Information
lời nói đầu
Trong công cuộc đổi mới nền kinh tế đất nước, chuyển dịch nền kinh tế từ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường đòi hỏi bộ máy doanh nghiệp Nhà nước cũng như các tổ chức kinh tế phải luôn luôn thay đổi một cách năng động cho phù hợp vớ sự phát triển của nền kinh tế. Để phù hợp với tình hình đó đòi hỏi các doanh nghiệp hoạt động phải có hiệu quả, nhằm hạ giá thành sản phẩm và mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động, nhằm tái sản xuất sức lao động mở rộng với quy mô ngày càng lớn. Vì vậy vấn đề bức xúc hiện nay đối với doanh nghiệp là phải biết giảm chi phí đến mức tối đa nhưng vẫn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động với hiệu quả cao nhất. Một trong những khoản chi phí quan trọng cấu thành nên giá thành sản phẩm đó là chi phí về nhân công (Tiền lương của người lao động).
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền của hao phí sức lao động cần thiết mà doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời gian làm việc cho doanh nghiệp theo thời gian, khối lượng công việc mà người lao động đã cống hiến cho doanh nghiệp.
Tuỳ theo từng loại hình doanh nghiệp chi phí tiền lương chiếm tỷ lệ khác nhau trong tổng kinh phí hoạt động. Tuy nhiên dù tỷ lệ chi phí tiền lương là cao hay thấp thì chúng cũng là một yếu tố chi phí cơ bản trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Gắn chặt với tiền lương là các khoản trích theo lương gồm Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và kinh phí Công đoàn.
Chính sách tiền lương được vận dụng linh hoạt ở mỗi doanh nghiệp phụ thuộc đặc điểm tổ chức quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh và phụ thuộc vào tính chất hay loại hình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp.Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC được xây dựng một cơ chế trả lương phù hợp, hạch toán đúng, đủ và thanh toán kịp thời có một ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế cũng như về mặt chính trị. Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề trên em đã lựa chọn đề tài: "Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC".
Để làm đề tài cho chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình, hơn nữa nó góp phần hoàn thiện và nâng cao kiến thức của bản thân tôi đã được tiếp thu ở nhà trường áp dụng những kiến thức đó vào thực tế.
Qua thời gian học tập lý thuyết cơ sở và chuyên môn tại trường được sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường sự tận tình giảng dạy của thầycô giáo, cùng với sự nỗ lực của bản thân, em đã nắm bắt được lý thuyết. Đồng thời qua thời gian thực tập tại Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, của các Cô, chú phòng kế toán đã giúp em viết tốt được bài báo cáo này.
Bài viết của em gồm 3 chương :
Chương1: Lý luậnchung "về tiền lương và các khoản trích theo lương" trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương2: thực trạng hạch toán kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ở công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC
Chương3: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán lao động tiền lương và các khoản trích theo lương ở Công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC.

Do trình độ bản thân còn có hạn, thời gian thực tập không nhiều và từ lý thuyết đi vào thực tế còn nhiều bỡ ngỡ, nên bài viết còn nhiều thiếu sót, em rất mong được sự góp ý của thầy cô giáo và của các Cô, chú ở phòng kế toán công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Tài liệu