Bảo vệ chống sét bằng đầu thu ESE
7.3 Tính toán bảo vệ cho toàn công trình
Phần 2: Chuyên Đề
1. Năng Lượng Mặt Trời
1.1 Tổng quan
1.2 Năng lượng nhiệt mặt trời
2. Máng Parabol Năng Lượng Mặt Trời
2.1 Mô tả hệ thống
2.2 Tổng quan về thiết bị
2.3 Hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp
3.1 Ứng dụng của hệ thống, lợi ích và ảnh hưởng của nó
3.2 Đất đai cần thiết, nguồn nước và các vật liệu
3.3 Công nghệ máng Parabol
------------------------------------------------------
GVHD: ThS Phạm Thi Thu Vân - Trường ĐH Bách Khoa TPHCM
Tài liệu