Information
MỤC LỤC
Lời mở đầu 2
Chương 1 Khái quát Doanh nghiệp tư nhân 3
1.1/ Khái niệm về doanh nghiệp tư nhân 3
1.2/ Các đặc điểm cơ bản 3
1.2.1/ Chế độ vốn tài chính 4
1.2.2/ Quản lý doanh nghiệp tư nhân 5
Chương 2 Quy định của pháp luật về doanh nghiệp tư nhân 6
2.1/ Đặc điểm pháp lý của Doanh nghiệp tư nhân 6
2.1.1/Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ 6
2.1.2/ Doanh nghiệp tư nhân tư nhân không có tư cách pháp nhân 7
2.1.3/ Trách nhiệm với các khoản nợ của doanh nghiệp tư nhân 8
2.2/ Quy chế hình thành và chấm dứt hoạt động của
Doanh nghiệp tư nhân 8
2.2.1/Đăng kí kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân 8
2.2.2/Chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp tư nhân 10
2.3/ Quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp tư nhân 12
2.3.1/ Quyền của doanh nghiệp tư nhân 12
2.3.2/ Nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân 16
Kết luận 18
Tài liệu tham khảo 19

LỜI MỞ ĐẦU


Sự phát triển của nền kinh tế thị trường Việt Nam đòi hỏi phải có một bộ khung Luật kinh tế hoàn chình. Trong đó pháp luật về doanh nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên,ở nước ta quá trình công nhận hình thức sở hữu tư nhân chiếm một thời gian khá dài trong tương quan so sánh với quá trình phát triển kinh tế. Vì vậy, sự ra đời của các doanh nghiệp đại diện cho hình thức sỡ hữu này khá muộn so với các hình thức doanh nghiệp đại diện cho các hình thức sở hữu khác.
Doanh nghiệp tư nhân là một loại hình kinh tế tư nhân, là một trong những thành phần kinh tế của nền kinh tế thị trường. Nhà nước khuyến khích thành phần kinh tế này phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho loại hình doanh nghiệp này hoạt động.
Với sự quan tâm đặc biệt và các biện pháp hỗ trợ như hiện nay của Nhà nước với hình thức doanh nghiệp tư nhân thì loại hình này đã có những bước phát triển nhanh chóng về quy mô và số lượng. Năm 2000 nước ta có số lượng doanh nghiệp tư nhân là 14 842 doanh nghiệp, và đến tháng 6 năm 2010 thì nước ta đã có 501 900 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên cả nước, với nhiều quy mô khác nhau. Đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế của đất nước.
Hiện tại, tuy loại hình này cũng đã khá phổ biến tại Việt Nam nhưng Luật Doanh nghiệp 2005 đã có những đổi mới so với Luật Doanh nghiệp 1999 để tạo điều kiện phát triển cho doanh nghiệp tư nhân phát triển hơn nữa trong tương lai. Để hiểu rõ hơn về loại hình doanh nghiệp này, nhóm sinh viên lớp CĐTN11QN chúng tôi đã chọn đề tài: “Địa vị pháp lý của Doanh nghiệp tư nhân”.
Bài tiểu luận là một cái nhìn tổng quan về địa vị pháp lý của doanh nghiệp tư nhân, bài tiểu luận được chia thành 2 chương:
- Chương 1 : Khái quát Doanh nghiệp tư nhân.
- Chương 2 : Quy định của pháp luật về doanh nghiệp tư nhân.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong quá trình nghiên cứu đề tài, song do thời gian có hạn và sự thiếu hiểu biết về lĩnh vực luật pháp của Nhà nước nên bài tiểu luận không tránh khỏi thiếu sót, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của Thầy giáo và các bạn để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cảm ơn TS. Nguyễn Nam Hà đã tận hướng dẫn và giúp đỡ chúng em trong quá trình nghiên cứu đề tài
Tài liệu