Lời mở đầu:
Trong môi trường kinh tế hiện nay, khi mà các quan hệ hàng hóa tiền tệ ngày
càng mở rộng và phát triển đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ sản xuất ra
những hàng hóa, dịch vụ đúng số lượng và chất lượng tốt mà còn phải tiêu thụ
được những sản phẩm dịch vụ đó một cách nhanh nhất để thu hồi vốn sớm,
tạo vòng quay của vốn nhanh nhất để kích thích bản thân các doanh nghiệp
và nền kinh tế. Cùng với sự phát triển này, với sự đổi mới sâu sắc của cơ chế
quản lý kinh tế, hệ thống Kế toán Việt Nam với tư cách là công cụ quản lý
Kinh tế- Tài chính đã không ngừng đổi mới, hoàn thiện và phát triển, góp
phần tích cực vào việc quản lý tài chính của doanh nghiệp nói chung và nâng
cao hiệu quả quản lý quá trình tiêu thụ, xác định kết quả kinh doanh nói riêng.
Sau thời gian thực tập, tìm hiểu thực tế tại công ty Trách nhiệm hữu hạn
Thương mại (TNHH TM )Minh Tuấn em càng thấy rõ hơn tầm quan trọng
của công tác kế toán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
TNHH TM nói chung các doanh nghiệp nói riêng. Trong đó kế toán tiêu thụ
và xác định kết quả tiêu thụ là công tác quan trọng giúp doanh nghiệp nắm
vững thông tin về thi trường, từ đó giúp doanh nghiệp tổ chức tốt hơn mạng
lưới tiêu thụ, đạt được mục tiêu lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh
của mình. Nhận thấy tầm quan trọng đó, sau quá trình học tập ở nhà trường
và được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS-TS Lương Trọng Yêm , em
đã chọn đề tài “ Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty
TNHH Thương mại Minh Tuấn ”cho bài luận năn tốt nghiệp của mình.
Bài luận văn gồm 3 chương:
Chương I: Những lý luận cơ bản về Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại
Chương II: Thực trạng về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại
công ty TNHH TM Minh Tuấn
Chương III: Nhận xét đánh giá và một số đề xuất về tổ chức kế toán tiêu
thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty Minh tuấn
Do thời gian thực tập không nhiều, còn hạn chế về thực tiễn nên bài luận văn
không tránh khỏi thiếu sót, vì vậy em mong được sự giúp đỡ, góp ý của thầy
cô trong khoa và các cô chú trong ban quản lý, nhân viên kế toán của công ty
để em có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn cho việc nghiên cứu thêm sau này.
Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo , nhân viên phòng kế toán công ty và
đặc biệt là thầy giáo GS-TS Lương Trọng Yêm đã tận tình hướng dẫn, giúp
đỡ em trong suốt thời gian thực tập cũng như viết bài báo cáo này.

Chương I: Những lý luận cơ bản về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
tiêu thụ trong các doanh nghiệp thương mại.
I/ Đặc điểm của tiêu thụ hàng hóa trong điều kiện hiện nay.
1/ Tiêu thụ hàng hóa là gì:
Tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của một chu kỳ kinh doanh đó là một
mặt của hành vi thương mại – mua bán hàng hóa. Theo đó người bán có nghĩa
vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu về hàng hóa cho người mua và người mua
có nghĩa vụ thanh toán cho người bán, nhận hàng theo thỏa thuận của hai bên.
Nói cách khác thì tiêu thụ hàng hóa là hành vi thương mại trong đó người bán
mất quyền sở hữu về hàng hóa, được quyền sở hữu về tiền tệ, còn người mua
thì mất quyền sở hữu về tiền tệ, được quyền sở hữu về hàng hóa.Vì thế bản
chất thực sự của tiêu thụ hàng hóa chính là:
- Thứ nhất: về mặt kinh tế thì bản chất của tiêu thụ là sự thay đổi hình
thái giá trị, hàng hóa được chuyển từ hình thái hiện vật sang hình thái
tiền tệ, lúc này thì một chu kỳ kinh doanh đã kết thúc, tứ là vòng chu
chuyển của vốn kinh doanh đã hoàn thành.
- Thứ hai: về mặt hành vi thì bản chất của tiêu thụ lại là một quá trình
kinh tế từ việc tổ chức thực hiện trao đổi, mua bán thông qua các khâu
nghiệp vụ kinh tế kỹ thuật, đến các hành vi mua bán cụ thể nhằm thực
hiện chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục
tiêu của mình.
Trong nền kinh tế thị trường, để thực hiện phương trâm bán những gì thị
trường cần chứ không phải bán những gì mình có, mỗi doanh nghiệp muốn
tồn tại, phát triển được trên thị trường phải xác định mình kinh doanh cái
gì? Kinh doanh như thế nào? Thông qua các phương thức bán hàng nào?
Để thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng một cách tốt nhất. Nói cách
khác,các doanh nghiệp phải tự tìm lấy đường lối chiến lược, chiến thuật
cho riêng mình cũng như tìm lấy thị trường nhằm tiêu thụ được nhiều hàng
hóa nhất. do đó có thể nói với doanh nghiệp thương mại ( DNTM) tiêu thụ
hàng hóa là tổng thể các biện pháp về mặt tổ chức kinh tế và kế hoạch thực
hiện việc nghiên cứu và nắm vững nhu cầu thị trường, tổ chức tiếp nhận
sản phẩm, chuẩn bị hàng hóa và xuất bán nhằm thỏa mãn nhu cầu của
khách hàng với chi phí kinh doanh nhỏ nhất lợi nhuận đem lại tối ưu nhất.
2/ Vai trò của tiêu thụ:
Tiêu thụ hàng hóa có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp,là giai
đoạn cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh, là yếu tố quyết định sự
tồn tại và phát triển của DN.Tiêu thụ tác động nhiều mặt đối với lĩnh vực
sản xuất vật chất và lĩnh vực tiêu dùng trong toàn xã hội.
- Đối với xã hội: tiêu thụ cung cấp hàng hóa cần thiết, đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng của xã hội một cách đầy đủ kịp thời cả về số lượng và chất
lượng tiêu thụ. Tiêu thụ còn là điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã
hội, định hướng cho các ngành sản xuất, dịch vụ và cung cấp những gì
thị trường cần. Từ đó hoạt động tiêu thụ trở thành yếu tố kích thích sản