Thạc Sỹ Thực trạng và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh Khánh Hòa
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  aa
  Bài viết
  854
  Tài liệu đã gửi
  853
  Tài liệu được mua
  284
  Tài liệu đã mua
  1
  ID thành viên
  29481
  Gold
  1,821
  Nạp Gold vào tài khoản

  Thực trạng và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh Khánh Hòa

  TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh Khánh Hòa
  Information


  MS: LVQLGD034
  SỐ TRANG: 143
  CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM
  NĂM: 2007

  Tài liệu


  Information  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài


  1.1.Thế giới đã bước vào thế kỷ 21, thế kỷ của nền kinh tế tri thức, với xu thế
  này các nước trên thế giới đều chú trọng phát triển nguồn nhân lực thông qua việc
  lấy giáo dục đào tạo làm động lực phát triển. Trong bối cảnh Việt Nam chuyển sang
  nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, cùng với sự phát triển nhanh
  chóng của khoa học công nghệ, xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, việc Việt
  Nam gia nhập WTO, tất cả vừa là thời cơ vừa là thách thức lớn đối với nền giáo
  dục. Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật, công nghệ trên thế giới đã làm thay đổi
  đặc điểm lao động và nội dung lao động, cách thức lao động và vị thế của người lao
  động, đồng thời nảy sinh nhiều ngành nghề mới, mất đi một số ngành nghề cũ,
  người lao động không chỉ biết một nghề mà biết nhiều nghề. Thang giá trị của
  người lao động không những được đo bằng bằng cấp mà được tính bằng cả nghề
  nghiệp.

  1.2. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X đã chỉ rõ mục tiêu: “Sớm
  đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta
  cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, và “con đường công
  nghiệp hoá, hiện đại hóa của nước ta cần và có thể rút ngắn thời gian so với các
  nước đi trước, vừa có những bước tuần tự, vừa có những bước nhảy vọt”. Để thực
  hiện được mục tiêu đó chúng ta phải có nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ sức tiếp
  thu sự chuyển giao công nghệ khoa học tiên tiến và vận dụng sáng tạo vào thực tiễn
  của nước nhà. Vì vậy, giáo dục nghề nghiệp chính là động lực thúc đẩy sự phát
  triển, đặc biệt bậc trung cấp chuyên nghiệp là một nhân tố quan trọng.
  Trung cấp chuyên nghiệp là một cấp học quan trọng nhằm đào tạo người lao
  động có kiến thức, kỹ năng thực hành cơ bản của một nghề, có khả năng làm việc độc
  lập và có tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào công việc. Ngày nay, với cơn lốc cách
  mạng công nghệ thông tin trên thế giới đã tạo cho người học có nhiều cơ hội học ở
  khắp nơi: học ở thầy, học ở bạn, học trên mạng, học ở sách vở, học ở thực tiễn. Học sinh là người chủ động đi tìm tòi kiến thức, còn người thầy với vai trò hướng dẫn giúp
  học sinh tìm tới chân lý của khoa học. Điều đó đòi hỏi các trường trung cấp chuyên
  nghiệp phải đổi mới việc giảng dạy cho đáp ứng với giai đoạn mới.

  1.3. Khánh Hoà có bốn trường Trung cấp chuyên nghiệp, đã từ lâu các
  trường này đã là nơi cung cấp nguồn lao động cho các lĩnh vực ngành nghề khác
  nhau, đáp ứng phần nào sự nghiệp phát triển kinh tế của địa phương. Tuy nhiên,
  việc đào tạo nguồn nhân lực trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh chưa thật sự đáp ứng
  được nhu cầu lao động thực tế, hiệu quả quản lý giảng dạy còn chưa cao, chưa khai
  thác hết tiềm năng nghề nghiệp, các biện pháp quản lý về giảng dạy còn nhiều bất
  cập, chưa đáp ứng với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
  Xuất phát từ các lý do trên, nên đề tài : “Thực trạng và giải pháp quản lý giảng
  dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh Khánh Hoà’’ là đề tài góp phần
  nâng cao chất lượng quản lý giảng dạy ở các trường TCCN của tỉnh.

  2. Mục đích nghiên cứu

  Nghiên cứu thực trạng quản lý giảng dạy và đề xuất một số giải pháp quản
  lý giảng dạy của các trường TCCN ở Khánh Hoà.

  3. Khách thể nghiên cứu

  3.1. Khách thể nghiên cứu


  - Cán bộ quản lý của: Sở giáo dục và Đào tạo và các trường TCCN tỉnh
  Khánh Hòa.
  - Giáo viên và học sinh các trường TCCN ở tỉnh Khánh Hòa.

  3.2. Đối tượng nghiên cứu

  - Thực trạng quản lý giảng dạy và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường
  TCCN của tỉnh Khánh Hoà.

  4. Nhiệm vụ nghiên cứu

  - Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý giảng dạy TCCN ở tỉnh Khánh Hoà.
  - Khảo sát thực trạng quản lý giảng dạy TCCN ở Khánh Hoà. Phân tích
  nguyên nhân dẫn tới thực trạng trên. - Đề xuất giải pháp quản lý giảng dạy TCCN trong giai đoạn mới ở các
  trường trung cấp chuyên nghiệp tỉnh Khánh Hoà.

