Thạc Sỹ Thực trạng kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của hiệu trưởng trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  aa
  Bài viết
  854
  Tài liệu đã gửi
  853
  Tài liệu được mua
  284
  Tài liệu đã mua
  1
  ID thành viên
  29481
  Gold
  1,821
  Nạp Gold vào tài khoản

  Thực trạng kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của hiệu trưởng trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

  TÊN ĐỀ TÀI: Thực trạng kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của hiệu trưởng trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
  Information

  MS: LVQLGD065
  SỐ TRANG: 121
  TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM
  CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC
  NĂM:2009

  Tài liệu  Information  MỞ ĐẦU

  1. Lý do chọn đề tài


  Nghị quyết Đại hội Đảng lần IX khẳng định mục tiêu tổng quát chiến lược
  phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2001- 2010 là “đưa nước ta thoát khỏi tình trạng
  kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân,
  tạo nền tảng đến năm 2010 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo
  hướng hiện đại hóa ”. Để đạt được mục tiêu đó thì vai trò của giáo dục và khoa học
  công nghệ là quyết định và nhu cầu phát triển giáo dục là rất bức thiết. Mới đây,
  phó thủ tướng, bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Nguyễn Thiện Nhân cũng đã
  triển khai các giải pháp mang tính đột phá giai đoạn 2007 – 2010, trong đó nhấn
  mạnh đến việc chăm lo đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo
  dục, nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục và đào tạo, phân cấp và quản lý theo tiêu
  chí chất lượng. Như vậy công tác quản lý đóng một vai trò không nhỏ trong việc
  thực hiện mục tiêu chiến lược là phát triển giáo dục ở nước ta.
  Quản lý là một công tác không thể thiếu trong bất kỳ lĩnh vực nào vì chính
  nó quyết định sự thành công và việc đạt được mục tiêu của một tổ chức. Quản lý là
  một chu trình bao gồm các bước căn bản là: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm
  tra đánh giá và điều chỉnh. Kiểm tra là một mắt xích trong chu trình đó. Quản lý mà
  buông lỏng kiểm tra sẽ ảnh hưởng tiêu cực cho hoạt động chung của toàn đơn vị,
  đồng thời cũng thể hiện sự yếu kém về năng lực của nhà quản lý. Trong quản lý
  giáo dục, việc quản lý hoạt động dạy của thầy và học của trò là một trong những nội
  dung thiết yếu. Thông qua kiểm tra hoạt động sư phạm sẽ giúp hiệu trưởng có được
  những thông tin quan trọng về năng lực sư phạm, trình độ chuyên môn, tư cách đạo
  đức của giáo viên cùng chất lượng học tập, tình hình học sinh của đơn vị mà mình
  đang quản lý, từ đó người hiệu trưởng sẽ có kế hoạch điều chỉnh kịp thời và hợp lý
  nhằm đưa đơn vị mình đi vào hoạt động một cách ổn định và phát triển hơn.
  Trong giai đoạn hiện nay của đất nước, ngành giáo dục đang thực hiện việc
  đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy - học theo hướng tích cực “lấy
  người học làm trung tâm” và đổi mới sách giáo khoa - giáo trình. Đồng thời các nhà quản lý giáo dục đang tập trung nâng cao năng lực quản lý mà trong đó chú trọng
  đến công tác kiểm tra hoạt động dạy học nhằm nắm được thực trạng chất lượng học
  sinh hiện nay trong nhà trường, tìm nguyên nhân để khắc phục “căn bệnh thành
  tích”, xóa bỏ hiện tượng ngồi nhầm lớp của học sinh. Đồng thời qua đó các nhà
  quản lý cũng đánh giá được năng lực sư phạm của đội ngũ giáo viên để có biện
  pháp nâng cao tay nghề, chuẩn hóa cho đội ngũ này và từng bước đưa đơn vị mình
  đạt được các mục tiêu đã đề ra.
  Hiện nay, công tác kiểm tra hoạt động dạy học ở các cấp học của Cần Thơ
  nói chung và quận Ninh Kiều nói riêng, đang được các cấp lãnh đạo quan tâm chỉ
  đạo thực hiện theo tinh thần đổi mới. Việc đổi mới cơ chế và phương thức quản lý
  giáo dục theo hướng phân cấp hợp lý là nhằm phát huy được tiềm năng, sức sáng
  tạo, tính chủ động và tự chịu trách nhiệm của các trường. Thông qua công tác kiểm
  tra đánh giá bằng các biện pháp quản lý chặt chẽ sẽ nâng cao được chất lượng giáo
  dục, đạt được các mục tiêu mà ngành đã đề ra. Trong các báo cáo tổng kết hàng
  năm về công tác thanh - kiểm tra, Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều đã chỉ ra những
  hạn chế như vẫn có nơi chưa thực sự thấy rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra
  nội bộ trường học nên còn buông lơi việc kiểm tra, hoặc kiểm tra đánh giá chung
  chung, chiếu lệ... Có những nơi còn chạy theo thành tích đã làm thay đổi kết quả,
  che đậy những yếu kém, tô hồng thành tích. Điều đó đã cho thấy chất lượng thực
  chất của việc dạy và học ở một số trường chưa được khả quan. Bên cạnh đó hoạt
  động này vẫn chưa được thống nhất đồng đều theo một tiêu chí chung cho tất cả các
  trường nên chưa có sự “đều tay” khi đánh giá chất lượng giáo dục ở mỗi trường.
  Chính vì vậy cần có nhận thức đúng đắn về vị trí và tầm quan trọng của việc kiểm
  tra đánh giá hoạt động dạy học, có những giải pháp khắc phục các nhược điểm
  nhằm làm cho công tác này được thuận lợi, có tác dụng thiết thực và đạt hiệu quả
  hơn.
  Việc kiểm tra hoạt động dạy học là một vấn đề được nhiều người quan tâm vì
  đây là một trong những công tác chính trong hoạt động của nhà trường. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu về công tác này ở các cấp học, các địa phương, nhưng đối với
  quận Ninh Kiều thì vấn đề này còn hoàn toàn mới mẻ.
  Từ những lý do nêu trên, tác giả chọn đề tài “Thực trạng kiểm tra hoạt động
  dạy học trên lớp của hiệu trưởng trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần
  Thơ” với hy vọng đóng góp cho việc đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý giáo dục
  của địa phương.

  2. Mục đích nghiên cứu

  Xác định thực trạng việc kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của hiệu trưởng
  trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và đề xuất một số giải pháp nâng
  cao hiệu quả công tác quản lý của hiệu trưởng.

  3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu

  3.1. Khách thể nghiên cứu


  Công tác quản lý của hiệu trưởng trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, TP
  Cần Thơ.

  3.2. Đối tượng nghiên cứu

  Công tác kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của hiệu trưởng trường trung
  học cơ sở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

  4. Giả thuyết khoa học

  Theo nhìn nhận của tác giả, việc kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của
  hiệu trưởng trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nhìn chung
  đang có sự chuyển biến tích cực. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc
  lập kế hoạch kiểm tra còn chung chung, chưa cụ thể và kiểm tra còn nặng tính hình
  thức, thiếu hiệu quả. Nguyên nhân của các hạn chế này có thể là do các nhà quản lý
  trường học còn quản lý theo “kinh nghiệm”, chưa nhận thức đúng rằng kiểm tra là
  một chức năng chính của quản lý chứ không phải là biện pháp hỗ trợ cho quản lý.

  5. Nhiệm vụ nghiên cứu

  5.1. Phân tích cơ sở lý luận về công tác kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp
  của hiệu trưởng các trường trung học cơ sở . 5.2. Khảo sát thực trạng việc kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp của hiệu
  trưởng trường trung học cơ sở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, từ đó làm rõ
  nguyên nhân của thực trạng này.

  5.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra hoạt động
  dạy học ở các trường THCS quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

  6. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

  6.1. Phương pháp luận


  - Dựa trên quan điểm lịch sử để tìm hiểu sự phát triển và quy luật của vấn đề.
  - Dựa trên quan điểm hệ thống cấu trúc để làm rõ cơ sở lý luận của đề tài.
  - Dựa trên quan điểm thực tiễn để làm rõ thực trạng mà đề tài đề cập đến.

  6.2. Phương pháp nghiên cứu

  6.2.1. Phương pháp nghiên cứu lý thuyết (phân tích và tổng hợp lý thuyết):
  tham khảo các tài liệu, văn bản của Nhà Nước, của ngành; các quy chế, điều lệ có
  liên quan làm cơ sở lý luận cho đề tài.

  6.2.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn:
  - Quan sát sư phạm: dự giờ, dự họp tổ chuyên môn, đánh giá thi đua,...
  - Điều tra giáo dục: trưng cầu ý kiến, điều tra bằng phiếu (bảng hỏi dành cho
  hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên, học sinh).
  - Phỏng vấn, trò chuyện để khảo sát nguyên nhân, tham khảo giải pháp.

  6.2.3. Phương pháp thống kê: xử dụng phần mềm SPSS để xử lý số liệu kết
  quả điều tra.

  7. Giới hạn của đề tài

  Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu công tác kiểm tra hoạt động dạy học trên lớp
  của hiệu trưởng ở 6/10 trường THCS, cụ thể là các trường: Đoàn Thị Điểm, Lương
  Thế Vinh, Tân An, Trần Ngọc Quế, Thới Bình, và An Hòa 1; không nghiên cứu các
  hoạt động khác ở những trường này.

  Tài liệu
  File đính kèm
  • LVQLGD065.pdf
   File Type: pdf 1.42 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by nguyenhoangmi; 06-06-2013 at 05:15 PM.


 

Visitors found this page by searching for:

hieu truong kiem tra gio day tren lop

thực trạng hoạt động dạy học hiện nay

phân tích thực trang công tác kiểm tra hoạt động sư phạm giáo viên

những vấn đề giáo dục quận ninh kiều

kiem tra gio day tren lop cua giao vien

thực trạng công tác kiểm tra giờ dạy

hiệu trưởng kiểm tra giờ dạy trên lớp

thực trạng công tác kiểm tra giờ dạy trên lớp

thuc trang cong tac kiem tra danh gia truong thcs

thuc trang hieu truong to chuc kiem tra gio day tren lop cua giao vien

thực trạng kiểm tra hoạt động dạy dọc trên lớp của hiệu trưởng trường thcs

thuc trang cong tac kiem tra noi bo

thanh tra quan ly day hoc tren lop

hoạt động dạy học trên lớp

tieu luan kiem tra gio day tren lop

thuc trang cong tac kiem tra gio day tren lop cua giao vien

de tai kiem tra gio day tren lop cua hieu truong o can tho

hieu truong quan li tot cac gio day tren lop

tieu luan cong tac to chuc kiem tra gio day

thực trạng quản lý hoạt động sư phạm trường THCS

thuc trang kiem tra danh gia gio day tren lop o truong tieu hoc

nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra gio dạy trên lớp của giao viên phô thông

phan tich thuc trang kiem tra noi boluan van hieu truong kiem tra gio dAy tren lop cua giao vienphân tích thực trạng của việc kiểm tra nội bộ trường thcs

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình