Luận Văn Công nghệ sản xuất dầu tinh luyện
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Công nghệ sản xuất dầu tinh luyện trong mục Hóa Học

 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  Công nghệ sản xuất dầu tinh luyện

  TÊN ĐỀ TÀI: Công nghệ sản xuất dầu tinh luyện
  Information
  MỤC LỤC

  CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ DOANH NGHIỆP 1
  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP: 2
  II. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ NHÂN SỰ 2
  III. CÁC SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP: 2
  IV. SƠ ĐỒ BỐ TRÍ MẶT BẰNG NHÀ MÁY. 3
  CHƯƠNG II:TỔNG QUAN VỀ NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM 3
  I. KHÁI NIỆM CHUNG. 3
  II. SỰ CẦN THIẾT ĐỐI VỚI CHẤT BÉO CỦA CON NGƯỜI VÀ NỀN CÔNG NGHIỆP. 3
  III THÀNH PHẨM HÓA HỌC CỦA DẦU MỠ. 3
  IV. TÍNH CHẤT CỦA DẦU MỠ 3
  1. Tính chất vật lý 3
  2. Tính chất hóa học. 3
  2.1. Phản ứng thuỷ phân: 3
  2.2. Phản ứng xà phòng 3
  2.3. Phản ứng cộng hợp: 3
  2.4. Phản ứng đồng phân hóa: 3
  V. CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DẦU MỠ 3
  1. Chỉ số xà phòng hóa: 3
  2. Chỉ số acid (AV). 3
  3. Chỉ số peroxit(PoV). 3
  VI. TIÊU CHUẨN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI DẦU-MỚ-BƠ 3
  VII NGUYÊN VẬT LIỆU SẢN XUẤT VÀ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN 3
  1. Nguồn nguyên liệu: 3
  2.Các phương pháp bảo quản 3
  VIII. MỘT SỐ NGUỒN NGUYÊN LIỆU DẦU: 3
  1.Dừa(Cocosnucifera,L). 3
  2.Cọ dầu(Elaesis Guincesis Plam nut): 3
  3.Dầu cải (Braaica napus olifera): 3
  4.Đậu nành(Glycine hispida): 3
  CHƯƠNG III: CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DẦU DỪA VÀ DẦU CỌ TINH LUYỆN 3
  I.QUY TRÌNH TRUNG HÒA: 3
  1.Mục đích: 3
  2.Nguyên tắc: 3
  3.Quá trình trung hòa: 3
  II.QUY TRÌNH TẨY MÀU: 3
  1.Nguyên tắc: 3
  2.Yêu cầu của chất hấp phụ: 3
  3.Quá trình tẩy màu: 3
  III.QUY TRÌNH KHỬ MÙI: 3
  1.Mục đích: 3
  2.Nguyên tắc: 3
  3.Cấu tạo: 3
  4.Quá trình khử mùi: 3
  CHƯƠNG IV: CÁC THIẾT BỊ VÀ DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT 3
  I.HỆ THỐNG TRUNG HÒA. 3
  1. Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 3
  2. Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 3
  3.Sơ đồ thiết bị trung hòa: 3
  II. HỆ THỐNG TẨY MÀU 3
  1.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị: 3
  2.Vị trí lắp đặt và cấu tạo của thiết bị: 3
  3.Sơ đồ thiết bị tẩy màu: 3
  III . HỆ THỐNG KHỬ MÙI 3
  1.Chức năng, nhiệm vụ của thiết bị. 3
  2. Vị trí lắp đặt và cấu tạo thiết bị: 3
  CHƯƠNG V: AN TOÀN SẢN XUẤT VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý TRONG TINH LUYỆN DẦU 3
  I.AN TOÀN SẢN XUẤT. 3
  II.Các vấn đề cần chú ý trong tinh luyện dầu: 3
  CHƯƠNG VI: SỰ CỐ CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ VÀ CÁCH KHẮC PHỤC 3
  I.SỰ CỐ CÔNG NGHỆ: 3
  1.Trung hòa: 3
  2.Tẩy màu, lọc: 3
  3.Khử mùi: 3
  4.Sự cố thiết bị: 3
  CHƯƠNG VII: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG 3
  I.CÁC CHỈ SỐ XÁC ĐỊNH ĐỐI VỚI DẦU 3
  1.Các phương pháp xác định chỉ số acid và hàm lượng acid béo của dầu mỡ. 3
  1.1.Khái niệm: 3
  1.2.Định nghĩa: 3
  1.2.1.Chỉ số acid. 3
  1.2.2.Phạm vi áp dụng. 3
  1.3.Nguyên tắc: 3
  1.4.Dụng cụ - hóa chất. 3
  1.5.Tiến hành: 3
  1.6 Tính kết quả: 3
  1.7. Những điều cần lưu ý trong quá trình xác định chỉ số acid: 3
  1.7.1. Đối với các loại dầu sẫm màu: 3
  1.7.2. Điều kiện chuẩn độ. 3
  2.Phương pháp xác định chỉ số peroxit của dầu. 3
  2.1. Khái niệm: 3
  2.2. Định nghĩa: 3
  2.3. Nguyên tắc: 3
  2.4. Dụng cụ - hóa chất: 3
  2.5.Tiến hành: 3
  2.6.Tính kết quả: 3
  2.7.Những điều cần chú ý trong quá trình xác định chỉ số peroxit. 3
  3.Phương pháp xác định chỉ số Iod của dầu mỡ: 3
  3.1.Khái niệm: 3
  3.2.Định nghĩa: 3
  3.3.Nguyên tắc: 3
  3.4.Xác định chỉ số iod theo phương pháp Kaufmann. 3
  3.4.1. Dụng cụ: 3
  3.4.2. Hóa chất: 3
  3.4.3. Tiến hành: 3
  3.6.Những điểm cần lưu ý trong quá trình chuẩn độ iod. 3
  3.6.1 Xác đinh chỉ số xà phòng hóa trong dầu 3
  a, Định nghĩa: 3
  b, Nguyên tắc: 3
  c, Dụng cụ, hóa chất: 3
  4. Cách tiến hành: 3
  4.1.Tính kết quả: 3
  4.2.Xác định chỉ số Este và hàm lượng glycerol. 3
  4.2.1.Chỉ số este: 3
  4.2.2. Hàm lượng glycerol 3
  II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNNH MÀU SẮC, MÙI VỊ, ĐỘ TRONG. 3
  1.Xác định màu sắc bằng phương pháp cảm quan: 3
  2.Xác định mùi vị: 3
  3.Xác định độ trong: 3
  3.1 Yêu cần chất lượng nguyên liệu và sản phẩm. 3
  3.2 Sản phẩm: 3
  4.Phương pháp pha dung dịch soude và muối. 3
  4.1.Dung dịch soude. 3
  4.2.Dung dịch muốitiến hành tương tự như cách pha soude). 3
  CHƯƠNG VIII: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC 3
  I.CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA SẢN PHẦM. 3
  II.NHỮNG SỰ CỐ XẢY RA VÀ VIỆC XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG. 3
  1. Sự cố xảy ra. 3
  2.Xử lý môi trường: 3
  2.1.Các chất phế thải: 3
  2.2.Xử lý. 3
  III.AN TOÀN LAO ĐỘNG 3
  1.Nội qui phòng thí nghiệm. 3
  2.An toàn sản xuất và thiết bị 3
  3.An toàn thiết bị. 3
  4.Phòng cháy chữa cháy: 3
  III.VỆ SINH THỰC PHẨM. 3
  1.Trạng thái cảm quan. 3
  2.Chỉ tiêu hóa lý. 3
  3.Chỉ tiêu vi sinh. 3
  4.Điều kiện bảo quản: 3
  CHƯƠNG IX: NHỮNG KINH NGHIỆM VỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT 3
  I. KIỂM TRA DẦU THÔ NHẬP KHO: 3
  II. KIỂM TRA NGUYÊN LIỆU TRƯỚC KHI ÉP DẦU. 3
  III. KIỂM TRA DẦU VÀ BÃ SAU KHI ÉP. 3
  IV. KIỂM TRA DẦU TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO TINH LUYỆN (TRUNG HÒA). 3
  V. KIỂM TRA DẦU SAU TRUNG HÒA. 3
  VI. KIỂM TRA DẦU SAU KHI TẨY MÀU. 3
  VII. KIỂM TRA DẦU SAU KHI KHỬ MÙI. 3
  CHƯƠNG X: PHỤ LỤC 3

  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 03-07-2012 at 05:27 PM.

  GOOD LUCK TO YOU 

Similar Threads

 1. Sản xuất dầu mè tinh luyện
  By ChenFangJun in forum Sinh Học
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 07-12-2011, 11:33 PM
 2. Cân bằng nhiệt luyện cho quá trình chưng luyện
  By chuyengialaptop in forum Hóa Học
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-16-2011, 10:09 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-14-2011, 11:31 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-09-2011, 11:03 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-21-2011, 05:14 PM

Visitors found this page by searching for:

Công nghệ sản xuất dầu tinh luyện

chỉ số AV POV

quy trình sản xuất dầu tinh luyện

cac chi so dau mo pov av iv la gi

chi so av pov la gi

quy trinh san xuat dau dua

quy trình sản xuất dầu dừa

luan van cong nghe san xuat dau tinh luyen

cong nghe san xuat dau me

quy trinh san xuat dau tinh luyen

cong nghe tinh luyen dau ca

ĐỒ ÁN CÔNG NGHỆ SÀN XUẤT DẦU CỌ

chỉ số av và pov của dầu an là gì

cong nghe san xuat dau tinh luyen

TIEU CHUAN DANH GIA DAU TINH LUYEN

luan van cong nghe loc hoa dauquy trình sx dầu mècantimtieuchuandautinhluyenchi so av va povchi so av trong dau an tinh luyen la gikỹ thuật sản xuất dầu thực vậtquy trình sản xuất tinh luyện dầu thôcong nghe loc hoa dauxác định chỉ số axit- peroxit của dầuthiêt bi trung hoa dau-tinh luyen dau

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình