Information
Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem xét con người trên một tổng thể thống nhất về tâm lực, thể lực và các hoạt động của nó. Con người luôn có xu hướng vươ n lên cái Chân-Thiện-Mỹ. Theo Hồ Chí Minh, con người là vốn quý nhất, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của Cách mạng, chính vì vậy, cần phải coi trọng, chăm sóc và phát huy nhân tố con người.
Tại lớp học chính trị của giáo viên cấp II, cấp III toàn miền Bắc ngày 13/9/1958, Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng câu nói: “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Câu nói này lấy ý từ Cổ văn Trung Hoa “Đạo đức kinh”: “Nhất niên chi kế, mạc như thụ cốc. Thập niên chi kế, mạc như thụ mộc. Bách niên chi kế, mạc như thụ nhân” mang ý ẩn dụ, từ hình ảnh trồng cây mà đề cao vai trò của con người, cũng như khẳng định và nhấn mạnh sự cần thiết coi trọng con người và phát huy những tiềm năng vốn có trong họ.
Trong câu nói của Hồ Chí Minh, Người đã nhắc đến việc “trồng cây” đầu tiên. “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây”. Trong hệ sinh thái, cây trồng (thực vật) có vai trò rất quan trọng với sự tồn tại của các sinh vật khác. Cây trồng cung cấp oxi cho hô hấp, lọc không khí, cung cấp gỗ, làm thuốc, là nơi cư trú của nhiều loại động vật,... Chính vì thế, việc trồng cây cũng đồng nghĩa với việc duy trì sự sống, nó là hết sức cấp bách trong bối cảnh môi trường đang ngày càng ô nhiễm, thủng tầng ozon, hiệu ứng nhà kính làm Trái đất nóng lên, đe dọa tới cuộc sống của sinh vật nói chung và con người nói riêng.
có nhiều bài có tiêu đề giống bài này nhưng nội dung thi khác vì vậy chúng tôi chỉ up 1 bài lên nếu bạn cần tất cả hoặc 1 bài thì hãy mail cho chúng tôi lienhe@docs.vn
Tài liệu