Information
Bài làm:
Hôn nhân và hạnh phúc là điều mà ai trong tình yêu cũng đều muốn vươn tới. Nhưng thời nay do phong cách, lối sống ồn ào, gấp gáp chạy đua với xu thế phát triển của xã hội đã tác động lên cả quan niệm “yêu nhanh, sống thoáng”. Hôn nhân giờ đây không phải là thước đo giá trị của tình yêu. Những hiện tượng như sống thử, ngoại tình, yêu qua mạng, độc thân sau hôn nhân và “tự do” trong hôn nhân giờ đây không còn xa lạ nữa với cuộc sống hiện nay. Những quan điểm về tình yêu và hôn nhân theo chiều hướng “thoáng” hơn, tuy nhiên vẫn còn có những ý kiến trái ngược, có người ủng hộ và cũng có người phản đối.
Với bài ý kiến chủ quan, em xin đề cập đến thực trạng hiện nay trong tình yêu, và quan hệ hôn nhân ở Việt Nam.
Bài tiểu luận gồm 3 nội dung chính:
I. Các nguyên tắc và một số chế định cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình.
II. Những thực trạng quan hệ hôn nhân Việt Nam trong gia đình hiện nay.
III. Sự khác biệt giữa quan hệ hôn nhân Việt Nam trong gia đình hiện nay với quan hệ hôn nhân Việt Nam trong thời kì phong kiến và quan hệ hôn nhân trong xã hội Phương Tây


Tài liệu