Information
A – XUẤT PHÁT VẤN ĐỀ:
1. Việc Xây dựng đội ngũ giáo viên, có ý nghĩa quyết định đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ ở trường phổ thông – vì tập thể đó đóng vai trò trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong việc Xây dựng nhà trường. Đội ngũ giáo viên có vững mạnh về mọi mặt thì nhà trường mới đảm bảo trong việc phấn đấu, Xây dựng Nhà trường trở thành trường “ Tiên tiến” một cách vững chắc lâu dài.
2. Thực tế tại trường THCS EaYông, muốn nâng cao chất lượng dạy và học thì điều đầu tiên là phải Xây dựng đội ngũ. Việc Xây dựng đội ngũ là yeu cầu khẩn trương và cấp thiết đối với bản thân tôi khi về làm hiệu trưởng trường này, một trường được coi là “điểm nóng” nhiều năm của ngành Giáo dục huyện Krông Pắc – một trường nhiều năm không đạt “Trường Tiên tiến” do nội bộ lũng cũng, nền nếp dạy và học không được chú trọng.


A – XUẤT PHÁT VẤN ĐỀ:

B – CÔNG TÁC Xây dựng TẬP THỂ SƯ PHẠM TRƯỜNG THCS EAYƠNG (QUY TRÌNH VÀ GIẢI PHÁP):
1. Điều kiện trước tiên để Xây dựng tập thể sư phạm là phải nắm chắc tình hình đội ngũ của trường về các mặt:
2. Muốn củng cố và bồi dưỡng đội ngũ tốt, chúng tôi đã tiến hành lập quy hoạch Xây dựng đội ngũ và tiến hành bồi dưỡng đội ngũ.
3. Trong công tác Xây dựng đội ngũ, chúng tôi không quên việc sắp xếp, sử dụng giáo viên, cán bộ một cách hợp lý.
4. Xây dựng tập thể sư phạm bản thân tôi luôn luôn tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng và sự hỗ trợ đắc lực của hội Phụ huynh học sinh cũng như các tổ chức đoàn thể khác.
5. Trong công tác Xây dựng đội ngũ chúng tôi đã chú ý chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên phấn đấu hoàn thành công tác.
6. Để có một tập thể sư phạm vững mạnh trong nhà trường, chúng ta cần Xây dựng khối đoàn kết nhất trí, Xây dựng mối Quan hệ tình đồng chí, tình bạn chân thành trong sáng, Xây dựng tư tưởng tôn trọng đồng nghiệp, thương yêu học sinh, lo lắng đến việc chung.
C. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

Tài liệu