Information
Kinh doanh, kể từ khi ra đời với những hình thức sơ khai nhất cho đến ngày nay, đã luôn tồn tại không tách rời với cạnh tranh - đó cũng là con đường tất yếu để mỗi doanh nghiệp tồn tại và phát triển bền vững. Trải qua nhiều sự biến động kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp nhận ra rằng trong điều kiện khủng hoảng theo chu kỳ, sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt đòi hỏi các doanh nghiệp, đặc biệt là những công ty có tham vọng vươn ra thị trường thế giới luôn phải có tầm nhìn sâu rộng, những chiến lược và cách thức thực hiện của riêng mình. Trong thời đại của thông tin, việc nghiên cứu, xây dựng chiến lược được hỗ trợ bởi nhiều công cụ và nhờ đó, nhiều công ty đã tạo ra những chiến lược với hiệu quả cao và mang lại thành công cho doanh nghiệp. Vì vậy, ngoài tìm hiểu môi trường kinh doanh quốc tế, việc nghiên cứu, học tập kinh nghiệm từ chiến lược của những công ty nắm giữ vị trí hàng đầu trên thế giới là một việc cũng rất cần thiết.

Trong thời đại mà sự bất ổn về kinh tế xã hội khiến cho bảo hiểm trở thành công cụ không thể thiếu để đề phòng rủi ro thì cuộc cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm cũng ngày càng khốc liệt, trong từng quốc gia và trên toàn thị trường thế giới. Trải qua nhiều thập kỷ hình thành và phát triển, những cái tên như Manulife, AIG, AVIVA, Prudential…. đã làm nên những thương hiệu lớn, trở thành “trụ cột” trong ngành bảo hiểm. Trong đó, Prudential PLC (Anh) được biết đến với một bề dày lịch sử rất thành công, luôn đi đầu trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm và là người tiên phong trong các chương trình bảo hiểm mới cho khách hàng. Sau đây là bài phân tích chiến lược kinh doanh quốc tế mà Prudential đã và đang sử dụng để có được vị thế trên trường thế giới như hiện nay.
--------------------------------------------------
MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU
1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY PRUDENTIAL PLC

1.1 Lĩnh vực hoạt động
1.2 Triết lý kinh doanh
1.3 Lịch sử phát triển
2. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC XUYÊN QUỐC GIA CỦA CÔNG TY PRUDENTIAL PLC
2.1 Cơ sở lựa chọn chiến lược
2.1.1.1. Phân Tích Đặc Điểm Sản Phẩm Bảo Hiểm
2.1.1.2. Phân Tích Trên Thống Kê Khách Hàng Thế Giới
2.1.1.3. Phân Tích Đối Thủ Cạnh Tranh
2.1.1.4. Phân Tích Các Yếu Tố Môi Trường Kinh Doanh
2.2 Biểu hiện của chiến lược
2.2.1.1. Chiến lược tổ chức
2.2.1.2. Chiến lược Marketing
3. LỜI KẾT
TÀI LIỆU THAM KHẢO

--------------------------------------------------
Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM
GVHD: Th.S Quách Thị Bửu Châu
Tài liệu