Luận Văn Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP DX và SX Nhôm
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  14
  Tài liệu đã gửi
  14
  Tài liệu được mua
  8
  Tài liệu đã mua
  0
  ID thành viên
  30654
  Gold
  360
  Nạp Gold vào tài khoản

  Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP DX và SX Nhôm

  TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP DX và SX Nhôm
  Information

  Lời cảm ơn
  Mục lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  Danh mục các sơ đồ, các bảng
  Danh mục các quy trình
  Lời nói đầu
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN
  1.1 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền
  1.1.1 Những vấn đề chung
  1.1.1.1 Khái niệm và ý nghĩa
  1.1.1.2 Nguyên tắc hạch toán
  1.1.1.3 Nhiệm vụ
  1.1.2 Hạch toán tiền mặt tại quỹ…………………………… …………
  1.1.2.1 Những quy định chung trong hạch toán tiền mặt tại quỹ
  1.1.2.2 Kết cấu và nội dung của tài khoản tiền mặt
  1.1.2.3 Phương pháp hạch toán
  1.1.3 Hạch toán tiền gửi ngân hàng
  1.1.3.1 Những quy định chung trong hạch toán tiền gửi ngân hàng
  1.1.3.2 Kết cấu và nội dung của tài khoản tiền gửi ngân hàng
  1.1.3.3 Phương pháp hạch toán
  1.1.4 Kế toán tiền đang chuyển
  1.1.4.1 Những quy định chung trong hạch toán tiền đang chuyển
  1.1.4.2 Kết cấu và nội dung của tài khoản tiền đang chuyển
  1.1.4.3 Phương pháp hạch toán
  1.2 Hạch toán kế toán các khoản thanh toán
  1.2.1 Những vấn đề chung
  1.2.1.1 Khái niệm và nội dung các khoản thanh toán
  1.2.1.2 Nguyên tắc hạch toán
  1.2.1.3 Nhiệm vụ
  1.2.2 Kế toán các khoản phải thu
  1.2.2.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng
  1.2.2.2 Kế toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
  1.2.2.3 Kế toán các khoản phải thu nội bộ
  1.2.2.4 Kế toán các khoản phải thu khác
  1.2.2.5 Kế toán dự phòng các khoản phải thu
  1.2.2.6 Kế toán các khoản tạm ứng
  1.2.2.7 Kế toán các khoản thế chấp, ký quỹ , ký cược
  1.2.3 Kế toán các khoản phải trả
  1.2.3.1 Kế toán các khoản phải trả người bán
  1.2.3.2 Kế toán các khoản phải nộp ngân sách nhà nước
  1.2.3.3 Kế toán các khoản phải trả người lao động
  1.2.3.4 Kế toán các khoản thanh toán nội bộ
  1.2.3.5 Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác
  1.2.3.6 Kế toán các khoản tiền vay
  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP DX VÀ SX NHÔM
  2.1 Giới thiệu khái quát chung về Công ty
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
  2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức quản lý và tổ chức sản suất của Công ty
  2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức quản lý
  2.1.3.2 Cơ cấu tổ chức sản xuất
  2.1.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sxkd của Công ty
  2.1.4.1 Các nhân tố bên trong
  2.1.4.2 Các nhân tố bên ngoài
  2.1.5 Khái quát chung về hoạt động sxkd của Công ty trong thời gian qua.
  2.1.6 Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
  2.2 Thực trạng công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP XD và SX Nhôm
  2.2.1 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty
  2.2.1.1 Tổ chức bộ máy kế toán
  2.2.1.2 Tổ chức công tác kế toán
  2.2.2 Hạch toán kế toán vốn bằng tiền
  2.2.2.1 Kế toán tiền mặt tại quỹ
  2.2.2.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng
  2.2.3 Kế toán các khoản thanh toán
  2.2.3.1 Kế toán các khoản phải thu khách hàng
  2.2.3.2 Kế toán các khoản thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
  2.2.3.3 Kế toán các khoản phải thu khác
  2.2.3.4 Kế toán các khoản tạm ứng
  2.2.3.5 Kế toán vay ngắn hạn
  2.2.3.6 Kế toán các khoản phải trả người bán
  2.2.3.7 Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
  2.2.3.8 Kế toán các khoản phải trả công nhân viên
  2.2.3.9 Kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác
  2.2.4 Phân tích các tỷ só tài chính
  2.2.4.1 Các tỷ số phản ánh khả năng thanh toán và cấu trúc tài chính
  2.2.4.2 Các tỷ số phản ánh khả năng hoạt động
  2.3 Đánh giá chung về công tác hạch toán kế toánvốn bằng tiền và các khoản thanh toán tại Công ty CP XD và SX Nhôm
  2.3.1 Những thành tựu đạt được
  2.3.2 Những tồn tại
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM GÓP PHẦN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CP XD VÀ SX NHÔM
  3.1 Nhóm biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản thanh toán
  3.1.1 Biện pháp hoàn thiện hệ thống chứng từ sổ sách
  3.1.2 Biện pháp thay đổi mô hình tổ chức kế toán
  3.1.3 Biện pháp đầu tư vật chất, trang thiết bị cho phòng kế toán
  3.1.4 Biệp pháp đào tạo nguồn nhân lực…
  3.1.5 Biện pháp hoàn thiện công tác hạch toán……
  3.2 Nhóm biện pháp cải thiện tình hình thanh toán
  3.2.1 Biệp pháp thu hút vốn đầu tư, giảm tỷ số nợ
  3.2.2 Biệp pháp điều chỉnh số vòng quay khoản phải thu, tăng doanh thu bán hàng
  3.2.3 Biện pháp giảm khoản tạm ứng
  Kiến nghị và kết luận
  Tài liệu
  File đính kèm
  • KTKT0003.zip
   File Type: zip 4.12 MB , Có 3 lượt tải
  Last edited by UPLOADER99; 07-16-2011 at 07:20 PM.
  01682070237


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-25-2011, 01:55 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-12-2011, 11:22 PM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-26-2011, 11:54 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-25-2011, 04:36 PM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 02-18-2011, 08:25 AM

Visitors found this page by searching for:

phuong huong hoan thien ke toan von bang tien

giai phap hoan thien ke toan von bang tien

danh gia chung ve thuc trang ke toan von bang tien tai cong ty va phuong huong hoan thien

luan van ke toan von bang tien dang chuyen

các giải pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiềndanh gia chung ve thuc trang von bang tien va phuong huong hoan thienluận văn kế toán vốn bằng tiềngiai phap nham hoan thien to chuc cong tac ke toan von bang tienluận văn hạch toán kế toánphuong huong hoan thien ke toan von bangđề án vốn bằng tiềnbien phap hoan thien cong tac ke toan von bang tiento chuc cong tac ke toan von bang tienphương hướng và biện pháp hoàn thiện kế toán vốn bằng tiền và tiền vayluan van hoan thien cong tac ke toanphương hưóng và giải pháp hoàn thiện kế toán vón bằng tiềnvo bang tien va cac khoan phai thucác giải pháp hoàn thiện công tac ke toan von bang tien ve tai khoan su dung va phuong phap ke toanyêu cầu và nguyên tắc hoàn thiện kiểm toán vốn bằng tiềnhoan thien ke toan von bang tienke toan von bang tien o cty cơ khínoi dung hach toan ke toan von bang tienkien nghi va giai phap hoan thien ke toan von bang tienhoan thien cong tac hach toan von bang tien [download [luận văn] kế toán vốn bằng tiền]

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình