Information
1.PHƯƠNG PHÁP TÌM HIỂU: 4
2.KẾT QUẢ TÌM HIỂU: 5
2.1.Tình hình giáo dục tại Quận 8: 5
2.2.Tình hình, đặc điểm nhà trường: 6
2.3.Cơ cấu tổ chức trường học: 10
2.4.Chức năng và nhiệm vụ của giáo viên phổ thông: 15
2.5.Các loại hồ sơ học sinh 16
2.6.Cách đánh giá, xếp loại hạng kiểm và ghi học bạ của học sinh: 16
2.7.Cách đánh giá và cho điểm, cách thức phân loại học lực của học sinh: 18
2.8.Các hoạt động giáo dục trong nhà trường: 22
3.NHỮNG BÀI HỌC SƯ PHẠM: 23
3.1.Bài học kinh nghiêm trong công tác giảng dạy bộ môn Toán 23
3.2.Bài học kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm. 25

1.1. Mục đích tìm hiểu:
 Tìm hiểu tình hình giáo dục quận 8.
 Tìm hiểu tình hình thực tế giáo dục của trường THPT Lương Văn Can.
 Tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm, cách đánh giá, cho điểm và cách phân loại học lực và hạng kiểm của học sinh.
1.2. Phương pháp tìm hiểu:
 Nghe thầy hiệu trưởng báo cáo về quá trình hình thành và phát triển của trường trung học phổ thông Lương Văn Can từ khi thành lập cho đến nay.
 Nghiên cứu một hồ sơ học sinh như: sổ gọi tên, ghi điểm lớp học, sơ yếu lí lịch của học sinh.
 Nghe báo cáo về tình hình giáo dục của quận và của trường.
 Điều tra thực tế giáo dục thông qua việc tiếp xúc, phỏng vấn với các thầy cô công nhân viên thuộc tất cả các ban ngành của trường, đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của thầy Nguyễn Văn Tâm_giáo viên hướng dẫn thực tập giáo dục cũng như các thầy cô sau:
 Thầy Nguyễn Phát Tài (Hiệu trưởng-Bí Thư Chi Bộ nhà trường).
 Cô Trương Thị Thanh Thủy (Phó Hiệu Trưởng nhà trường).
 Tìm kiếm thông tin thông qua các trang web của Sở Giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, phòng giáo dục quận 8, trường THPT Lương Văn Can.
Tài liệu