Information
A.PHẦN MỞ ĐẦU
I.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
1. Lý do khách quan:
Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII tháng 12 năm 1996 khẳng định rằng “ Định hướng Phát triển nhân cách con người Việt Nam thể hiện ở mục tiêu cơ bản của giáo dục và đào tạo là Xây dựng con người và thế hệ trẻ thiết tha gắn bó với độc lập Dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường Xây dựng và bảo vệ tổ quốc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá nhân loại ; phát huy tiềm năng của Dân tộc và con người Việt Nam, có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại, tư duy sáng tạo, có kỷ luật, có sức khoẻ, là người thừa kế Xây dựng chủ nghĩa Xã hội vừa hồng vừa chuyên”.
Từ nhận thức về định hướng nhân cách con người Việt Nam, việc hình thành nhân cách, đạo đức cho học sinh trong giai đoạn hiện nay là việc làm hết sức quan trọng và được toàn Xã hội quan tâm.Trong các hoạt động giáo dục của nhà trường hiện nay, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động giáo dục có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hoàn thiện nhân cách, đạo đức của học sinh.Vì vậy trong nhà trường phổ thông, đặc biệt đối với bậc tiểu học tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giừo lên lớp là yếu tố cơ bản và cần thiết, nó là một bộ phận của quá trình giáo dục ( theo nghĩa rộng), vừa là yếu tố quan trọng trong việc hình thành và Phát triển nhân cách theo mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu đa dạng của Xã hội đối với thế hệ trẻ.
2.Lý do chủ quan:
Trong thời đại ngày nay, khi nền kinh tế Xã hội đang trên đà phát triển, nó tác động mạnh mẽ đến sự Phát triển nhân cách của mỗi con người. Do vậy, học sinh ngày nay có những Phát triển mới hơn về “chất” trong quá trình học tập và rèn luyện, các em phải mạnh dạn hơn và tư duy tốt hơn, có những nhu cầu cao hơn nhằm khẳng định sự Phát triển của bản thân, chính vì vậy mà trong nhà trường chúng ta phải nắm bắt đúng nhu cầu đó để tổ chức tốt các hoạt động nhằm thoả mãn những nhu cầu, nguyện vọng của học sinh.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp các em nhận thức, định hướng đúng đắn, chủ động sáng tạo, biết hợp tác để không bị "hụt hẫng" là một điều cực kỳ quan trọng cho các em bước vào cuộc sống; biết yêu tập thể, ghét lối sống ích kỷ, coi Lao động là nghĩa vụ vinh quang của mình thông qua những hoạt động hàng ngày, giúp các em giảm căng thẳng trong học tập, tạo cho các em có được tính tự tin trong giao tiếp, đồng thời giúp các em có được tâm thế thoải mái, sẵn sàng hoạt động, học tập. Từ đó kết hợp với hoạt động trên lớp thúc đẩy các em học tập đạt kết quả cao nhất.
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cơ hội hợp tác giữa các lực lượng trong và ngoài trường, là điều kiện, là phương tiện để phát huy sức mạnh của cộng đồng cùng tham gia vào quá trình giáo dục của nhà trường
Qua thực tế cho thấy hoạt động giáo dục ngoài gời lên lớp còn nhiều hạn chế như: làm theo phong trào, chủ điểm, qua loa, chiếu lệ, nói chính xác hơn còn xem nhẹ vai trò của hoạt động này, nếu có tổ chức thì chỉ mang tính hình thức, đối phó.Nội dung còn đơn điệu chưa khắc sâu vào ý thức học sinh nên dẫn đến chất lượng và hiệu quả giáo dục ngoài giờ lên lớp chưa cao.Muốn làm tốt công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, Ban lãnh đạo nhà trường phải nhận thức rõ vai trò của hoạt động này, xem hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một trong những công tác trọng tâm của nhà trường để đề ra biện pháp chỉ đạo cho phù hợp.
Sau khi tìm hiểu việc giáo dục ngoài giờ lên lớp tại trường.Tôi nhận thấy giáo dục ngoài giờ lên lớp góp phần thúc đẩy hoạt động giáo dục của nhà trường ngày càng đi lên.Nên tôi chọn đề tài nghiên cứu về vấn đề “ Giáo dục ngoài giờ lên lớp”.
