Luận Văn Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2012
  Bài viết
  1,521
  Tài liệu đã gửi
  1,521
  Tài liệu được mua
  398
  Tài liệu đã mua
  4
  ID thành viên
  109845
  Gold
  15,780
  Nạp Gold vào tài khoản

  Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn

  TÊN ĐỀ TÀI: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn
  MỤC LỤC
  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ 3
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 5
  LỜI NÓI ĐẦU 6
  PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN 8
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 8
  2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 10
  2.1. chức năng,nhiệm vụ 10
  2.2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty. 11
  2.3. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty: 12
  3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 15
  3.1. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 15
  3.2. Nhiệm vụ chức năng các phòng ban. 16
  3.3. Mối quan hệ giữ các phòng ban. 18
  4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty. 19
  5. Đặc điểm tổ chức hạch toán kế toán. 21
  5.1. Chính sách kế toán chung: 21
  5.2. Chính sách kế toán cụ thể: 22
  5.2.1. Hình thức ghi sổ kế toán: 22
  5.2.2. Vận dụng chế độ kế toán vào hệ thống tài khoản: 23
  5.2.3 Về sổ sách kế toán sử dụng: 24
  5.2.4 Vận dụng lập báo cáo kế toán 25
  PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN. 27
  1.Đặc điểm hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá tại Công ty. 27
  2.Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty. 28
  2.1. Các phương thức tiêu thụ hàng hoá và thủ tục chứng từ. 28
  2.2. Tính giá mua của hàng xuất bán: 31
  2.3. Kế toán Giá vốn hàng bán. 33
  2.3. Kế toán doanh thu bán hàng. 37
  2.4. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 39
  2.5. Kế toán thanh toán với khách hàng. 39
  3.Kế toán chi phí lưu thông và chi phí quản lý doanh nghiệp 47
  3.1. Kế toán chi phí mua hàng. 47
  3.2. Kế toán chi phí bán hàng. 47
  3.3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 52
  4. Kế toán xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá . 53
  PHẦN III: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI LẠNG SƠN. 57
  1. Sự cần thiết và nguyên tắc hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn 57
  2. Đánh giá thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần thương mại lạng sơn 59
  2.1. Những ưu điểm. 59
  2.2. Những tồn tại. 63
  3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần thương mại Lạng Sơn. 65
  KẾT LUẬN 69
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ

  Biểu 1: Bảng kết quả hoạt động kinh doanh 12
  Biểu 2: Bảng nộp ngân sách cho nhà nước năm 2006 13
  Sơ đồ 1 : Sơ đồ Tổ chức bộ máy quản lý của công ty 15
  Sơ đồ 2: Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty 19
  Sơ đồ 3: Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức “ Nhật ký Chứng từ”. 22
  Sơ đồ 4: Quy trình luân chuyển chứng từ của phần hành tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 31
  Sơ đồ 5: Trình tự hạch toán GVHB 35
  Sơ đồ 6: Quy trình luân chuyển chứng từ bán hàng 38
  Sơ đồ 7: Số liệu thanh toán với khách hàng 41
  Bảng kê số 11 42
  Sơ đồ 8 : Quy trình luân chuyển chứng từ chi phí bán hàng 49
  Sơ đồ 9 : Trình tự hạch toán chi phí bán hàng 51
  Biểu 3: Sổ Cái TK 911 năm 2006 54
  Biểu 4: Kết quả hoạt động tiêu thụ năm 2006 56
  Biểu 5: Mẫu Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ 65
  Sơ đồ 10: Quy trình ghi sổ kế toán theo hình thức “ Nhật ký Chứng từ”. 66


