Information
A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Nhận thức tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng chuyên môn và bản thân 16 năm làm công tác giảng dạy tại một trường học và đã chuyển công tác về phòng Giáo dục và đào tạo huyện Krông Buk vào tháng 6/2009, được lãnh đạo tín nhiệm phân công trực tiếp đảm nhiệm chuyên môn khối trung học cơ sở. Bản thân là người luôn yêu nghề và có tâm huyết với ngành Giáo dục và người trực tiếp đảm nhiệm trọng trách của ngành nên bản thân luôn có nhiều điều suy nghĩ và trăn trở về thực trạng chất lượng dạy và học trong giai đoạn hiện nay. Xuất phát từ các yếu tố trên tôi xin mạnh dạn đưa ra những suy nghĩ và giải pháp của mình nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học khối trung học cơ sở.MỤC LỤC

A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
B. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP:
I. THỰC TRẠNG:
1. Khảo sát chất lượng học sinh:
2. Chất lượng mũi nhọn:
3. Chuyên đề nâng cao chuyên môn:
4. Giáo án điện tử:
5. Các hoạt động khác:
* Kết luận phần thực trạng:
II. GIẢI PHÁP:
Đối với trường học:
1. Tăng cường về điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy và học :
2. Bồi dưỡng về nhận thức và chuyên môn cho đội ngũ:
a) Bồi dưỡng về công tác nhận thức cho đội ngũ :
b) Bồi dưỡng về công tác chuyên môn :
Đối với thầy :
Đối với học sinh.
c) Phối hợp Ban đại diện Cha mẹ học sinh để giáo dục học sinh:
d) Tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức đoàn thể, ngành và địa phương chăm lo cho sự nghiệp giáo dục:
e) Thực hiện tốt công tác Xây dựng qui chế dân chủ cơ sở :
f) Xây dựng bầu không khí tập thể tích cực :
3. Nâng cao chất lượng học tập của học sinh:
Đối với phòng Giáo dục và đào tạo:
C. KẾT LUẬN:
D. Ý KIẾN ĐỀ XUẤT:
Tài liệu