Information
LỜI MỞ ĐẦU
Hiện nay trong nền kinh tế thị trường, kế toán là một công cụ không thể thiếu được trong công tác quản lý. Nó cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính cũng như tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị dưới dạng các báo cáo kế toán ( Báo cáo tài chính và boá cáo quản trị) cho các cấp lãnh đạo, các bộ phận trong đơn vị và các đối tượng ngoài đơn vị.
Về phía đơn vị, thông qua các báo cáo kế toán để biết được tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị mình có hiệu quả hay không,người quản lýcũng có thể nắm bắt được tình hình tàichính của đơn vị. Từ đó, đưa ra những biện pháp đúng đắn, kịp thoì làm lành mạnh hoá tình hình tài chính của đơn vị và nâng cao hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh.
Để thu được lợi nhuận cao tư hoạt động sản xuất kinh doanh thì con đường cơ bản lâu dài là phải hạ thấp giá thành sản phẩm. Muốn hạ thấp giá thành sản phẩm thì đơn vị phải có những biện pháp hạ thấp chi phí sản xuất thôngqua việc sử dụng tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, sử dụng tốiđa công suất máy móc, trang bị và không ngừng nâng cao năng suất lao động. Đây là nguyên tắc cơ bản trong quá trình tổ chức công tác tài chính.
Kết cấu của chuyên đề gồm 3 phần:
PhầnI:
Lý luận chung về hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trựctiếp ở các doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện hiện nay.
PhầnII: trực trạng về hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trực tiếp tại Công ty Xây dựng số 1.
PhầnIII: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí nguyên, vật liệu trựctiếp tại Công ty Xây dựng số 1.
Tài liệu