Information
Lời nói đầu
Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khoa học công nghệ luôn đóng vai trò hết sức quan trọng.
Qua hơn 20 năm đổi mới, khoa học kĩ thuật đã giúp phần quan trọng phát triển nền sản xuất, làm cho kinh tế của đất nước ngày càng phát triển, chế độ chính trị được củng cố vững mạnh, giữ vững độc lập, chủ quyền của dân tộc, từng bước hội nhập với sự phát triển của thế giới và khu vực. Trong lĩnh vực quân sự, khoa học và kĩ thuật đã phục vụ đắc lực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Nhiều thành tựu mới về khoa học kĩ thuật, nhiều dự án, đề tài đã được nghiên cứu áp dụng, phục vụ nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bảo đảm trang bị, kỹ thuật, hậu cần của quân đội.
Những tác động của khoa học kĩ thuật công nghệ được thể hiện trong nhiều mặt thuộc lĩnh vực quân sự khác nhau, nhưng có lẽ, rõ ràng nhất, mạnh mẽ nhất vẫn là áp dụng cho các phương tiện tấn công đường không và từ đó ảnh hưởng sang lĩnh vực phòng không. Sự phát triển công nghệ cao dẫn đến sự đổi thay và phát triển của các loại trang thiết bị vũ khí trong quân đội, từ vũ khí lạnh, vũ khí nóng lên đến vũ khí hạt nhân, những tiến bộ khoa học kĩ thuật còn có tác động làm thay đổi tính chất cũng như cơ cấu của lực lượng vũ trang, làm xuất hiện thêm nhiều đơn vị, binh chủng, quân chủng mới nhằm đáp ứng với những đòi hỏi mới của các loại vũ khí trang bị. Không chỉ vậy, khoa học - kĩ thuật - công nghệ cao còn tác động nhiều đến nghệ thuật tác chiến, nghệ thuật quân sự.
Những yêu cầu của chiến tranh hiện đại đặt ra vấn đề tích hơp các loại vũ khí, khí tài thành hệ thống để đảm bảo tính linh hoạt, tin cậy, hiệu quả trong chiến đấu. Trong lực lượng vũ trang cũng đã và đang xây dựng các hệ tự động hoá chỉ huy lực lượng và vũ khí với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin, nhằm đảm bảo tính kịp thời, linh hoạt, vững chắc của chỉ huy trong chế độ thời gian thực như: Các hệ thống chỉ huy cấp chiến lược, chiến dịch; các hệ thống quản lý vùng trời, quản lý vùng biển; các hệ thống chỉ huy điều khiển hoả lực của phòng không, chỉ huy bay của không quân; các hệ thống tác chiến điện tử; các hệ thống điều khiển vũ khí...
Tài liệu