Information

MỤC LỤC
PHẦN I: MỞ ĐẦU 2


1. Lý do chọn đề tài 2
2. Nhiệm vụ nghiên cứu 2

PHẦN II. NỘI DUNG 3
I. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ “PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC” 3
II. TẠI SAO PHẢI ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY SỬ HỌC Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG 4
III. ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ 8

1. Phải hướng dẫn, xác định rõ động cơ học kiến thức lịch sử cho học sinh
2. Phải hướng dẫn các em một số phương pháp ghi nhớ sự kiện 10
3. Sử dụng SGK nhằm phát triển tư duy học sinh 10
4. Phương pháp sử dụng hệ thống câu hỏi để phát huy tính tích cực cho học sinh trong dạy học lịch sử 12
5. Phương pháp sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy học lịch sử đẻ phát triển tư duy học sinh 13
6. Tăng cường tổ chức các cuộc thảo luận dưới nhiều hình thức 13
7. Tổ chức các buổi học ngoại khoá 13
8. Lớp học chỉ nên có khoảng 30 em học sinh 13
9. Tăng cường tổ chức các cuộc thảo luận 14
10. Đổi mới SGK và chương trình học giảm tải theo hướng tích cực. 14
11. Đổi mới kiểm tra đánh giá trong Dạy học lịch sử 14

IV. NHỮNG KHÓ KHĂN KHI TIẾN HÀNH DỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỊCH SỬ TRONG TRƯỜNG PHỔ THÔNG 14

1. Nội dung chương trình SGK 15
2. Về phương tiện thiết bị dạy học 15
3. Về thời gian tiến hành bài giảng 16

PHẦN III. KẾT LUẬN SƯ PHẠM 18

Tài liệu