  LỜI NÓI ĐẦU
  Trong bất kỳ doanh nghiệp nào, vấn đề lợi nhuận luôn là vấn đề quan trọng nhất, quyết định sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Chính vì vậy, các chiến lược phát triển kinh doanh của mỗi doanh nghiệp luôn xoay quanh, tập trung vào việc nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Thực tế đã cho thấy, để tồn tại và phát triển thì phải nhanh chóng đáp ứng nhu cầu thị trường “bán những hàng hóa mà thị trường cần”. Đồng thời, cùng với sự ra đời của nền kinh tế thị trường đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thương mại phát triển bởi các doanh nghiệp thương mại là cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Quá trình kinh doanh thương mại là quá trình lưu thông hàng hoá trên thị trường, nó bao gồm ba giai đoạn: mua hàng vào; dự trữ và tiêu thụ không qua khâu chế biến làm thay đổi hình thái vật chất của hàng hoá. Như vậy, hoạt động tiêu thụ là khâu cuối cùng có tính chất quyết định của cả quá trình kinh doanh. Việc bán hàng có thuận lợi mới tạo điều kiện cho kế hoạch mua hàng và dự trữ. Muốn hoạt động tiêu thụ diễn ra một cách thuận lợi, mỗi doanh nghiệp phải có chiến lược tiêu thụ một cách hợp lý. Bên cạnh đó, tổ chức công tác kế toán tốt là một trong những yếu tố tạo nên sự hiệu quả. Việc đánh giá cao vai trò của công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá cũng như xác định kết quả tiêu thụ tạo điều kiện cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các nhà quản lý có thể đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp, từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.
  Trước nhận thức về tầm quan trọng của việc tiêu thụ hàng hoá nên trong thời gian thực tập, một cơ hội để tiếp xúc với thực tế tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn, em đã có cơ hội được nghiên cứu và quan sát công việc kế toán, đặc biệt công tác kế toán tiêu thụ tại Công ty. Đồng thời với sự hướng dẫn tận tính của PGS.TS và các cán bộ phòng Tài chính kế toán tại Công ty, em đã hoàn thành Báo cáo chuyên đề về "Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty cổ phần thương mại Lạng Sơn'' .

  File đính kèm
  • LV Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty c.txt
   File Type: txt 335 Bytes , Có 141 lượt tải
  Last edited by EbooksPro; 10-19-2012 at 10:37 AM.

  Bạn nào không download được xin liên hệ lại với mình!
  Chỉ hỗ trợ trường hợp đã mua nhưng gặp vấn đề khi tải!
  Lưu ý không gửi tin nhắn vào Y!M, mọi liên lạc thông qua Gmail !
  Một số tài liệu File đính kèm có dung lượng nhỏ là Link để tải tài liệu!

  (Y!M: ebookspro.docs@yahoo.com)
  Gmail: ebookspro.docs@gmail.com

  ************************************
  Chúc các bạn thành công! 

Visitors found this page by searching for:

Luần án về luân chuyển chứng từ doanh thu và xác điịnh kết quả

kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ

sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán bán hàng

sơ đồ luân chuyển chứng từ kế toán tiêu thụ

tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tiêu thụ và kết quả kinh doanh

quy trình ghi sổ phương pháp nhật ký chung phần hành bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ

đề án môn học tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán về tiêu thụ và kết quả kinh doanhke toan ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh theo hinh thuc nhat ky chungluận văn kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ theo hình thức nhật ký chứng từkế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụquy trình luân chuyển chứng từ xác định kết quả kinh doanhkế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ theo hình thức nhật ký chứng từqui trinh luan chuyen chung theo phuong thuc ban hangbao cao tot nghiep tieu thu va xac dinh ket qua kinh doanh theo hinh thuc nhat ky chung tuke toan ban hang va xac dinh ket qua tieu thu theo hinh thuc chung tu ghi soso do quy trinh ke toan tieu thutieu luan quy trinh ke toan mua hamgMẪU ĐỀ ÁN TỔ CHỨC LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANHluân chuyển chứng từ kế toán về tiêu thụ và kết quả kinh doanhchung tu ke toan ve tieu thuquy trình luân chuyển chứng từ kế toán tiêu thụ và kết quả kinh doanhchuyen de ke toan tieu thu va xac dinh ket qua hoat dong kinh doanh theo chung tu ghi so luận văn kế toán tiêu thụ theo hình thức nhật ký chứng từquy trinh luan chuyen chung tu chi phi ban hangtrình tự luân chuyển chứng từ kế toán xác định kết quả kinh doanh

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình