Information
LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền kinh tế quốc dân, doanh nghiệp thương mại có vai trò lớn. Nó gắn sản xuất với tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của đời sống xã hội, thúc đẩy sản xuất và các lĩnh vực khác của nền kinh tế phát triển, góp phần hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế nước ta với các nước trong khu vực và trên thế giới, thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội của Đảng và Nhà nước trong từng giai đoạn.
Từ khi chuyển đổi cơ chế kinh tế sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước, hoạt động của doanh nghiệp thương mại có những khác biệt rất cơ bản so với hoạt động của nó trong cơ chế kế hoạch hoá tập trung. Trong cơ chế cũ, doanh nghiệp thương mại được Nhà nước lo cho cả đầu vào lần đầu ra. Nhưng trong cơ chế mới, doanh nghiệp thương mại phải tự tìm đầu vào, đầu ra cho mình, tự tổ chức quản lý kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất.
Để tồn tại và phát triển, doanh nghiệp thương mại phải tổ chức được tốt hai khâu của quá trình lưu chuyển hàng hoá là mua vào và bán ra. Công ty TNHH Đức Lân cũng là một doanh nghiệp thương mại do đó việc phải thực hiện tốt ba khâu này cũng không phải là ngoại lệ. Hai khâu này có quan hệ mật thiết với nhau. Mặc dù mục đích doanh nghiệp thương mại là tiêu thụ hàng hoá nhưng muốn có hàng để bán thường xuyên, liên tục thì các doanh nghiệp phải tổ chức thu mua hàng hóa. Chính việc thu mua, tổ chức nguồn hàng sẽ góp phần thực hiện chức năng, mục tiêu của doanh nghiệp. Qua đó cũng thể hiện sức mạnh kinh tế của doanh nghiệp để cạnh tranh với doanh nghiệp khác trên thị trường.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề đó, khi tìm hiểu thực tế công tác kế toán ở Công ty TNHH Đức Lân, em đã chọn đề tài: “ Kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá” làm nội dung của bản chuyên đề này. Mục đích của bản chuyên đề này là tìm hiều thực trạng công tác kế toán thu mua và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH Đức Lân. Từ đó, chỉ ra những khó khăn còn tồn tại và kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị.
Bản chuyên đề này gồm ba phần:
Phần một: Khái quát chung và quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH Đức Lân.
Phần hai: Thực tế công tác kế toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Đức Lân
Phần ba:Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại công ty TNHH Đứ
c Lân .
Với nỗ lực của bản thân, mặc dù đã cố gắng hết sức song do điều kiện thời gian thực tập và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên bản chuyên đề này không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những đóng góp của thầy cô để bản chuyên đề này có thể được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Phan Đăng Ninh và ban giám đốc, các nhân viên phòng kế toán Công ty TNHH Đức Lân đã giúp đỡ em hoàn thành bản chuyên đề này !
Tài liệu