II.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU:
Thực tế để hình thành nhân cách cho học sinh, chúng ta phải thực hiện nhiều hoạt động như: Hoạt động giảng dạy, các hoạt động giáo dục trong đó có hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.Để hiểu rõ vị trí, vai trò, nhiệm vụ của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh tiểu học tôi chọn đề tài nghiên cứu, giới hạn trong phạm vi “Hiệu trưởng quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp "ở trường tiểu học Phạm Hồng Thái, Xã Cư Suê huyện CưMgar tỉnh Đăk Lăk, năm học 2009 – 2010.
III. PHẠM VI ĐỀ TÀI:
1.Khách thể của đề tài:
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học
2 Đối tượng của đề tài:
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học Phạm Hồng Thái huyện Cưmgar, năm học 2009 – 2010.
IV. MỤC ĐÍCH – NHIỆM VỤ - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:
1.Mục đích nghiên cứu:
Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học là hoạt động giáo dục quan trọng không thể thiếu được trong việc hình thành và Phát triển nhân cách của học sinh, là bộ phận cấu thành của quá trình đào tạo, nó lôi cuốn đông đảo học sinh tham gia để mở rộng hiểu biết, khắc sâu kiến thức, tạo không khí vui tươi lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh rèn luyện thói quen sống trong cộng đồng và phát huy tối đa năng lực, sở thích của từng cá nhân.Ngoài ra, đây còn là hoạt động lý thú, hấp dẫn, thường được các em chờ đón và tham gia một cách tự giác, hào hứng, thích thú. Khác hẳn với hoạt động học tập trên lớp, các em được vui chơi thoải mái, được sống trong những giây phút hồi hộp với những chiến thắng của đội nhà hay sự toả sáng của cá nhân.
Thông qua hoạt động, mối Quan hệ thầy trò cũng được gắn bó thân thiện hơn giữa bầu không khí tươi vui, lành mạnh và bổ ích.
Hoạt đông giáo dục ngoài giờ lên lớp có tác dụng to lớn như vậy nhưng không ít các trường trong địa phương nơi tôi công tác với nhiều lý do khác nhau vẫn chưa dành cho lĩnh vực này sự Đầu tư xứng đáng về cả trí tuệ, thời gian và kinh phí cho hoạt động.Qua thực tế và trò chuyện với một số học sinh tôi được biết các em còn rụt rè, nhút nhác, không có thói quen sinh hoạt cộng đồng và rất ham muốn được tham gia vào các hoạt động tập thể.
Ngược lại, ở các trường tổ chức tốt hoạt động ngoài giờ lên lớp thì đại đa số các em mạnh dạn, tự tin hơn trong sinh hoạt hành ngày ở trường, ở lớp, đồng thời kết qủa các mặt giáo dục, rèn luyện cũng khả quan hơn.
Từ những vấn đề trên tôi muốn đưa ra đề tài này để các bạn đồng nghiệp tham khảo và áp dụng vào thực tế của nhà trường nơi mình công tác.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
Khảo sát hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh trường tiểu học Phạm Hồng Thái trong năm học 2009 – 2010
Thực trạng và phân tích thực trạng
Đánh giá, rút kinh nghệm
Đề ra các giải pháp và đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt đông giáo dục ngoài giờ lên lớp.
3. Phương pháp nghiên cứu:
Nghiên cứu tư liệu và sản phẩm hoạt động sư phạm.
Phương pháp quan sát thực tế: Quan sát các hoạt động liên quan đến hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của học sinh và giáo viên.
Phương pháp hỏi đáp: Trao đổi trực tiếp với hiệu trưởng, giáo viên, học sinh về những vấn đề có liên quan đến nội dung đề tài.
Phương pháp thống kê, phân tích số liệu.
Nghiên cứu lý thuyết, Văn bản pháp quy.

MỤC LỤC
A.Phần mở đầu 3
B.Phần nội dung 6
Chương I: Cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý 6
I/Khái niệm về HĐGDNGLL 6
II/Quản lý HĐGDNGLL 10
Chương II:Thực trạng và đề xuất biện pháp cải tiến QL HĐGDNGLL 11
1.Đặc điểm tình hình QL HĐGDNGLL 11
2.Thực trạng QL HĐGDNGLL 12
3.Nguyên nhân của thực trạng QL HĐGDNGLL 12
4.Biện pháp cải tiến QL HĐGDNGLL 13
C.Phần kết luận 22
I/Bài học kinh nghiệm 22
II/ Kiến nghị 22
III/Kết luận Trang 23
Tài liệu tham khảo 24
Tài liệu