Information
PHẦN TÓM TẮT
-------------------------------------

Với nền kinh tế phát triển như hiện nay đã kéo theo sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp, do đó để có thể tồn tại và đứng vững trên thị trường thì phải luôn theo sát xu hướng phát triển của thị trường. Vì vậy, việc nghiên cứu hành vi người tiêu dùng là việc làm cần thiết và có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các nhà sản xuất đưa ra thị trường những sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Nó cũng giúp cho các doanh nghiệp hiểu được tâm lý khách hàng để đưa ra những chiến lược marketing đúng đắn và hiệu quả.
Quá trình nghiên cứu của đề tài dựa trên cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng, bao gồm: quá trình thông qua quyết định mua hàng và những yếu tố tác động đến hành vi mua hàng.
Đề tài được tiến hành theo 2 bước:
+ Nghiên cứu sơ bộ: phỏng vấn trực tiếp 10 sinh viên bằng bản câu hỏi đã phác thảo trước để làm cơ sở cho việc hoàn chỉnh bản câu hỏi chính thức.
+ Nghiên cứu chính thức: dùng bản câu hỏi chính thức để phỏng vấn, với cỡ mẫu là 80 sinh viên.
Dữ liệu sau khi thu thập sẽ được mã hoá làm sạch, xử lý bằng phần mềm Excel, sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích.
Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số sinh viên đều mua bột giặt khi hết bột giặt cũ. Nguồn thông tin tham khảo chủ yếu là do kinh nghiệm bản thân. Địa điểm mua thường là chợ, siêu thị, tiệm tạp hóa. Phần đông sinh viên cho rằng chất lượng bột giặt đang dùng là tốt và họ hài lòng với loại bột giặt đó.

MỤC LỤC

Chương 1. Giới thiệu 1
1.1. Cơ sở hình thành đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
1.3. Phạm vi nghiên cứu 1
1.4. Phương pháp nghiên cứu 2
1.5. Ý nghĩa nghiên cứu 2
1.6. Kết cấu đề tài 2
Chương 2. Cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng 3
2.1. Định nghĩa hành vi người tiêu dùng 3
2.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 3
2.2.1. Những yếu tố trình độ văn hóa 4
2.2.2. Những yếu tố mang tính chất xã hội 5
2.2.3. Các yếu tố mang tính chất cá nhân 5
2.2.4. Các yếu tố mang tính chất tâm lý 6
2.3. Quá trình thông qua quyết định mua hàng 7
2.3.1. Nhận thức nhu cầu 8
2.3.2. Tìm kiếm thông tin 8
2.3.3. Đánh giá các phương án 8
2.3.4. Quyết định mua 8
2.3.5. Hành vi sau mua 8
2.4. Mô hình nghiên cứu 9
Chương 3. Phương pháp nghiên cứu 10
3.1. Thiết kế nghiên cứu 10
3.2. Thang đo 10
3.3. Mẫu 10
3.4. Quy trình nghiên cứu 11
Chương 4. Kết quả nghiên cứu 12
4.1. Thông tin mẫu 12
4.2. Hành vi tiêu dùng 13
4.2.1. Nhận thức nhu cầu 13
4.2.2. Tìm kiếm thông tin 14
4.2.3. Đánh giá các phương án 16
4.2.4. Quyết định mua 19
4.2.5. Hành vi sau mua 22
Chương 5. Kết luận và kiến nghị 24
5.1. Kết luận 24
5.1.1. Nhận thức nhu cầu 24
5.1.2. Tìm kiếm thông tin 24
5.1.3. Đánh giá các phương án 24
5.1.4. Quyết định mua 24
5.1.5. Hành vi sau mua 24
5.2. Kiến nghị 24
Tài liệu tham khảo 26
Phụ lục: Bản câu hỏi phỏng vấn i

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1 – Mô hình chi tiết hành vi của người mua 3
Hình 2.2 – Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của người mua 4
Hình 2.3 – Quá trình thông qua quyết định mua hàng 7
Hình 2.4 – Mô hình nghiên cứu 9
Hình 2.5 – Quy trình nghiên cứu của đề tài 11

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 4.1 – Cơ cấu giới tính 12
Biểu đồ 4.2 – Cơ cấu thu nhập 12
Biểu đồ 4.3 – Cơ cấu loại bột giặt đang dùng 13
Biểu đồ 4.4 – Lý do chọn loại bột giặt đang dùng 13
Biểu đồ 4.5 – Thời điểm mua bột giặt 14
Biểu đồ 4.6 – Nguồn thông tin tham khảo 15
Biểu đồ 4.7 – Phương tiện thông tin để quảng cáo bột giặt 15
Biểu đồ 4.8 – Các tiêu chí đánh giá một loại bột giặt 16
Biểu đồ 4.9 – Mức độ ảnh hưởng của bột giặt đến da tay 17
Biểu đồ 4.10 – Mức độ quan tâm của sinh viên khi mua bột giặt 17
Biểu đồ 4.11 – Mức độ đồng ý của sinh viên về bột giặt 18
Biểu đồ 4.12 – Trọng lượng gói bột giặt thường được sử dụng 19
Biểu đồ 4.13 – Địa điểm mua bột giặt 19
Biểu đồ 4.14 – Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua 20
Biểu đồ 4.15 – Tiêu chí ưu tiên khi mua bột giặt 21
Biểu đồ 4.16 – Người quyết định mua bột giặt 21
Biểu đồ 4.17 – Mức độ hài lòng của sinh viên 22
Biểu đồ 4.18 – Hành vi của sinh viên khi chất lượng bột giặt
không đáp ứng kỳ vọng 23
Biểu đồ 4.19 – Trường hợp thay đổi loại bột giặt 23


Chương 1. GIỚI THIỆU

1.1. Cơ sở hình thành đề tài
Trong quá trình hội nhập hiện nay nền kinh tế Việt Nam ngày càng năng động và phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, thu nhập cũng cao hơn. Từ đó, nhu cầu của họ cũng ngày càng cao hơn, với những đòi hỏi về những sản phẩm có chất lượng tốt hơn, đặc biệt là các sản phẩm được xem là những mặt hàng thiết yếu trong sinh hoạt hàng ngày. Trước những nhu cầu, đòi hỏi và xu hướng thay đổi tiêu dùng của người dân, các nhà sản xuất đã không ngừng tung ra thị trường những sản phẩm mới, kiểu dáng đẹp, bao bì và đóng gói hấp dẫn, chất lượng sản phẩm được nâng cao để bắt kịp với xu hướng của thị trường.
Bột giặt là một trong những sản phẩm thiết yếu không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi gia đình. Đối tượng sử dụng bột giặt chủ yếu là những người nội trợ, bên cạnh đó phải kể đến đối tượng là sinh viên. Trong cuộc sống xa nhà, đa số sinh viên đều sống tự lập, từ việc ăn, mặc, ở cho đến việc giặt giũ hàng ngày đều phải tự làm.
Trên thị trường hiện nay không chỉ có một loại bột giặt duy nhất mà có rất nhiều loại bột giặt khác nhau như: OMO, TIDE, NET, LIX, VISO,…, mỗi loại có chất lượng, mẫu mã, giá cả khác nhau. Như vậy người tiêu dùng sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi mua hàng. Bên cạnh việc có nhiều lựa chọn khi mua thì người tiêu dùng còn gặp phải một số vấn đề trong quyết định mua bột giặt như: nên chọn mua nhãn hiệu nào là có chất lượng tốt, giá cả phải chăng? Mua ở đâu? Mua khi nào? Như vậy, người tiêu dùng nói chung và sinh viên nói riêng sẽ chọn mua bột giặt theo những tiêu chí nào? Tiến trình ra quyết định mua ra sao? Các yếu tố nào ảnh hưởng đến tiến trình ra quyết định mua? Tìm hiểu hành vi của người tiêu dùng sẽ giúp cho doanh nghiệp biết được nhu cầu cũng như xu hướng tiêu dùng của họ, từ đó mà doanh nghiệp có thể đưa ra những chiến lược, những kế hoạch marketing hợp lý để thu hút khách hàng. Chính vì thế, việc tìm hiểu hành vi của người tiêu dùng là một việc làm cần thiết nên tôi quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng bột giặt của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học An Giang” để nghiên cứu.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
- Mô tả hành vi tiêu dùng bột giặt của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học An Giang.
- Tìm hiểu những yếu tố tác động đến việc lựa chọn và tiêu dùng bột giặt của sinh viên.
1.3. Phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: sinh viên khóa 8 Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học An Giang.
- Thời gian thực hiện đề tài: từ 24/02/2010 đến 24/05/2010
- Không gian nghiên cứu: Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học An Giang.


- Nội dung nghiên cứu: đề tài tập trung nghiên cứu hành vi tiêu dùng bột giặt của sinh viên khóa 8 Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học An Giang và tìm hiểu các yếu tố tác động đến quyết định mua hàng của sinh viên.
1.4. Phương pháp nghiên cứu
- Nghiên cứu sẽ được thực hiện qua hai bước:
+ Nghiên cứu sơ bộ: phỏng vấn trực tiếp 10 sinh viên bằng bản câu hỏi đã phác thảo trước để làm cơ sở cho việc hoàn chỉnh bản câu hỏi chính thức.
+ Nghiên cứu chính thức: dùng bản câu hỏi chính thức để phỏng vấn, với cỡ mẫu là 80 sinh viên.
- Phương pháp chọn mẫu: chọn mẫu thuận tiện.
- Phương pháp phân tích: dữ liệu sau khi thu thập sẽ được mã hoá làm sạch, xử lý bằng phần mềm Excel, sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích.
1.5. Ý nghĩa nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu của đề tài là nguồn thông tin tham khảo cho các doanh nghiệp trong việc tìm hiểu hành vi tiêu dùng bột giặt của người tiêu dùng nói chung và của sinh viên nói riêng. Từ đó doanh nghiệp có thể đưa ra những chiến lược phù hợp để người tiêu dùng ngày càng biết đến nhãn hiệu bột giặt của mình và sử dụng nhiều hơn.
1.6. Kết cấu đề tài
Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm có 5 chương:
Chương 1. Giới thiệu
Trong chương này giới thiệu về cơ sở hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa nghiên cứu của đề tài.
Chương 2. Cơ sở lý thuyết về hành vi người tiêu dùng
Chương này sẽ trình bày khái niệm về hành vi người tiêu dùng, những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng, quá trình thông qua quyết định mua hàng và mô hình nghiên cứu.
Chương 3. Phương pháp nghiên cứu
Trong chương này sẽ trình bày các nội dung: thiết kế nghiên cứu, thang đo, cỡ mẫu, phương pháp chọn mẫu và quy trình nghiên cứu của đề tài.
Chương 4. Kết quả nghiên cứu
Trình bày kết quả nghiên cứu được về hành vi tiêu dùng bột giặt của sinh viên Khoa Kinh tế - Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại học An Giang.
Chương 5. Kết luận và kiến nghị
Rút ra kết luận từ kết quả nghiên cứu và đưa ra kiến nghị.
Tài liệu