Information
I) ĐẶT VẤN ĐỀ:
Vì nhiều lí do khác nhau, hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay còn tồn tại nhiều VBPL bất hợp pháp hay còn gọi là VBPL khiếm khuyết, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu quả điều chỉnh của pháp luật. việc xử lí VBPL khiếm khuyết hiện nay được thực hiện dưới các hình thức như: sửa đổi, bổ xung, thay thế, đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, hủy bỏ ( quy định tại điều 9 luật ban hành VBQPPL năm 2008). Hầu hết các hình thức đó đều có thể xác định được chúng khác nhau về trường hợp áp dụng và hậu quả pháp lí của việc áp dụng nhưng trong đó hai hình thức bãi bỏ và hủy bỏ vẫn chưa có sự phân biệt rõ rang. Trong bài viết này tôi sẽ nêu những điểm kacs biệt giữa hai hình thức nàyI) ĐẶT VẤN ĐỀ

II) GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1) Một số khái niệm:
1.1 VBPL khiếm khuyết
1.2 Bãi bỏ VBPL
1.3 Hủy bỏ VBPL
2) Những điểm khác nhau giữa hai hình thức bãi bỏ và hủy bỏ VBPL
III) KẾT LUẬN
Tài liệu