  5. Giả thuyết khoa học

  Giảng dạy là nhiệm vụ trọng tâm của một nhà trường, có ý nghĩa quan trọng
  trong việc nâng cao chất lượng giáo dục nói chung và chất lượng đào tạo bậc TCCN
  nói riêng.
  Nếu đánh giá đúng thực trạng quản lý giảng dạy và xác định được các giải
  pháp quản lý giảng dạy một cách hợp lý thì sẽ nâng cao chất lượng quản lý giảng
  dạy ở các trường TCCN của Khánh Hoà.

  6. Phạm vi nghiên cứu

  - Nội dung : Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp quản lý
  giảng dạy TCCN của các trường ở Khánh Hoà.
  - Phạm vi nghiên cứu: Bốn trường TCCN ở tỉnh Khánh Hoà .

  7. Phương pháp nghiên cứu

  7.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận


  - Thu thập tài liệu, tham khảo các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề
  tài.
  - Phân tích, tổng hợp những vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề
  tài nghiên cứu.
  - Nghiên cứu các văn bản về chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, của
  ngành giáo dục.

  7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn

  7.2.1. Phương pháp chuyên gia kết hợp phương pháp phỏng vấn

  - Phỏng vấn CBQL Sở Giáo dục, CBQL và giáo viên các trường để tìm hiểu
  thực trạng.
  - Tham khảo ý kiến các chuyên gia để đưa ra những giải pháp hữu hiệu.

  7.2.2. Phương pháp điều tra bằng phiếu

  Gồm 2 bộ phiếu: Bộ phiếu 1: Phiếu khảo sát thực trạng (dành cho CBQL và GV các trường
  TCCN).
  Bộ phiếu 2: Phiếu khảo nghiệm các giải pháp quản lý (dành cho CBQL và
  GV các trường TCCN).
  Tổng số phiếu phát ra là 150 phiếu (CBQL có ký hiệu là A: 50 phiếu; GV có ký
  hiệu là B: 100 phiếu). Tổng số phiếu thu vào là 150 phiếu, hợp lệ 150 phiếu.
  - Trung học Kinh tế Khánh Hòa : 35 phiếu (CBQL: 10; GV: 25);
  - Cao đẳng Nghề Nha Trang : 40 phiếu (CBQL:15; GV:25);
  - Cao đẳng y tế Khánh Hòa : 35 phiếu (CBQL: 12; GV:23);
  - Cao đẳng Văn Hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang : 40 phiếu
  (CBQL : 13 ; GV : 27).

  7.2.3. Phương pháp xử lý số liệu

  Tính trung bình cộng của từng câu hỏi nội dung quản lý. Sau đó tổng hợp và
  tính % để đánh giá các mức độ, sự tương quan của những nội dung thăm dò.
  Công thức tính TB cộng như sau :
  M = (x1+x2+...+x150)/N
  N : Số câu hỏi

  xi : Số ý kiến
  ( Chủ yếu dùng phần mềm EXEL hỗ trợ).

  8. Đóng góp của luận văn

  - Đề tài nhằm hệ thống lý luận về quản lý, quản lý giảng dạy hệ TCCN của
  các trường .
  - Qua nghiên cứu thực trạng quản lý giảng dạy hệ TCCN của các trường ở tỉnh
  Khánh Hòa, luận văn đề ra một số giải pháp quản lý giảng dạy để nâng cao chất lượng
  giảng dạy.

  9. Cấu trúc của luận văn

  Luận văn gồm 3 phần:
  - Mở đầu: Lý do chọn đề tài, mục đích, đối tượng, nhiệm vụ nghiên cứu, giả
  thuyết khoa học cũng như một số vấn đề chung của đề tài nghiên cứu.
  - Kết quả nghiên cứu: Gồm 3 chương
  + Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp.
  + Chương 2: Thực trạng giảng dạy và quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa
  + Chương 3: Giải pháp quản lý giảng dạy trung cấp chuyên nghiệp Khánh Hòa trong giai đoạn mới.
  - Kết luận và kiến nghị
  - Tài liệu tham khảo
  - Phụ lục

  Tài liệu
  File đính kèm
  • LVQLGD034.pdf
   File Type: pdf 1.40 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by nguyenhoangmi; 06-05-2013 at 09:13 PM.


 

Similar Threads

Visitors found this page by searching for:

luan van thuc trang giang day o truong cd

Thực trạng và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường TCCN

phiếu khảo sát thực trạng công tác giảng dạy trường tcccn

“thực trạng và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp của tỉnh khánh hòa”

thực trạng và giải pháp gday trường tccn

giải pháp và thực trạng gday trường tccn

thực trạng giải pháp giảng dạy nghề

giải pháp trường TCCN tỉnh Khánh Hòa

công tác quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp

một số giải pháp quản lý trường tccnthực trạng về chất lượng Giáo dục nghề nghiệp hiện naycông tác quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp thực trạng và các biện phápthực trạng giáo dục tccn và giải phápnghiên cứu đào tạo nghề tại các trường TCCNquản lý nhà nước về đào tạo nghềThực trạng và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệpcác trường trung cấp chuyên nghiên tại khánh hòaQuản lý chất lượng đào tạo hệ đào tạo sau đại học của trường Xquản lý giảng dạy thực trạng và giải phápthực trạng và giải pháp gdayj trường tccnquản lý nhà nước trong lĩnh vực đào tạo nghềthực trạng và giải pháp giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên nghiệp tỉnh khánh hòabáo cáo thực trạng ứng dụng cntt trường tccnthuc trang va giai phap cac truong trung cap chuyen nghiep tinh khanh hoaThực trạng và giải pháp quản lý giảng dạy ở các trường trung cấp chuyên

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình