Information
Lời mở đầu
Trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường hiện nay, các doanh nghiệp phải tự mình quyết định mọi hoạt động của sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả nhất. Để có thể đứng vững và ngày càng phát triển, tự bản thân của mỗi doanh nghiệp bắt buộc phải tổ chức một bộ máy quản lý và tổ chức sản xuất sao cho hợp lý và đạt hiệu quả nhất trong điều kiện vốn liuếng nhân tài vật lực hiện có.
Xuất phát từ thực tế đó doanh nghiệp cần phải tổ chức thực hiện tốt tất cả mọi yêu cầu của quá trình sản xuất kinh doanh từ việc quản lý đồng vốn bỏ ra để mua sắm trang thiết bị - nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ phục vụ cho quá trình sản xuất đến khi sản phẩm hoàn thành và tiêu thụ mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được điều đó doanh nghiệp phải tăng giá bán hoặc thực hiện tiết kiệm chi phí bỏ ra trong quá trình sản xuất nhằm giảm các chi phí không hợp lý từ đó có thể giảm giá thành sản phẩm.
Mặt khác thực hiện công tác kế toán sao cho hợp lý, chính xác, đúng đối tượng, đúng phương pháp giúp cho công tác tính giá thành sản phẩm được chính xác và để giúp cho nhà quản lý có những quyết định đúng đắn về tình hình nhập - xuất - tồn của NVL, CCDC.
Trong thời gian thực tập tại Công ty Cao Su Đà Nẵng tôi nhận thấy phần kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ là một trong những yếu tố không kém phần quan trọng, việc tổ chức và quản lý hạch toán vật liệu chính xác, kịp thời giúp tốc độ chu chuyển vốn tăng nhanh, xuất phát từ nhận thức đó cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn và các anh chị trong phòng kế toán của công ty tôi đã lựa chọn đề tài: "Kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty Cao Su Đà Nẵng".
Đề tài của tôi gồm 3 phần:
Phần I. Cơ sở lý luận về hạch toán kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ trong doanh nghiệp sản xuất.
Phần II.Thực tế tình hình hạch toán vật liệu công cụ dụng cụ tại công ty.
Phần III. Một số ý kiến đóng góp của quá trình thực tập về NVL - CCDC tại công ty.
Do thời gian thực tập và trình độ kiến thức của bản thân có hạn nên đề tài không thể tránh khỏi những thiếu sót và hạn chế nhất định. Kính mong các cô và các chị phòng kế toán của công ty đóng góp ý kiến để chuyên đề của tôi được hoàn thiện hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo hướng dẫn và các anh chị phòng kế toán của Công ty Cao Su Đà Nẵng đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này.

Kết luận

Như đã giới thiệu ở phần I, công ty Cao Su Đà Nẵng có bộ máy kế toán khá hoàn chỉnh, sử dụng hình thức kế toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty, phân công lao động hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn của mỗi nhân viên, mỗi bộ phận sản xuất, với hình thức chứng từ mà công ty áp dụng dễ dàng để giám đốc công ty kiểm tra tiến độ sản xuất kinh doanh của công ty, cung cấp và đáp ứng kịp thời các thông tin kinh tế phục vụ cho công tác quản lý và kinh doanh. Thực hiện tốt khâu báo cáo hàng tháng, hàng quý hàng nă, giúp ban giám đốc và các phòng ban có định hướng sản xuất và kinh doanh xác thực trong từng giai đoạn cụ thể. Đối với các xí nghiệp trực thuộc công ty cần có biện pháp đôn đốc việc báo cáo số liệu để không ảnh hưởng đến tình hình kế toán chung của toàn công ty. Đặc biệt là kế toán NVL, vì NVL của sản phẩm công ty sản xuất ra chiếm tỷ trọng 80,85% trong giá thành sản phẩm. Do đó công ty đã có những biện pháp xác đáng trong công tác kế toán NVL, giữ chức năng ghi chép báo cáo định hươkỳ cho giám đốc và các phòng ban chỉ dạo sản xuất, tránh được nhiều sai sót trong quản lý kinh doanh của công ty.
Trong cơ chế thị trường hiện nay, việc cạnh tranh giữa các công ty rất gay gắt vì có các công ty cùng sản xuất chung một mặt hàng như: Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội, Công ty Cao Su Vina Sài Gòn... Các công ty đều rất linh động nhất là trong việc tìm kiếm nguồn hàng và khách hàng. với các mặt hàng thông dụng mà công ty đang sản xuất và kinh doanh hiện nay như: lốp xăm ôtô các loại, săm lốp xe đạp xe máy, đắp lốp, các loại cao su kỹ thuật... đều là những mặt hàng thiết yếu nên việc cạnh tranh càng khốc liệt, công ty cần phấn đấu nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã để đảm bảo uy tín cho công ty. Từ đó chiếm lĩnh được thị trường tiêu thụ, đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Đó là thước sự quản lý kinh doanh của công ty. Vì vậy công ty cần tìm mọi cách giảm giá thành sản phẩm giảm chi phí vật tư, chi phí lưu thông, chi phí bán hàng, và các chi phí khác một cách triệt để nghiêm túc như kế hoạch của giám đốc đề ra.

MỤC LỤC
Trang
Lời mở đâu
PHẦN I.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU
- CÔNG CỤ DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT.
I. SỰ CẦN THIẾT KHI HẠCH TOÁN NVL- CCDC 2
1. Các đặc điểm của nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 2
2. Sự cần thiết phải hạch toán Vật liệu, CCDC 2
II. NHIỆM VỤ PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ - NVL - CCDC 3
1. Nhiệm vụ hạch toán NVL - CDC 3
2. Phân loại vật liệu, CCDC 3
3. Đánh giá vật liệu, CCDC 4
III. CÁC PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI TIẾT NVL,CCDC 7
1. Phương pháp thẻ song song 7
2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 9
3. Phương pháp mức dư (sổ số dư) 9
IV. HẠCH TOÁN TỔNG HỢP NVL - CCDC 10
1. Hạch toán tổng hợp NVL - CCDC theo phương pháp kiểm kê thường xuyên 10
2. Hạch toán tổng hợp NVL - CCDC theo phương pháp kê khai định kỳ 16
3. Các hình thức kế toán trong doanh nghiệp 18
PHẦN II. TÌNH HÌNH THỰC TẾ CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL - CCDC
TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG
I. VÀI NÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
TẠI CÔNG TY CAO SU ĐÀ NẴNG 21
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty Cao su Đà Nẵng 21
2. Quá trình phát triển có thể chia làm 2 giai đoạn chính 21
3. Hình thức sở hữu, chức năng, nhiệm vụ của công ty 22
4. Khó khăn và thuận lợi tại Công ty Cao Su Đà Nẵng 23
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ TẠI CÔNG TY 23
1. Cơ cấu tổ chức 23
2. Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban, bộ phận 25
3. Tổ chức hệ thống kế toán tại Công ty Cao Su Đà Nẵng 26
4. Tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty Cao Su Đà Nẵng 28
III. HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU - CCDC TẠI CÔNG TY DRC 29
1. Phân loại và tính giá NVL- CCDC 29
2. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ 31
3. Hạch toán tổng hợp nhập xuất NVL - CCDC 35
4. Thủ tục, chứng từ hạch toán nhập, xuất kho NVL - CCDC 35
IV. TRÌNH TỰ HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ NHẬP NVL - CCDC 37
1. Trình tự hạch toán 37
2. Nguyên vật liệu phụ 40
3. Xuất kho NVL chính 42
4. Tổng hợp các nghiệp vụ hạch toán nhập xuất NVL - CCDC 45
PHẦN III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CÔNG TÁC HẠCH TOÁN
NVL - CCDC TẠI CÔNG TY
I. NHẬN XÉT CHUNG 49
II. NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NVL TẠI CÔNG TY 49
III. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CÔNG TÁC HẠCH TOÁN NVL - CCDC
TẠI CÔNG TY 50
1. Nhận xét về thủ tục nhập xuất kho NVL - CCDC 50
2. Một số ý kiến về hạch toán tổng hợp nhập xuất NVL 51
IV. BÀI HỌC RÚT RA TỪ TÌNH HÌNH THỰC TẾ 52
Kết luận

Tài liệu