Hồ Chí Minh - một con người bình thường mà vĩ đại. Trí tuệ của Người là kiệt xuất nhưng nhân cách của Người mới thật là có một không hai. Biết bao sách báo nói về Người! Biết bao chuyên đề nói về Người! Nhưng chưa có chuyên đề nào lại để lại được ấn tượng trong chúng tôi như buổi học chiều ngày 02/3/2009 hôm nay của Thầy Đặng Quốc Bảo.
Chúng tôi đã được học nhiều về Bác. Mỗi lần học chúng tôi lại hiểu thêm về vị lãnh tụ kính yêu của mình. Nhưng hiểu là một chuyện, còn nếu phải nói lại: Chúng tôi hiểu như thế nào? Cái đọng lại trong chúng tôi là cái gì? Cái gì là cái chúng tôi học được ở Người? thì thật là khó. Qua buổi học vừa qua thầy giáo đã giúp chúng tôi trả lời những câu hỏi đó.
Đầu tiên tôi muốn nói đến cách tiếp cận bài giảng. Không cần phải giảng giải dài dòng, cũng không yêu cầu chúng tôi phải đọc thật nhiều tài liệu, thầy đã đi vào vấn đề một cách đơn giản mà cụ thể, cách tiếp cận của Thầy có thể nói là gián tiếp những lại rất trực tiếp, chính điều này làm chúng tôi thật sự ngạc nhiên và thích thú. Ví dụ như, khi nói về tiểu sử cuộc đời của Bác, Thầy đã giới thiệu cho chúng tôi quan điểm của Khổng Tử về những mốc quan trọng trong cuộc đời của một con người:
“Thập hữu ngũ nhi chí ư học
Tam thập như lập
Tứ thập nhi bất hoặc
Ngũ thập tri thiên mệnh
Lục thập nhi nhĩ thuận
Thất thập nhữ tòng tâm sở dục, bất du củ”
Sau đó Thầy nhấn mạnh ở những mốc quan trọng một người phải làm được những việc: Lập chí - Lập thân, lập nghiệp - Bất hoặc – Tri thiên mệnh – Nhi nhĩ thuận – Bất du củ và yêu cầu chúng tôi tìm hiểu xem cũng ở những mốc tương ứng đó Bác Hồ đã làm những gì. Qua đó chúng tôi dễ dàng nắm được những nét chính trong tiểu sử của Bác, thấy được rõ hơn sự vĩ đại của Bác, và quan trọng hơn, tự suy ngẫm để xem chính bản thân chúng tôi cũng đã làm được những gì và trong công tác quản lý của mình có chú trọng và tạo điều kiện để sinh viên và nhân viên của mình “Lập chí”, “Lập thân, lập nghiệp”.v.v. hay không.
Hai là chúng tôi muốn nói đến cách giới thiệu những vấn đề trọng tâm. Khi nói đến những phẩm chất phải có của người quản lý giáo dục, từ các tên của Bác “Tất Thành”, “Ái Quốc”, “Chí Minh”, Thầy đã rút ra các phẩm chất cần thiết, đó là:
Tất Thành: Tính mục đích  Thế tự lập (T1)
Ái Quốc: Lòng yêu nước  Tình gắn bó (T2)
Chí Minh: Sự bền chí, thông minh  Tâm ổn định (T3)
Tất Thành & Ái Quốc  Tư duy hiện thực (H1)
Ái Quốc & Chí Minh  Lý tưởng hoài bão (H2)
Tất Thành & Chí Minh  Làm việc hiệu quả (H3)
Từ đó có thể kết luận: 3T & 3H chính là các phẩm chất cần thiết của một nhà quản lý giáo dục. Thật là súc tích mà dễ hiểu, dễ nhớ!
Điều cuối cùng chúng tôi muốn nói ở đây là cách chuẩn bị bài dạy của Thầy: Thầy luôn chuẩn bị bài dạy kỹ lưỡng, luôn tìm tòi để có được những cái mới, cái hay, cái sau hoàn thiện hơn cái trước. Trước khi Thầy vào giảng, thông qua các cô thầy khoa Tâm lý giáo dục (Trường ĐHSP Huế) và các học viên cao học khoá trước chúng tôi cũng đã có cơ hội tiếp xúc với các bài giảng trước đây của Thầy. Thầy giảng chuyên đề này cũng đã nhiều năm, kiến thức và kinh nghiệm có rất nhiều. Tuy nhiên, lần giảng sau của Thầy bao giờ cũng có cái mới, bao giờ cũng phong phú hơn lần trước. Ví dụ như, khi Thầy giảng về nhân cách con người Việt Nam mới theo Hồ Chí Minh bao giờ Thầy cũng khái quát bằng sơ đồ. Cũng vấn đề đó, nhưng Thầy đưa ra nhiều sơ đồ khác nhau, giúp học viên dễ nắm các mối liên hệ, vai trò của các phẩm chất trong con người mới Việt Nam. Để minh hoạ cho điều này, chúng tôi xin giới thiệu ở đây một vài sơ đồ trong số đó:Tình Thiện
Trung
Hiếu
Nhân
Trí Dũng
Cần Kiệm
Liêm Chính
Nghĩa