MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 2
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: 2
PHẦN NỘI DUNG 4
CHƯƠNG 1 4
CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TOÁN 4
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 4
1.7.KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THU NHẬP KHÁC VÀ CHI PHÍ KHÁC: 21
1.7.1.Kế toán các khoản thu nhập khác: 21
1.8.1. Khái niệm: 24
1.8.2. Tài khoản sử dụng và nguyên tắc hạch toán: 24
1.9.KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 26
1.9.1.Nội dung và nguyên tắc hạch toán: 26
2.1 SỰ HÌNH THÀNH VÀ ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY: 32
2.1.1/ Lịch sử hình thành và phát triển của Doanh nghiệp : 32
2.1.2/ Đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp : 32
*Hình thức hoạt động : Kinh doanh tư nhân 32
*Lĩnh Vực Kinh Doanh : Thương mại - xuất khẩu 32
2.1.3/ Thuận lợi và khó khăn : 32
*Thuận Lợi : 32
*Khó khăn : 32
Chưa đáp ứng được hết nhu cầu tối đa của khách hàng, do tính chất của hàng hóa đa dạng. Phương tiện vận chuyển, đường xá đi lại của bên xuất khẩu còn nhiều khó khăn. 33
2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA DOANH NGHIỆP: 33
2.2.2/ Chức năng nhiệm vụ của bộ máy doanh nghiệp: 34
-
2.3.TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY : 34
2.3.1. Hình thức tổ chức: 34
KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN TẠI CÔNG TY TNHH SX – TM – DV& XD LÝ TÀI PHÁT 37
3.1.KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: 37
KẾT LUẬN - KIẾN NGHỊ 51
4.1.NHẬN XÉT: 51
4.1.1.Nhận xét về công tác kế toán: 51


PHẦN MỞ ĐẦU
1.LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trước xu hướng kinh tế thế giới ngày càng được quốc tế hoá, kinh tế Việt Nam đang vững bước chuyển mình và hội nhập. Ñể tồn tại và phát triển được buộc các doanh nghiệp phải có đủ trình độ, sự nhạy bén để đưa ra những phương pháp chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hoá lợi nhuận có thể đạt được. Vì thế,vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp là phải làm sao cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng hiệu quả, nguồn vốn kinh doanh luôn luôn ổn định và phát triển. Để đạt được mục tiêu đòi hỏi những mặt hàng mà doanh nghiệp đang kinh doanh phải đáp ứng được nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong nước cũng như ngoài nước.
Lợi nhuận kinh doanh phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp.Kế toán xác định kết quả kinh doanh là một công cụ rất quan trọng trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. Hiện nay việc xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng vì căn cứ vào đó các nhà quản lý có thể biết được quá trình kinh doanh của doanh nghiệp mình có đạt hiệu quả hay không, lời hay lỗ như thế nào? Từ đó định hướng phát triển trong tương lai. Vì vậy công tác xác định kết quả kinh doanh ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của việc quản lý ở doanh nghiệp.
Do thấy được tầm quan trọng của việc xác định kết quả kinh doanh nên em đã chọn đề tài báo cáo tốt nghiệp của mình là “Kế toán Xác định kết quả kinh doanh và Phân phối lợi nhuận” tại công ty TNHH SX-TM – DV&XD Lý Tài Phát.
Do hạn chế về kiến thức của bản thân và thời gian học tập có hạn, vì vậy trong Chuyên đề này chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Em kính mong được sự chỉ dẫn của quý thầy cô cùng các bạn để Chuyên đề được hoàn thiện tốt hơn.
2.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
Thực hiện đề tài nhằm so sánh giữa lý thuyết đã học và công tác kế toán tại doanh nghiệp. Qua đó tự mình có thể củng cố và rút ra những kiến thức đã học, so sánh với thực tế từ đó có thể học hỏi những kinh nghiệm giúp cho công tác sau này.
3.PHẠM VI VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
3.1.Phạm vi nghiên cứu:
- Nội dung nghiên cứu:
Xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty TNHH SX-TM-DV&XD LÝ TÀI PHÁT.
- Không gian nghiên cứu:
Thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH SX-TM-DV&XD LÝ TÀI PHÁT.
- Thời gian thực tập:
Từ ngày 30-03-2009 đến ngày 22-05-2009.
3.2.Phương pháp nghiên cứu:
- Phương pháp thu thập số liệu thông qua chứng từ, sổ kế toán có liên quan
- Phương pháp phân tích: phân tích các thông tin thu thập được trong quá trình tìm hiểu thực tế.
4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU:
Thu thập, tổng hợp và phân tích các chứng từ, sổ kế toán liên quan đến chuyên đề. Nội dung nghiên cứu của thời gian thực tập tại công ty là Xác Định Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh và Phân Phối Lợi Nhuận của công ty,nhằm đánh giá, xác định một năm hoạt động kinh doanh của công ty và từ đó đưa ra một số kiến nghị, giải pháp giúp công ty có những hướng phát triển hơn trong xu thế kinh tế toàn cầu như hiện nay.