Information
Mô tả

Thiết kế sàn sườn bê tông cốt thép toàn khối có bản dầm

Tài liệu bao gồm - Bản thiết kế - Bản thuyết minh
Tài liệu