Information
LỜI DẪN :

Kính thưa quý bạn đọc !

Giáo dục có vai trò hết sức quan trọng đối với sự tồn tại và Phát triển của một Dân tộc cũng như toàn thể nhân loại. Giáo dục tác động đến cấu trúc xã hội, đến các bộ phận đồng thời giáo dục là động lực thúc đẩy sự Phát triển kinh tế xã hội. Vì thế từ trước đến nay Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục, coi giáo dục là quốc sách hàng đầu để Xây dựng và Phát triển đất nước.
Đất nước ta đang bước vào thời kì đổi mới với quyết tâm công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “ Dân giàu nước mạnh, Xã hội công bằng, dân chủ văn minh”. Để thực hiện được điều đó đòi hỏi mỗi chúng ta phải có một nguồn lực, vừa có tài, vừa có đức, vừa có tri thức cuộc sống. Nơi tạo ra những nền móng vững chắc cho quá trình học tập của mỗi con người chính là trường tiểu học. Muốn vậy đòi hỏi nhà trường phải không ngừng nâng cao chất lượng và học. Việc nâng cao chất lượng dạy học trong các nhà truờng nói chung và trường tiểu học nói riêng là vấn đề trọng tâm của hoạt động giáo dục trong nhà trường. Sáng kiến kinh nghiệm với đề tài “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường” chắc chắn chưa đáp ứng được lòng mong mỏi của quý bạn quan tâm đến vấn đề nâng cao chất lượng dạy và học hiện nay. Tuy nhiên, đây là những trăn trở của một người làm công tác quản lí chuyên môn, rất mong được sự chia sẻ và đóng góp ý kiến của quý vị cho đề tài được hoàn thiện hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường hiện nay.


A . ĐẶT VẤN ĐỀ :
Nhận thức tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học đối với việc nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo lớp công dân Việt nam trong Xã hội hiện đại . Thực hiện chủ trương đổi mới phương pháp dạy trong toàn quốc nói chung và huyện Cưmgar nói riêng đang thực hiện chủ trương cải tiến phương pháp dạy học hết sức mạnh mẽ ở tất cả các môn học. Từ kinh nghiệm thực tế của sáu năm làm công tác chuyên môn. Tôi mạnh dạn đưa ra một số bpbiện pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường hiện nay.
Trước đây người ta ít than phiền về chất lượng giáo dục do số lượng ít, nhưng hiện nayviệc Phát triển ào ạt các quy mô, các loại hình giáo dục đào tạo kết hợp với trình độ dân trí Phát triển thì vấn đề chất lượng giáo dục được toàn Xã hội quan tâm. Nhiều đơn vị trường học đã trở thành địa chỉ tin cậy được nhiều phụ huynh học sinh tin tưởng khi gửi gắm con em tới học và trở thành những “ thương hiệu”. Để hiệu quả giáo dục trong nhà trường ngày càng cao thì điều tất yếu là tập thể sư phạm nhà trường phải đoàn kết và nỗ lực hết mình cho công tác dạy và học.
Trên thực tế trường Tiểu học Quang Trung – xã Quảng Tiến huyện Cưmgar thuộc địa bàn thuận lợi so với nhiều trường khác trong toàn huyện. Tỉ lệ học sinh đồng bào Dân tộc thiểu số thấp, tuy nhiên trong đó tiềm ẩn không ít khó khăn trong việc nâng cao chất lượng dạy hoc. Tỉ lệ học sinh yếu hàng năm vẫn còn cao so với một địa bàn thuận lợi. Là người làm công tác chỉ đạo hoạt động chuyên môn trong nhà trường tôi luôn trăn trở làm thế nào để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường . Đó là lí do tôi chọn đề tài : “ Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học trong nhà trường” với mong muốn góp một phần nhỏ để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường hiện nay.

MỤC LỤC

Tên nội dung

LỜI DẪN
A. ĐẶT VẤN ĐỀ :
B. NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN:
1. Cơ sở lí luận thực tiễn :
2. Cơ sở lí luận khoa học :
II. THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP:
1. Thực trạng chất lượng dạy và học ở trường tiểu học
Quang Trung ,xã Quảng Tiến, huyện Cưmgar, tỉnh Đăk Lăk
2. Các biện pháp, giải pháp đã áp dụng để nâng cao
chất lượng dạy và học ở trườ ng Tiểu học Quang Trung,
xã Quang Tiến , huyện Cưmgar, tỉnh Đăk Lăk.
3.Kết quả thu được sau khi đã áp dụng các biện pháp
trên vào thực tiễn dạy và học của nhà trường
C. KẾT LUẬN
I. Bài học kinh nghiệm:
II. Kiến nghị đề xuất :
III. Lời kết :
Tài liệu