Information
MỤC LỤC
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN – KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG 5
1- Khái quát về khách sạn và lễ tân khách sạn 5
1.1. Các loại hình khách sạn 5
1.2. Vị trí, vai trò nhiệm vụ của bộ phận lễ tân 16
2. Khái niệm chung về đặt buồng 30
2.1. Các hình thức đặt buồng: 31
2.2. Các loại đặt buồng: 33
2.3. Quy trình nhận đặt buồng 35
2.4. Sửa đổi và huỷ đặt buồng 37
3. Khái quát chung về đăng ký khách sạn 41
3.1. Khái niệm đăng ký khách sạn: 41
3.2. Mục đích của đăng ký khách sạn 42
3.3. Các trang thiết bị đăng ký khách sạn: 42
4. Một số hình thức phục vụ khách trong thời gian lưu trú 43
5- Những phương thức than toán tại bộ phận lễ tân 43
5.1. Tiền mặt: 43
5.2. Thẻ tín dụng: 44
5.3. Séc du lịch: 45
5.4. Khi thanh toán bằng phiếu dịch vụ của các công ty du lịch cần phải lưu ý một số điểm sau: 47
5.5. Thanh toán bằng chuyển khoản 47
CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THIÊN AN NAM 48
1. Quá trình hình thành và phát triển 48
2. Các cơ sở vật chất hiện có 49
2.1. Quầy lễ tân 49
2.2. Số lượng phòng ngủ 49
2.3. Hệ thống nhà hàng quầy bar 50
3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh. 56
3.1. Cơ cấu tổ chức 56
3.2. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh: 60
4. Một số chính sách thúc đẩy sự phát triển bền vững: 65
4.1. Về cơ sở vật chất 65
4.2. Về các sản phẩm dịch vụ 66
4.3. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên: 66
4.4. Các hình thức khuyếch trương quảng cáo: 68
4.5. Mối quan hệ gắn kết với các công ty có liên quan: 68
CHƯƠNG III: MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ CỦA SINH VIEN TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP 69
1. Những công việc cụ thể mà học sinh đã làm tại đơn vị thực tập 69
1.1. Tại bộ phận lễ tân 69
1.2. Tại bộ phận nhà hàng 72
1.3. Tại bộ phần buồng phòng 72
2. Những kết quả thu được từ thực tế 74
2.1. Kết quả đạt được 74
2.2. Những trang bị cho bản thân sau khi ra trường 74
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 76
1. Nhận xét 76
1.1. Về cơ sở vật chất 76
1.2. Đội ngũ nhân viên 76
1.3. Đối tượng khách 77
1.4. Những nhu cầu sử dụng dịch vụ 77
2. Đề nghị kiến nghị 77
2.1. Về phía công ty nơi sinh viên thực tập 77
2.2. Về phía nhà trường 78
KẾT LUẬN 79

Tài liệu