Information
MỤC LỤC

1. Hoạt động của bộ phận lễ tân luôn luôn được các nhà quản lý khách sạn quan tâm và được coi là trung tâm của khách sạn. 1
2. Cơ cấu tổ chức của bộ phận lễ tân khách sạn 4 sao với quy mô 150 phòng 6
2.1. Cơ cấu tổ chức bộ phận lễ tân 7
2.2. Các chức danh trong bộ phận lễ tân ở khách sạn 4 sao quy mô 150 phòng 9
2.2.1. Giám đốc lễ tân 9
2.2.2. Trợ lý giám đốc lễ tân 10
2.2.3. Nhân viên đón tiếp 11
2.2.4. Nhân viên nhận đặt buồng 12
2.2.5. Nhân viên thu ngân 13
2.2.6. Nhân viên tổng đài 13
2.2.7. Nhân viên bộ phận quan hệ khách hàng 14
2.2.8. Nhân viên trung tâm dịch vụ văn phòng 14
2.2.9. Nhân viên hỗ trợ đón tiếp 15
2.2.10. Nhân viên kiểm toán ban đêm 15
Tài liệu