Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: KHÁI QUÁT CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN – KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG 5

1- Khái quát về khách sạn và lễ tân khách sạn 5
1.1. Các loại hình khách sạn 5
1.2. Vị trí, vai trò nhiệm vụ của bộ phận lễ tân 16
2. Khái niệm chung về đặt buồng 30
2.1. Các hình thức đặt buồng: 31
2.2. Các loại đặt buồng: 33
2.3. Quy trình nhận đặt buồng 35
2.4. Sửa đổi và huỷ đặt buồng 36
3. Khái quát chung về đăng ký khách sạn 40
3.1. Khái niệm đăng ký khách sạn: 40
3.2. Mục đích của đăng ký khách sạn 41
3.3. Các trang thiết bị đăng ký khách sạn: 41
4. Một số hình thức phục vụ khách trong thời gian lưu trú 42
5- Những phương thức than toán tại bộ phận lễ tân 43
5.1. Tiền mặt: 43
5.2. Thẻ tín dụng: 43
5.3. Séc du lịch: 44
5.4. Khi thanh toán bằng phiếu dịch vụ của các công ty du lịch cần phải lưu ý một số điểm sau: 46
5.5. Thanh toán bằng chuyển khoản 46
CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THIÊN AN NAM 47
1. Quá trình hình thành và phát triển 47
2. Các cơ sở vật chất hiện có 48
2.1. Quầy lễ tân 48
2.2. Số lượng phòng ngủ 48
2.3. Hệ thống nhà hàng quầy bar 49
3. Cơ cấu tổ chức và hoạt động kinh doanh. 55
3.1. Cơ cấu tổ chức 55
3.2. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh: 59
4. Một số chính sách thúc đẩy sự phát triển bền vững: 64
4.1. Về cơ sở vật chất 64
4.2. Về các sản phẩm dịch vụ 65
4.3. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên: 65
4.4. Các hình thức khuyếch trương quảng cáo: 67
4.5. Mối quan hệ gắn kết với các công ty có liên quan: 67
CHƯƠNG III: MỘT SỐ CÔNG VIỆC CỤ THỂ CỦA HỌC SINH TRONG THỜI GIAN THỰC TẬP 68
1. Những công việc cụ thể mà học sinh đã làm tại đơn vị thực tập 68
1.1. Tại bộ phận lễ tân 68
1.2. Tại bộ phận nhà hàng 71
1.3. Tại bộ phần buồng phòng 71
2. Những kết quả thu được từ thực tế 73
2.1. Kết quả đạt được 73
2.2. Những trang bị cho bản thân sau khi ra trường 73
CHƯƠNG IV: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 75
1. Nhận xét 75
1.1. Về cơ sở vật chất 75
1.2. Đội ngũ nhân viên 75
1.3. Đối tượng khách 76
1.4. Những nhu cầu sử dụng dịch vụ 76
2. Đề nghị kiến nghị 76
2.1. Về phía công ty nơi sinh viên thực tập 76
2.2. Về phía nhà trường 77
KẾT LUẬN 78
Tài liệu