PHẦN A: LỜI MỞ ĐẦU


Ở Việt Nam ta trong thời đổi mới, thời kỳ công nghiệp hóa -hiện đại hóa đất nước như hiện nay thì mọi hoạt động của các ngành đều đều phải đặt dưới sự quản lý của Nhà nước và đối với ngành đất đai cũng như thế, để thực hiện công nghiệp hóa- hiên đại hóa đất nước thì việc quản lý, sử dụng đất có hiệu quả đang là vấn đề hết sức cấp bách, chúng ta nhận thấy rằng: dưới sự tác động của cơ chế thị trường, tốc độ tăng dân số thì vấn đề về đất đai trở nên quan trọng, gay gắt, bức xúc nóng bỏng hơn, hàng loạt các vụ tranh chấp về quyền lợi, khiếu nại tố cáo luôn diễn ra hết sức phổ biến và hết sức phức tạp ở hầu hết mọi nơi…Tuy nhiên, cần phải thừa nhận thực tế là cho đến nay công tác quản lý về đất đai còn nhiều hạn chế, Luật Đất Đai chưa giải quyết mâu thuẫn về quan hệ đất đai, đất òn sử dụng manh mún, hiệu quả sử dụng chưa cao. Để đất đai phục vụ triệt để cho mục đích phát triển chung luôn là mối quan tâm lớn của các vị lãnh đạo, các nhà quản lý và các nhà khoa học. Hiện nay nền kinh tế nước ta được định hướng phát triển theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp- công nghiệp- thương mại dịch vụ sang công nghiệp - thương mại dịch vụ- nông nghiệp đã gây áp lực ngày càng lớn đối với đất đai đòi hỏi phỉ nghiên cứu và đánh giá đúng đắn thực trạng quản lý để đề xuất những biện pháp sử dụng đất đai sao cho hợp lý, đầy đủ và bền vững.
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá không thể tái tạo được, là tư liệu sản xuất đặt biệt không gì thay thế được của nông lâm nghiệp, là thành phần quan trọng nhất của môi trường sống, là nền tảng để phân bố các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Đã trải qua nhiều thế hệ nhân dân ta đã tốn biết bao công sức và xương máu mới khai thác bồi bổ, cải tạo và bảo vệ được vốn đất đai như ngày nay.
Để nâng cao tinh thần trách nhiệm của mọi tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đưa việc quản lý và sử dụng đất vào quy chế chặt chẽ, khai thác tốt tiềm năng của đất đai một cách hợp lý và có hiêu quả, triệt để tiết kiệm góp phần vào công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công bằng xã hội, từng bước đưa nông lâm nghiệp lên sản xuất lớn, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.
Luật Đất Đai đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua và được ban hành ngày 14/07/1993 và bắt đầu có hiệu luật từ ngày 15/10/1993 quy định: “Đất đai thuộc sỡ hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý” và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất Đai ngày 11/12/1998 đã qui định giải quyết tranh chấp đất đai là một trong những nhiệm vụ của cơ quan quản lý Nhà nước, để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh bất đồng giữa các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan đến quyền sử dụng đất, từ đó tìm ra giải pháp đúng đắn trên cơ sở pháp luật nhằm khôi phục các quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại, đồng thời sử lý các hành vi, vi phạm pháp luật về đất đai.
Căn cứ vào điều 17,18,19,20,83 và 84 của Hiến Pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, đất nước ta đi theo con đường Xã hội chủ nghĩa từ một nền nông nghiệp lạc hậu, đất đai luôn được coi là tài sản vô cùng quý giá .
Để giúp Nhà nước quản lý đất đai được chặt chẽ thì công việc thanh tra kiểm tra về tranh chấp đất đai là một công việc hết sức quan trọng và là nhiệm vụ hàng đầu nhằm đưa công tác thanh tra giải quyết tranh chấp đất đai vào quy chế chặt chẽ nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cơ quan, mọi tổ chức và mọi người trong việc sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích với tất cả các loại đất nhằm phát triển và bảo vệ đất đai, bảo vệ môi sinh , môi trường. Tạo điều

kiện cho việc tổ chức lại sản xuất thao hướng công nghiệp- hóa hiện đại hóa đất nước để đất đai được coi là tài sản quý giá nhất.
Trong những năm gần đây việc giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai của Huyện Hòa Thành nói chung và của xã Long Thành Bắc nói riêng có những chuyển biến tích cực, tuy nhiên việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp đất đai vẫn còn vướng phải những nhược điểm cần khắc phục nên việc giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn xã Long Thành Bắc cũng đi theo chiều hướng đó. Do nhiệm vụ của cấp cơ sở chỉ là hòa giải, không có thẩm quyền giải quyết dứt khoát tranh chấp về đất đai, chủ yếu chuyển hồ sơ tranh chấp về Huyện giải quyết vì không thuộc thẩm quyền. Cho nên để góp phần đưa việc quản lý và sử dụng đất đai cũng như giải quyết đơn thư khiếu nại về tranh chấp đất đai của nhân dân nên bản thân học viên chọn đề tài về “ Đánh giá tình hình giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn xã Long Thành Bắc” làm tiểu luận tốt nghiệp của mình.
Mặc dù đã cố gắng trong quá trình học tập và sự hướng dẫn của thầy cô, nhưng với kiến thức lý luận còn thấp, lần đầu tiên tiếp xúc với công việc thực tế nên đề tài chắc chắn không tránh khỏi những hạn chế và thiếu xót, học viên rất mong được sự đóng góp ý kiến của thầy, cô để bản thân nhận rõ những điểm hạn chế nhằm hoàn thành tốt hơn trong công việc sau này.2. Kết luận:
Tóm lại đất đai mãi mãi là nguồn tài nguyên vô tận của mỗi quốc gia nên việc quản lý Nhà nước về đất đai có vai trò hết sức quan trọng
Luật Đất đai ngày 15/10/1993 của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam qui định rõ: “Đất đai là tài nguyên quốc gia là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố khu dân cư, xây dựng các cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng”.
“ Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”.
Ở nước ta, để đảm bảo sự lựa chọn đúng đắn khi đất đai thuộc sở hữu toàn dân và hàng ngày, hàng giờ giá trị của nó luôn thay đổi theo nhu cầu của nhân dân về nơi ăn, chốn ở. Nhà nước đã không ngừng tăng cường công tác thống nhất quản lý đất đai trong cả nước. Để thực hiện điều này một trong những công tác quan trọng của Nhà nước là thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại về tranh chấp đất đai của nhân dân.
Công tác giải quyết tranh chấp đất đai tại Tây Ninh nói chung và ở xã Long Thành Bắc nói riêng vì thế gặp nhiều khó khăn, mặc dù lãnh đạo và cơ quan chuyên môn đã có nhiều cố gắng, nổ lực đáng ghi nhận. Thêm vào đó một số qui định về công tác giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai còn chưa cụ thể, chưa rõ ràng và trình độ dân trí hiểu biết pháp luật của mỗi người dân địa phương còn hạn chế đã tạo nên những khó khăn, ách tắc cho công tác giải quyết. Vì vậy, việc giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai trên địa bàn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Nhưng qua kết quả thực hiện cho thấy công tác giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai ở Long Thành Bắc trong thời gian qua đang có chiều hướng chuyển biến tích cực, từng bước đi vào ổn định, quỹ đất được quản lý chặt chẽ, hợp lý và hiệu quả sử dụng ngày càng cao.
Vì vậy công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết tranh chấp về đất đai là công tác trọng tâm hàng đầu, nên càng phải đẩy mạnh công tác quản lý và sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy định của Pháp luật, phải cải tạo, bồi bổ đất nâng cao sinh lợi của đất, hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm pháp luật đất đai để nâng cao hơn nữa vai trò của công tác giải quyết khiếu nại tranh chấp về dất đai, cùng với ý thức về pháp luật của nhân dân trên địa bàn đối với đất đai được nâng lên trong thời gian tới, thực trạng và công tác giải quyết khiếu nại về tranh chấp đất đai trong địa bàn sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp, làm hạn chế việc tranh chấp nhằm góp phần phát triễn kinh tế xã hội của tỉnh Tây Ninh nói chung và xã Long Thành Bắc nói riêng.
Vì thời gian có hạn tiểu luận chắc chắn sẽ có nhiều hạn chế và không tránh khỏi những sai sót, song bản thân học viên cũng rút ra được nhiều bài học cho mình trong thời gian công tác sắp tới, mong góp phần vào việc đưa quản lý Nhà nước về đất đai đi vào nề nếp, chặt chẽ, khoa học và hiệu quả nhất.
Cuối cùng học viên xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô Nguyễn Thị Dương Lan, Ban Giám Hiệu Trường Trung Cấp Kinh Tế Kỹ Thuật Tây Ninh cùng các thầy cô đã đạo điều kiện giúp học viên hoàn thành bài thực tập này.