Information
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế thị trường đó và đang mang lại những cơ hội và thách thức lớn cho các doanh nghiệp, đồng thời mang lại những lợi ích cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp muốn tồn tại được thỡ phải tỡm phương hướng sản xuất kinh doanh phù hợp để sản phẩm của mỡnh cú thể cạnh tranh được và đáp ứng nhu cầu thị trường. Để làm được điều đó thỡ cỏc doanh nghiệp phải sử dụng nhiều cụng cụ quản lý khỏc nhau, trong đó hạch toán đóng vai trũ rất quan trọng để quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm tra, giám sát việc sử dụng tài sản nhằm đảm bảo sản xuất được tiến hành liên tục, quản lý và sử dụng một cỏch cú hiệu quả nhất cỏc yếu tố chi phớ để đạt được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh đồng thời phục vụ cho các nhà quản lý kinh tế, từ đó đưa ra các kế hoạch, dự án và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, quyết định nên sản xuất sản phẩm gỡ? bằng nguyờn vật liệu nào? Mua ở đâu và xác định hiệu quả kinh tế của từng thời kỳ. Vỡ võy cỏc doanh nghiệp cần xõy dựng quy trỡnh hạch toỏn một cỏch khoa học, hợp lý là vụ cựng quan trọng.
Cũng giống như các doanh nghiệp khác để hoà nhập vào nền kinh tế thị trường, Công ty Cơ khí ô tô 3-2 luôn chú trọng công tác hạch toán kế toán coi đó là một công cụ quản lý không thể thiếu được trong quản lý sản xuất, kinh doanh của mỡnh.
Trong một thời gian ngắn tỡm hiểu tại Cụng ty Cơ khí ô tô 3-2, được sự giúp đỡ của cô Hiền ở phũng Nhõn chớnh, sự chỉ bảo tận tỡnh của cỏc cụ chỳ, cỏc chị ở phũng Kế toỏn của cụng ty và dưới sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tỡnh của thầy Nguyễn Quốc Trung, em đó hoàn thành Bỏo Cỏo Thực Tập Tổng Hợp
PHẦN I: MỘT SỐ NÉT KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2
PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 3-2
PHẦN III: MỘT SỐ í KIẾN NHẬN XẫT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CƠ KHÍ Ô TÔ 3/2.
Tài liệu