Luận Văn Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jul 2011
  Bài viết
  2,661
  Tài liệu đã gửi
  2,661
  Tài liệu được mua
  1,648
  Tài liệu đã mua
  35
  ID thành viên
  30548
  Gold
  33,949
  Nạp Gold vào tài khoản

  Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn

  TÊN ĐỀ TÀI: Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn
  Information
  MỞ ĐẦU

  Trong nền kinh tế nước ta hiện nay đang vận động theo cơ chế thị trường có nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất vật chất và dịch vụ khác nhau.
  Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp, nông nghiệp tạo ra của cải vật chất phục vụ cho nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Các doanh nghiệp thuộc ngành xây dựng tạo ra những công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng cho xã hội. Các doanh nghiệp thương mại làm nhiệm vụ là khâu trung gian nối liền giữa sản xuất và tiêu dùng. Hoạt động kinh tế cơ bản của kinh doanh thương mại là lưu chuyển hàng hoá.
  Trong sản xuất hàng hoá, các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải năng động, kinh doanh phải có lãi nếu không sẽ không thể đứng vững trước sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác. Muốn vậy các doanh nghiệp phải tổ chức tốt nghiệp vụ kế toán về kế toán, phân tích tình hình và khả năng kế toán của chính bản thân doanh nghiệp để từ đó nắm và làm chủ được tình hình tài chính của mình, thông qua đó có những biện pháp tích cực xử lý tốt tình hình công nợ.
  Mặt khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng luôn diễn ra trong mối liên hệ phổ biến với hoạt động của các doanh nghiệp khác và các cơ quan quản lý của Nhà nước, mối liên hệ này tồn tại một cách khác quan trong tất cả các hoạt động kinh tế tài chính của doanh nghiệp từ quá trình mua sắm các loại vật tư, công cụ dụng cụ, tài sản cố định…, đến quá trình thực hiện quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hay cung cấp dịch vụ, quá trình mua bán các loại chứng khoán… Từ đố có thể nói, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp luôn gắn liền với các nghiệp vụ kế toán. Xuất phát từ vấn đề đó, qua quá trình thực tập tại Công ty TNHH tư vấn trang trí nội thất & xây dựng Song Nguyễn, được sự hưỡng dẫn nhiệt tình của cô giáo Phạm Thu Hiền và sự giúp đỡ của các cán bộ trong phòng kế toán Công ty, tôi tiến hành ngiên cứu đề tài: Kế toán mua hàng và bán hàng của Công ty TNHH Tư vấn trang trí nội thất và Xây dựng Song Nguyễn.
  - Tìm hiểu cơ sở lý luận và thực tiễn về vấn đề kế toán của người mua và người bán.
  - Tiến hành hạch toán các nghiệp vụ kế toán phải thu ở khách hàng và phải trả người bán.
  - Đề ra giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
  Đề tài tập trung nghiên cứu mối quan hệ giao dịch trong mua vật tư bán sản phẩm hàng hoá theo phương thức trả chậm và các nghiệp vụ kế toán phải thu của khách hàng và phải trả cho người bán tại cty TNHH tư vấn trang trí nội thất và xây dựng Song Nguyễn.
  Địa bàn nghiên cứu: Cty TNHH tư vấn trang trí nội thất và xây dựng Song Nguyễn.


  LỜI MỞ ĐẦU
  PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CƠ SỞ THỰC TẬP
  I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG SONG NGUYỄN
  2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
  2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của cty
  III. TÌNH HÌNH LĨNH VỰC KINH DOANH VÀ SP CHỦ YẾU
  3.1. Tình hình lao độn
  3.2 Tình hình tài sản và nguồn vốn của cty
  IV. THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG
  V. QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SXSP
  VI. THỰC TRẠNG SX KD CỦA CTY QUA 2 NĂM

  PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MUA HÀNG - BÁN HÀNG TẠI DOANH NGHIỆP
  I. HÌNH THỨC KẾ TOÁN MUA HÀNG BÁN HÀNG TẠI DOANH NGIỆP
  II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ THỰC TẾ CỦA HÀNG XUẤT KHO
  III. PHƯƠNG PHÁP BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG SONG NGUYỄN
  3.3.1. Một số quy định chung về kế toán
  3.3.2. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ mau hàng bán hàng của cty
  3.3.2.1. Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kế toán với khách hàng
  3.3.2.2. Hạch toán các nghiệp vụ kế toán với nhà cung cấp
  IV. CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN PHÁT SINH MUA HÀNG, BÁN HÀNG
  V. HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ
  5.1. Các chỉ số về hoạt động kế toán của doanh nghiệp
  5.2. Phân tích tình hình và khả năng kế toán của doanh nghiệp

  PHẦN III: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG, BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TRANG TRÍ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG SONG NGUYỄN
  I. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU CTY
  1. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm kinh doanh tại cty
  2. Kết quả sản xuất kinh doanh của cty qua 2 năm
  II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  2.1 Phương pháp chung
  2.1.1. Phương pháp duy vật biện chứng
  2.1.2. Phương pháp duy vật lịch sử
  2.2. Phương pháp cụ thể

  PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
  I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CTY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG
  II. HẠCH TOÁN NỢ PHẢI THU CỦA CTY
  2.1. Đặc điểm khách hàng của cty
  2.2. Một số quy định chung của cty đối với phương thức bán hàng trả chậm
  2.3. Nội dung hạch toán các nghiệp vụ mau hàng bán hàng với khách hàng
  III. CÁC PHƯƠNG THỨC THU HỒI CÔNG NỢ
  IV. HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN
  V. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KẾ TOÁN VÀ KHẢ NĂNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ CỦA CTY
  5.1. Phân tích tình hình kế toán của cty
  5.2 Phân tích khả năng kế toán của cty
  VI. BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ
  6.1. Chính sách tín dụng
  6.1.1. Tiêu chuẩn tín dụng
  6.1.2. Tổ chức các phương thức kế toán
  6.1.3. Khuyến khích kế toán nhanh
  6.2. Khai thác sử dụng hợp lý các nguồn vốn
  6.3. Huy động và tranh thủ các nguồn huy động ngắn hạn
  VII. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TẠI CTY
  7.1. Ưu điểm
  7.2. Một số tồn tại
  VIII. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC HẠCH TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ BÁN HÀNG TẠI CTY

  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tài liệu
  File đính kèm
  • 1815.rar
   File Type: rar 77.2 KB , Có 0 lượt tải
  Last edited by Santopi; 09-30-2011 at 10:09 AM.
  Hỗ trợ trực tuyến
  Email: ngannamdoi33@gmail.com
  http://www.webthuthuat.net/


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 08-17-2011, 03:58 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-28-2011, 09:08 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-07-2011, 09:55 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-26-2011, 11:01 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-05-2011, 01:09 PM

Visitors found this page by searching for:

DE TAI THUC TAP ke toan mua ban hang hoa

DE TAI KE TOAN MUA BAN HANG HOAtai bctt ke toan mua ban hang hoa mien philuan van ke toan mua hangbáo cáo thuc tap de tai ke toan mua ban hang hoade tai thuc tap mua ban hang hoaquy trình mua hàng của doanh nghiệpdownload de tai ke toan mua hang va ban hang cua cong ty trach nhiem huu han tu van trang tri noi that va xay dung song nguyenthuc trang ke toan mua hangtieu luan tim hieu quy trinh ke toan mua hangbao cao ke toan phai thu cua khach hang va phai tra nguoi banbao cao thuc tap ve de tai mua ban hang hoaluan van - bao cao - mua ban hang hoacơ sở lý luận về kế toán mua bán hàng hóathuc tap ke toan luu chuyen hang hoa tai cty tnhhluan van ke toan mua va ban hang hoakiem soat noi bo chu trinh mua hang va thanh toanbai mau thuc tap mua ban hang hoanoi that hoa phatbao cao thuc tap de tai ke toan mua ban hang hoabáo cáo tốt nghiệp kế toán mua bán hàng hóade tai tuc tap ke toan mua ban hhang hoabao cao thuc tap ke toan tai cong ty trang tri noi thatbai bao cao thuc tap mua ban hang hoade tai thuc tap luu chuyen hang hoa

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình