Thạc Sỹ Quan hệ Campuchia- Việt Nam từ năm 1985 đến năm 2006
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Jun 2011
  Đang ở
  aa
  Bài viết
  854
  Tài liệu đã gửi
  853
  Tài liệu được mua
  284
  Tài liệu đã mua
  1
  ID thành viên
  29481
  Gold
  1,821
  Nạp Gold vào tài khoản

  Quan hệ Campuchia- Việt Nam từ năm 1985 đến năm 2006

  TÊN ĐỀ TÀI: Quan hệ Campuchia- Việt Nam từ năm 1985 đến năm 2006
  Information

  MS:LVLS-LSTG004
  SỐ TRANG: 153
  TRƯỜNG: ĐHSP TPHCM
  NGÀNH: LỊCH SỬ
  CHUYÊN NGÀNH: LỊCH SỬ THẾ GIỚI
  NĂM: 2007

  MỞ ĐẦU

  1. Lí do chọn đề tài


  Là quốc gia láng giềng có lịch sử quan hệ lâu đời, Campuchia - Việt Nam có
  chung đường biên giới trên đất liền, trên biển. Bắt nguồn từ quan hệ láng giềng
  truyền thống nên hai dân tộc đã luôn kề vai sát cánh chiến đấu, đồng cam cộng khổ,
  một lòng ủng hộ giúp đở lẫn nhau trong cuộc đấu tranh lâu dài gian khổ chống kẻ thù
  chung xâm lược, xây đắp nên tình đoàn kết chiến đấu sắt son tôi luyện qua thử thách.
  Tình đoàn kết đó đã là sức mạnh vô địch lần lượt đánh thắng mọi kẻ thù đế quốc,
  bành trướng xâm lược hung hãn nguy hiểm nhất của thời đại. Sức mạnh của tình đoàn
  kết đó đã đạp đỗ ách thống trị của bọn đế quốc và bành trướng, bá quyền đưa lại độc
  lập tự do cho mỗi nước .
  Quan hệ Campuchia - Việt Nam là quan hệ láng giềng có những đặc thù riêng
  biệt, trải qua bao thăng trầm của nhiều biến cố lịch sử, không phải lúc nào cũng thuận
  buồm xuôi gió. Hơn nữa các thế lực đế quốc và phản động quốc tế có lúc đã lợi dụng
  tình trạng bất thường các quan hệ này để tập hợp lực lượng trong và ngoài khu vực
  bao vây cô lập, hòng kiềm chế và làm suy yếu Việt Nam. Bằng quan hệ chính trị
  ngoại giao, Campuchia - Việt Nam hai nước đã đấu tranh bề bỉ làm thất các âm mưu
  và thủ đoạn đó .
  Trong thời đại toàn cầu hoá nền kinh tế, liên kết khu vực và hội nhập quốc tế,
  muốn duy trì và phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị ổn định, thì cần phải đẩy
  mạnh hợp tác nhiều mặt trên nguyên tắc bình đẳng đôi bên cùng có lợi để tạo nên sự
  bền vững, gắn kết với nước láng giềng.
  Hơn nữa, biên giới lãnh thổ là thiêng liêng đối với mỗi quốc gia, ổn định biên
  giới góp phần ổn định đời sống chính trị của mỗi nước, đem lại láng giềng hữu nghị
  tốt đẹp và hợp tác toàn diện để xây dựng phát triển kinh tế.
  Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài quan hệ Campuchia - Việt
  Nam từ năm 1985 đến năm 2006 làm đề tài luận văn.

  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề Vấn đề quan hệ Campuchia - Việt Nam:

  Từ xưa đến nay được nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, nhưng do hạn chế về tư liệu nên còn
  nhiều vấn đề còn đang thảo luận, ở trong nước còn quá ít tài liệu nói về mối quan hệ
  Campuchia - Việt Nam, nhất là giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Trong số những công
  trình nghiên cứu đã được công bố tại Việt Nam, chúng tôi xin điểm qua một vài công
  trình tiêu biểu:
  Năm 1981, Nhà xuất bản Thông tin lý luận đã xuất bản công trình “Tam giác
  Trung Quốc - Campuchia - Việt Nam” của Uyn - phrết Bớc - sét cung cấp rất nhiều
  tư liệu, tác giả đã vẽ nên bức tranh khá đầy đủ về cuộc sống của nhân dân Campuchia
  trong thời kỳ Pônpôt - Iêng Xary lãnh đạo đất nước. Đồng thời công trình làm sáng tỏ
  được phần nào thái độ của Việt Nam đối lập hẳn với thái độ giới cầm quyền Bắc
  Kinh đối với sự sống còn của nhân dân Campuchia.
  Năm 1982, Nhà xuất bản Thanh niên đã xuất bản công trình “Xứ sở nụ cười”
  của Tạ Văn Bảo, công trình này vạch trần tội ác của Pônpôt - Iêng Xary, đồng thời
  lên án âm mưu của các nước Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan nuôi dưỡng, cung cấp vũ
  khí để đẩy trở về phá hoại đời sống của nhân dân Campuchia vừa được khôi phục, để
  Khmer Đỏ tiếp tục diệt chủng theo sự chỉ đạo của Bắc Kinh. Đã một thời một số cơ
  quan nhân đạo quốc tế cũng tiếp tế lương thực, thuốc men cho bọn tàn quân này.
  Năm 1984, Nhà xuất bản Sự thật đã xuất bản công trình “Sự thật về quan hệ
  Thái Lan - Campuchia, Thái Lan - Lào”, Công trình này bao gồm hai văn kiện quan
  trọng của bộ ngoại giao nước cộng hòa nhân dân Campuchia công bố tháng 9 năm
  1983 và của bộ ngoại giao nước cộng hòa dân chủ nhân dân Lào công bố tháng 9 năm
  1984 nhằm vạch trần chính sách thù địch, xâm lược, bành trướng của Thái Lan đối
  với Campuchia và Lào trong lịch sử và trong giai đoạn hiện tại. Trong công trình này
  nói đến mối quan hệ Campuchia - Việt Nam cũng như mối quan hệ ba nước Đông
  Dương luôn kề vai sát cánh chiến đấu, đồng cam cộng khổ, một lòng ủng hộ giúp đỡ
  lẫn nhau trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù xâm lược.
  Những học giả người úc cũng quan tâm nghiên cứu mối quan hệ giữa các nước
  Đông Dương và được Nhà xuất bản Quân đội Nhân Dân đã xuất bản năm 1986. Với
  nhan đề “Chân lý thuộc về ai” của tác giả Grantơ Ivanxơ - Kenvin Râulây. Công trình nghiên cứu về các cuộc xung đột ở khu vực bán đảo Đông Dương từ sau ngày
  miền Nam được giải phóng. Dưới cách nhìn và nhận thức của các học giả phương
  Tây, các tác giả chứng minh Việt Nam không phải là người gây ra cuộc khủng hoảng
  ở Đông Dương; phê phán mạnh mẽ chính sách của Trung Quốc và Mỹ trong khu vực;
  chứng minh mối quan hệ giữa ba nước Đông Dương là mối quan hệ bình đẳng, tin
  cậy lẫn nhau, giúp đỡ và hợp tác với nhau.
  Năm 1998, Nhà xuất bản Công An Nhân Dân đã xuất bản công trình “Năm
  mươi năm ngoại giao Việt Nam” gồm 2 tập của tác giả Lưu Văn Lợi. Trong công
  trình này, tác giả cũng đã nêu lên quan hệ Campuchia - Việt Nam, thông qua các cuộc
  đàm phán, phân tích tiến trình đàm phán “vấn đề Campuchia” để tiến tới ký Hiệp
  định Paris 1991.
  Năm 2001, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc đã xuất bản công trình “Mấy vấn đề
  lịch sử châu á và lịch sử Việt Nam một cách nhìn” trong đó tác giả Nguyễn Văn
  Hồng với chủ đề “Campuchia con đường lịch sử lựa chọn và sự lựa chọn con đường
  có tính chất lịch sử”. Nhân dân Campuchia đã tự lựa chọn con đường lịch sử, mong
  muốn xây dựng một nước Campuchia độc lập phồn vinh, bảo đảm hạnh phúc ấm no
  cho nhân dân. Trên con đường lịch sử đầy gian khổ thử thách nhưng vinh quang đó,
  nhân dân Campuchia cũng như nhân dân Việt Nam nhận thức sâu sắc rằng: “Phát
  triển và củng cố mối quan hệ giữa ba nước Đông Dương đoàn kết và tôn trọng độc
  lập, chủ quyền mỗi nước. Hợp tác toàn diện, giúp đỡ lẫn nhau xây dựng và bảo vệ Tổ
  quốc là qui luật sống còn và phát triển của cả ba dân tộc anh em” [18, tr.326].
  Năm 2003, Nhà xuất bản Công An Nhân Dân đã xuất bản công trình “Từ cuộc
  chiến chống CIA đến người tù của Khmer Đỏ” công trình được dựa theo Hồi ký của
  Nôrôđôm Xihanuc, thuật lại những biến cố to lớn xảy ra trên đất Campuchia từ giai
  đoạn 1970 đến 1979, mở đầu bằng cuộc đảo chính do cục tình báo trung ương Mỹ
  chủ mưu và kết thúc bằng sự sụp đổ của Khmer Đỏ.
  Năm 2005, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia đã xuất bản công trình “Ngoại
  giao Việt Nam 1945-2000” của tác giả Nguyễn Đình Bin (Chủ biên). Trong công
  trình này, đáng chú ý là tác giả đã dành 15 trang để tái hiện và phân tích tiến trình
  đàm phán “vấn đề Campuchia” để tiến tới ký Hiệp định Paris 1991. Trong đó tác giả làm nổi bật lên vấn đề là Việt Nam luôn chủ động thúc đẩy tiến trình đàm phán để
  nhanh chóng giải quyết “vấn đề Campuchia” không để các nước lớn lợi dụng “vấn đề
  Campuchia” để chống phá Việt Nam.
  Năm 2006, Nhà xuất bản Thế giới đã xuất bản công trình “Lược sử vùng đất
  Nam Bộ” của Hội khoa học lịch sử Việt Nam do GS.TSKH Vũ Minh Giang làm chủ
  biên. Nhóm tác giả biên soạn trên cơ sở tổng hợp các kết quả nghiên cứu của nhiều
  ngành khoa học liên quan ở trong nước và ngoài nước. Công trình trình bày một cách
  khách quan, có hệ thống , đơn giản và cô động những tư liệu chứng cứ cơ bản về lịch
  sử phát triển của vùng đất Nam Bộ. Công trình còn phản ánh sự tranh chấp biên giới
  vùng đất Nam Bộ giữa Campuchia - Việt Nam trong qua khứ. Hiện nay được hai
  nước đàm phán bằng con đường hòa bình để phân định cắm mốc biên giới.
  Những nghiên cứu riêng biệt nêu trên dẫu sao cũng không thể khái quát một
  cách đầy đủ về quan hệ Campuchia - Việt Nam. Quan hệ Campuchia - Việt Nam là
  vấn đề hết sức nhạy cảm, đặc biệt là trong những năm gần đây quan hệ hai nước có
  nhiều diễn biến mới vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ. Mặt khác, từ lịch sử nghiên
  cứu vấn đề cho thấy, việc nghiên cứu mối quan hệ Campuchia - Việt Nam từ năm
  1986 đến 2006 như một chỉnh thể vận động là một hướng đi mới cần được tiếp tục
  khai phá, bởi vì có những thông tin gần đây mới được công khai và phổ biến.

  3. Mục đích nghiên cứu.

  Tìm hiểu quan hệ Campuchia - Việt Nam trong giai đoạn 1985 - 2006.
  - Làm rõ mối quan hệ chính trị, ngoại giao giải quyết các vấn đề tranh chấp
  biên giới giữa hai nước, quá trình đàm phán để ký Hiệp ước biên giới năm 1985.
  - ảnh hưởng của các nước lớn đến mối quan hệ Campuchia - Việt Nam trong
  quá trình đàm phán để ký Hiệp định Paris về vấn đề Campuchia.
  - Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước tác động trên các lĩnh vực: An ninh, kinh
  tế, du lịch và các vấn đề khác mà hai nước cùng quan tâm.
  Từ những đặc điểm của mối quan hệ hai nước để rút ra những nhận xét đánh
  giá nhằm thấy được những thời cơ và thách thức cũng như triển vọng quan hệ
  Campuchia - Việt Nam trong tương lai.

  4. Đối tượng nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là Campuchia quan hệ với Việt Nam.


  Trong đó chủ thể của mối quan hệ này là Campuchia.
  Những quan hệ chính trị thường gắn liền với những lợi ích về lãnh thổ, đất đai.
  Hòa bình hay chiến tranh, xung đột hay khoan nhượng... Tất cả còn phụ thuộc vào
  chính sách đối ngoại của mỗi nước cũng như những thay đổi của tình hình khu vực và
  thế giới, chính vì vậy không thể không nghiên cứu mối quan hệ của các nước có ảnh
  hưởng tới quan hệ Campuchia - Việt Nam đó là Trung quốc, Mỹ, Liên Xô, Thái Lan,
  Lào...

  5. Nhiệm vụ nghiên cứu.

  Trên cơ sở kế thừa những thành tựu của các nhà nghiên cứu đi trước, trong đề
  tài này chúng tôi cố gắng nghiên cứu tổng thể mối quan hệ Campuchia - Việt Nam
  trong sự vận động nội tại của nó dưới sự tác động của tình hình thế giới và khu vực.
  Nghiên cứu các vấn đề quan hệ chính trị - ngoại giao và giải quyết các vấn đề tranh
  chấp, nghiên cứu sâu về Hiệp ước biên giới, quá trình đàm phán để tiến tới ký Hiệp
  định Paris về vấn đề Campuchia, quan hệ hợp tác an ninh quốc phòng, thương mại,
  du lịch, các vấn đề mà hai nước đều quan tâm.

  6. Giới hạn đề tài.

  Quan hệ Campuchia - Việt Nam được giới hạn trong thời gian từ năm 1985
  đến năm 2006, đây không phải là những vấn đề hoàn toàn mới mà có cội nguồn và
  tiền đề lịch sử tồn tại trong tiến trình lịch sử của quan hệ hai nước qua các giai đoạn.
  Năm 1985 là cột mốc quan trọng, hai nước ký Hiệp ước hoạch định biên giới. Năm
  2006 là thời điểm có hiệu lực Hiệp ước bổ sung hoạch định biên giới 1985. Vì vậy,
  để đảm bảo tính hệ thống, tác giả dành một chương để tìm hiểu quan hệ Campuchia -
  Việt Nam ở giai đoạn trước.
  Không gian nghiên cứu của vấn đề chỉ dừng lại ở phạm vi quan hệ giữa hai
  nhà nước Campuchia và Việt Nam.

  7. Phương pháp nghiên cứu

  Trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, đồng thời trong quá
  trình nghiên cứu, là một đề tài lịch sử, quan điểm khi nghiên cứu là tuân thủ phương pháp lịch sử. Ngoài việc phân tích, so sánh mối liên hệ giữa các sự kiện lịch sử, tác
  giả cố gắng trình bày các luận điểm trên cơ sở bám sát các sự kiện lịch sử, chân thực
  lịch sử, để tái hiện lại bức tranh sinh động của mối quan hệ Campuchia - Việt Nam
  trong hơn 20 năm qua (1985 - 2006). Đồng thời với quá trình đó, tác giả kết hợp kết
  hợp sử dụng phương pháp lôgic để lí giải một số vấn đề mang tính chất phức tạp
  trong quan hệ giữa hai nước, phát hiện ra bản chất và những đặc điểm manh tính quy
  luật đang ẩn mình vô vàn sự kiện phức tạp của quan hệ Campuchia - Việt Nam giai
  đoạn này.
  Ngoài ra, còn sử dụng phương pháp liên ngành: Phương pháp nghiên cứu quan
  hệ quốc tế, quan hệ kinh tế, chính trị, thống kê để sử lí số liệu, phương pháp trao đổi,
  thảo luận để tranh thủ ý kiến mang tính phản biện cho những nhận định, đánh giá...
  của mình, nhằm làm giảm bớt chủ quan trong quá trình nghiên cứu.

  8. Bố cục luận văn

  Luận văn gồm có 178 trang. Phần nội dung chính là 153 trang, trong đó phần
  mở đầu 07 trang, kết luận 11 trang, tài liệu tham khảo 09 trang. Luận văn sử dụng 92
  tài liệu tham khảo, có 02 bảng và 1 biểu đồ.
  Luận văn được chia làm 3 chương:

  Chương 1: Khái quát quan hệ Campuchia - Việt Nam trong lịch sử.

  Chương 2: Quá trình ký kết Hiệp định Paris và quan hệ Campuchia -Việt
  Nam giai đoạn (1986-1991).

  Chương 3: Quan hệ Campuchia - Việt Nam sang trang mới (1992-
  2006).

  Tài liệu
  File đính kèm
  • LVLS-LSTG004.pdf
   File Type: pdf 1.24 MB , Có 0 lượt tải
  Last edited by nguyenhoangmi; 05-29-2013 at 12:19 PM.


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-24-2011, 04:38 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-22-2011, 09:47 AM
 3. tổng kết tình hình năm 2002 -2006 và phương hướng nhiệm vụ năm 2007
  By ntynty6787 in forum TÀI LIỆU CHƯA KIỂM DUYỆT
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-17-2011, 09:25 PM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-13-2011, 09:56 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-11-2011, 08:31 PM

Visitors found this page by searching for:

nghiên cứu campuchia

luận văn quan-hệ-campuchia-việt-nam-1985-2006

quan he viet nam va campuchia tu 1985-2006

quan hệ campuchia - việt nam từ 1985 - 2006

Quan hệ Campuchia- Việt Nam từ năm 1985 đến năm 2006

quan hệ việt nam campuchia

Quan he Viet Nam- Cam pu chia

quan hệ campuchia - việt nam từ năm 1985 đến năm 2006

quan he viet nam voi campuchia tu 1991 den nay

viet nam campuchia 1986 den nay

Campuchia con đường lịch sử lựa

vấn đề campuchia trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan

lich su quan he viet nam campuchia

quan he campuchia- vietnam 1986-1991

quan he việt nam campuchia

ngoai giao viet nam-campuchia tu nam 1986-nay

quan he viet nam cam pu chia

quan he viet nam campuchia 1985 den nay

quan hệ việt nam với lào và campuchia từ 1986 đến 2006

quan hệ việt nam và cam pu chia từ xưa đến 1945

lịch sử nghiên cữu vấn đề campuchiaquan he lao viet tu nam 1986 den nayĐề tài nghiên cứu quan hệ ViệtNam - Campuchiamối quan hệ việt nam - campuchia 2001- 2006Quan he lao viet nam campuchia tu nam 1945 den nay

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình