Information
LỜI MỞ ĐẦU
Đất nước ta đang từng bước chuyển mình ,là một trong những doanh nghiệp trẻ của đất nước, để góp phần vào công cuộc đổi mới công ty TNHH Phương Trung đã thực hiện đuợc các chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp. Và ngày nay công ty TNHH Phương Trung đã phát triển và đi lên tự khẳng định mình đưa hàng hóa mang tên làng nghề đi khắp các tỉnh thành.
Để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của công ty TNHH Phương Trung thì công ty không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ. Đặt vấn đề tiêu thụ lên hàng đầu bởi vì kinh doanh mang lại lợi nhuận . Phần lợi nhuận này lại là nguồn vốn tạo ra trong quá trình quay vòng và táI sản xuất kinh doanh mở rộng. Muốn thực hiện được đIều đó thì công tác quản lý và công tác hạch toán có ý nghĩa rất quan trọng đặc biệt là công tác kế toán “ Tiền Mặt” , hạch toán chính xác lượng tiền lưu thông của công ty và quản lý quỹ của doanh nghiệp đươc tốt.Vì tiền mặt của công ty sẽ được kế toán tiền mặt được phép để lại công ty theo thỏa thuận của ngân hàng để phục vụ cho việc chi tiêu mua nguyên vật liệu , trả lương…
Công tác kế tóan tiền mặt tốt sẽ giúp cho các nhà quản lý theo dõi tình hình tăng giảm tiền mặt và biết được lý do sử dụng tiền mặt trong sản xuất kinh doanh . Đồng thời từ đó sẽ giúp các nhà quản lý đối chiếu cung cấp và nắm bắt được nhanh nhất và có quyết định phù hợp. Trong thời gian thực tập tại công ty TNHH Phương Trung và được sự tìm hiểu và hướng dẫn của các thầy cô, cùng các cô chú trong công ty mà em đã chọn kế toán tiền mặt để làm báo cáo chuyên đề thực tập này.
Nội dung chuyên đề gồm 3 phần chính :
- Phần I : Giới thiệu những vấn đề chung của công ty TNHH Phương Trung
- Phần II : Nội dung chuyên đề kế toán tiền mặt
- Phần III : Kết Luận

Với kiến thức đã được học ở nhà trường và lần đầu tiên đi tìm hiểu công tác kế toán thực tế , em vẫn còn rất nhiều bỡ ngỡ và thiếu sót trong bài làm. Em kính mong được sự góp ý và sự giúp đỡ của các thầy cô, các cô chú trong công ty .
Em xin chân thành cảm ơn!
Tài liệu