Information
* Số liệu đề bài :
Sơ đồ: 3 + 7 + 8
Số liệu mặt bằng:
- Chiều dài nhịp : L1 = 7200 ; L2 = 3000
- Khoảng cách giữa các bước cột: a = 4500
- Số bước cột: m/n = 3/3
Số liệu đài móng:
- Chiều dài đài móng: Lđ = 1600
- Chiều rộng đài móng: Bđ = 1600 ; Cđ = 1600
- Kích thước tiết diện cột: Hc = 500; Bc =500
- Chiều cao giằng móng: Hg = 500
- Khoảng cách từ cốt + 0.00 đến mặt đài: a = 800
- Chiều cao đài: b = 800
- Khoảng cách từ cốt + 0.00 đến mặt giằng: d = 800
* yêu cầu:
Lập biện pháp thi công đào đất
Lập biện pháp thi công cọc
Lập biện pháp thi công móng
Thi công, lắp dựng và tháo dỡ vang không
Thi công cốt thép.
Thi công bê tông.

Luận văn dài 36 trang, chia làm 3 chương
Tài liệu