Luận Văn Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá tra cá basa của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản an giang
+ Trả lời Chủ đề + Viết chủ đề mới
Kết quả 1 đến 1 của 1
 1. #1

  Ngày tham gia
  Mar 2011
  Đang ở
  An Giang
  Bài viết
  3,095
  Tài liệu đã gửi
  3,093
  Tài liệu được mua
  2,850
  Tài liệu đã mua
  26
  ID thành viên
  191
  Gold
  11,370
  Nạp Gold vào tài khoản

  Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá tra cá basa của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản an giang

  TÊN ĐỀ TÀI: Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá tra cá basa của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản an giang
  Information  TÓM TẮT
  

  Trong nền kinh tế hiện nay, xu thế cạnh tranh các doanh nghiệp ngày càng khốc liệt. Để tồn tại và phát triển các phân tích thị trường, tìm thị hiếu khách hàng, luôn hoạch ra kế hoạch kinh doanh thích hợp để thích ứng với sự thay đổi của thị trường. Bằng cách nào đó doanh nghiệp phải được khách hàng biết đến và sản phẩm của doanh nghiệp phải thu hút bởi khách hàng.
  Được thực tập tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang với tên đề tài “Lập kế hoạch marketing cho sản phẩm cá tra cá basa”. Nội dung nghiên cứu của đề tài gồm:
  Chương 1 Tổng quan về đề tài
  Chương 2 Cơ sở lý thuyết của việc lập kế hoạch marketing
  Chương 3 Giới thiệu về Công ty Agifish
  Chương 4 Phân tích tình hình Công ty
  Chương 5 Kế hoạch marketing
  Chương 6 Kết luận và kiến nghị
  Mục tiêu của đề tài là phân tích tình hình Công ty từ đó đưa ra kế hoạch marketing cho Công ty, do năng lực của người thực hiện nên đề tài chỉ tập trung vào sản phẩm giá trị gia tăng được chế biến từ cá tra cá basa tại thị trường nội địa.
  Công ty Agifish là công ty thủy sản trọng điểm của Tỉnh, đạt hiệu quả cao trong hoạt động kinh doanh trong mấy năm liền (Lợi nhuận: năm 2004 là 18.097 triệu đồng; năm 2005 là 22.355 triệu đồng; năm 2006 là 46.615 triệu đồng). Sản phẩm đa dạng, kênh phân phối rộng khắp, nguồn tài chính dồi dào, cán bộ công nhân viên là 3.690 người…Bên cạnh những thuận lợi thì Công ty còn gặp khó khăn: nguồn nguyên liệu tuy có Câu lạc bộ Agifish nhưng chỉ cung cấp khoảng 20.000 tấn/năm, đội ngũ quản lý ở phòng kinh doanh tiếp thị chưa cao. Đã dùng phương pháp so sánh và đánh giá để phân tích số liệu nhằm thấy rõ sự thay đổi về khả năng và tình hình hoạt động của Công ty. Đồng thời, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, nguy cơ bằng ma trận SWOT để đưa ra các chiến lược lựa chọn, định vị, xác định thị trường, khách hàng mục tiêu. Khi phân tích các chiến lược thì “chiến lược thâm nhập thị trường” là chiến lược được chọn, đối với dòng sản phẩm giá trị gia tăng hiện có của Công ty. Trong ngắn hạn thì chỉ tập trung vào thị trường trên địa bàn tỉnh An Giang. Để thực hiện chiến lược đó thì đề tài đã có vài biện pháp marketing, với mục tiêu marketing là sẽ tiêu thụ khoảng 448 tấn tăng 65 tấn so với năm 2006 và dự báo ngân sách để thực hiện có kế hoạch quảng bá là 112.500.000 đồng. Một số kế hoạch để thực hiện quảng bá sản phẩm:
   Quảng cáo: Đài truyền hình An Giang vào các buổi sáng, buổi tối.
   Treo pano, apphic trên các trụ lộ lớn, nơi đông dân cư.
   Phát tờ bướm tại các chợ trung tâm và thời gian diễn ra hội chợ.
   Khuyến mãi cho người tiêu dùng.
   Bảng hiệu ở đại lý, nhà hàng.
   Tài trợ: Cho câu lạc bộ thể dục - thể hình, trường khuyến học.
  MỤC LỤC
  

  Mụclục
  Tóm tắt Trang
  Danh mục các đồ thị, hình vẽ, sơ đồ, phụ lục
  Danh mục các chữ viết tắt
  CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1
  1.1. Lý do chọn đề tài 1
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu 1
  1.3. Phạm vi nghiên cứu 1
  1.4. Phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu đề tài 2
  1.4.1. Phương pháp nghiên cứu 2
  1.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu 2
  1.4.1.2. Phương pháp xử lý số liệu 2
  1.4.2. Nội dung nghiên cứu 2
  1.5. Ý nghĩa của đề tài 2
  CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA VIỆC LẬP KẾ HOẠCH MARKETING 3
  2.1. Các định nghĩa và khái niệm 3
  2.1.1. Định nghĩa marketing 3
  2.1.2. Định nghĩa quản trị marketing 3
  2.1.3. Khái niệm lập kế hoạch marketing 3
  2.1.4. Khái niệm sản phẩm 4
  2.1.5. Khái niệm về giá trong kinh doanh 4
  2.1.6. Khái niệm kênh phân phối 4
  2.1.7. Khái niệm thị trường 4
  2.1.8. Khách hàng mục tiêu 5
  2.2. Các quan điểm marketing 5
  2.2.1. Quan điểm trọng sản xuất 5
  2.2.2. Quan điểm trọng sản phẩm 5
  2.2.3. Quan điểm trọng việc bán hàng 5
  2.2.4. Quan điểm trọng marketing 6
  2.2.5. Quan điểm marketing xã hội 6
  2.3. Vai trò, mục tiêu của việc lập kế hoạch marketing 6
  2.3.1. Vai trò 6
  2.3.2. Mục tiêu 6
  2.4. Quá trình lập kế hoạch marketing 7
  2.4.1. Phân tích khả năng thị trường và chiến lược marketing hiện tại 7
  2.4.2. Phân tích người tiêu dùng 7
  2.4.3. Phân tích cơ may thị trường 8
  2.4.4. Lựa chọn thị trường mục tiêu 9
  2.4.5. Thiết lập marketing – mix 9
  2.4.6. Đề ra chương trình hành động và dự toán ngân sách 10
  2.5. Các phương pháp hoạch định marketing 10
  2.5.1. Ma trận SWOT 10
  2.5.2. Lưới phát triển sản phẩm/Thị trường 10
  2.5.3. Chu kỳ sống sản phẩm 11
  CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY AGIFISH 12
  3.1. Giới thiệu về sự hình thành và phát triển của Công ty 12
  3.1.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 12
  3.1.2. Ý nghĩa của logo 14
  3.1.3. Qui mô hoạt động của công ty 14
  3.1.4. Chức năng và nhiệm vụ của công ty 14
  3.1.4.1. Chức năng 14
  3.1.4.2. Nhiệm vụ 14
  3.1.5. Định hướng phát triển 15
  3.2. Danh mục các sản phẩm của công ty 15
  3.3. Cơ cấu tổ chức 16
  3.3.1. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty 16
  3.3.1.1. Đại hội đồng Cổ đông 16
  3.3.1.2. Hội đồng Quản trị 16
  3.3.1.3. Ban Kiểm soát 16
  3.3.1.4. Ban Tổng Giám Đốc 16
  3.3.1.5. Các Phòng, Ban – Đơn vị kinh doanh 16
  3.3.2. Cơ cấu nhân sự 18


  3.4. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh 18
  3.4.1. Thuận lợi 18
  3.4.2. Khó Khăn 19
  3.5. Hoạt động marketing của công ty 19
  3.6. Một số thành tích công ty đã đạt được trong thời gian qua 20
  3.7. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty 21
  3.7.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn 21
  3.7.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh dài hạn 22
  CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CÔNG TY AGIFISH 23
  4.1. Phân tích môi trường bên trong Công ty 23
  4.1.1. Thông tin về nhân sự 23
  4.1.2. Vị thế của Công ty so với các doanh nghiệp cùng ngành 23
  4.1.3. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 24
  4.1.4. Tình hình kinh doanh của Công ty 26
  4.1.4.1. Kết quả kinh doanh ở thị trường nội địa 27
  4.1.4.2. Một số chỉ tiêu đánh giá khát quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Agifish 27
  4.1.5. Hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm 28
  4.1.6. Mối quan hệ với các tổ chức bên ngoài 28
  4.1.7. Chính sách đối với người lao động 28
  4.2. Phân tích môi trường bên ngoài Công ty 30
  4.2.1. Thông tin về mặt hàng công ty đang kinh doanh 29
  4.2.2. Tình hình cạnh tranh 29
  4.2.3. Nguồn nguyên liệu đầu vào 30
  4.2.4. Năng lực cung cấp sản phẩm của công ty 32
  4.2.5. Khách hàng của công ty 33
  4.2.6. Đối thủ tiềm ẩn 34
  4.2.7. Sản phẩm thay thế 34
  4.2.8. Thông tin chung về thị trường 34
  4.2.8.1. Kinh tế 34
  4.2.8.2. Dân số 35
  4.2.8.3. Tự nhiên 35
  4.2.8.4. Chính trị- pháp luật 36
  4.2.8.5. Công nghệ 37

  4.3. Phân tích ma trận SWOT 37
  4.3.1. Ma trận SWOT 37
  4.3.2. Phân tích các chiến lược 39
  4.3.2.1. Nhóm chiến lược SO: điểm mạnh – cơ hội 39
  4.3.2.2. Nhóm chiến lược ST: điểm mạnh – thách thức 39
  4.3.2.3. Nhóm chiến lược WO: điểm yếu – cơ hội 39
  4.3.2.4. Nhóm chiến lược WT: điểm yếu – thách thức 40
  4.3.3. Lựa chọn chiến lược 40
  4.3.4. Định vị sản phẩm 41
  4.3.5. Phân khúc thị trường 42
  CHƯƠNG 5 KẾ HOẠCH MARKETING 43
  5.1. Thị trường mục tiêu và khách hàng mục tiêu 43
  5.1.1. Lựa chọn thị trường mục tiêu 43
  5.1.2. Khách hàng mục tiêu 43
  5.2. Mục tiêu marketing 43
  5.3. Các chiến lược marketing 44
  5.3.1. Chiến lược sản phẩm 44
  5.3.2. Chiến lược giá cả 44
  5.3.3. Chiến lược phân phối 44
  5.3.4. Chiến lược chiêu thị/ truyền thông 45
  5.4. Tổ chức thực hiện 45
  5.4.1. Kế hoạch thực hiện 45
  5.4.1.1. Kế hoạch triển khai chiến lược phân phối 45
  5.4.1.2. Kế hoạch triển khai chiến lược chiêu thị 46
  5.4.1.3. Kế hoạch triển khai chiến lược sản phẩm 46
  5.4.1.4. Kế hoạch khai triển khai chiến lược giá 47
  5.4.2. Kế hoạch về kinh phí, lợi nhuận dự kiến 47
  5.4.3. Tổ chức thực hiện 48
  5.4.4. Đánh giá kết quả của kế hoạch marketing 48
  CHƯƠNG 6 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49
  6.1. Kết luận 49
  6.2. Kiến nghị 49
  6.2.1. Đối với Công ty 49
  6.2.2. Đối với Nhà nước và chính quyền địa phương 50

  1.1. Lý do chọn đề tài
  Trở thành thành viên chính thức của tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO), đó là cơ hội đầu tư tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam. Không vì thế mà chỉ tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, thị trường trong nước cũng là thị trường đầy tiềm năng. Cuộc sống càng hiện đại thì mọi người chỉ lo tập trung vào công việc để kịp cuộc sống hiện đại đó, không chỉ riêng vì những người lao động trí óc mà ngay cả những người lao động chân tay cũng hăng hái chăm sóc cho sản phẩm của mình để kịp cung cấp cho nhà sản xuất. Những lúc này thì họ sẽ quan tâm đến những thực phẩm chế biến đóng gói sẳn mang tính chất tiện lợi để tiết kiệm thời gian. Bên cạnh đó thì sức cạnh tranh yếu kém của nhiều ngành xuất nhập khẩu thủy sản vẫn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp Việt Nam, sản phẩm của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ trở nên khó khăn hơn khi đưa ra thị trường bởi chất lượng không ổn định và đồng nhất. Vì vậy việc đa dạng các sản phẩm chế biến thủy sản và nâng cao hoạt động marketing là công cụ cần thiết giúp doanh nghiệp có thể cạnh tranh và các doanh nghiệp có đủ sức cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài.
  Marketing là một trong những chức năng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, là cầu nối giữa khách hàng và nhà sản xuất, giúp doanh nghiệp tìm đầu ra, đáp ứng và làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. Doanh nghiệp phải biết làm thế nào để bán những thứ mà khách hàng cần chào đón khách hàng đến với những sản phẩm của mình.
  Nhiệm vụ này cũng quan trọng đối với Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang- hiện là công ty thủy sản lớn nhất trong tỉnh, tuy hiện tại công ty đã làm tốt công việc marketing nhưng muốn phát triển và giữ được vai trò chủ đạo của mình thì phải không ngừng tìm hiểu tốt hơn tầm quan trọng của marketing và phải luôn thay đổi phương pháp marketing, nhằm giúp công ty nhận ra được đâu là thế mạnh của mình kết hợp với độ lớn của thị trường để khắc phục điểm yếu đang mắc phải. Vì thế nên tôi quyết định chọn đề tài “LẬP KẾ HOẠCH MARKETING CHO SẢN PHẨM CÁ BASA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG” để giúp Công ty thực hiện được những mục tiêu trên nhằm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng, giúp Công ty có nhiều khách hàng.
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu
  Phân tích tìm ra các yếu tố quyết định sự thành công, tiềm năng phát triển và nguy cơ của công ty trong hiện tại và tương lai để từ đó lập kế hoạch marketing phù hợp hơn nhằm thu hút khách hàng và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
  Đề xuất ra cách tổ chức thực hiện để Công ty hoàn thành tốt kế hoạch marketing của mình.
  1.3. Phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty.
  Thời gian nghiên cứu: trong khoảng tháng 03/2007 đến tháng 05/2007.
  Do Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang là công ty kinh doanh nhiều sản phẩm thủy sản khác nhau nên đề tài chỉ giới hạn lập kế hoạch marketing cho sản phẩm giá trị giá tăng chế biến từ cá tra, cá basa tại thị trường nội địa.
  1.4. Phương pháp nghiên cứu và nội dung nghiên cứu đề tài
  1.4.1. Phương pháp nghiên cứu
  1.4.1.1. Phương pháp thu thập số liệu
  + Trực tiếp thu thập dữ liệu từ Công ty Agifish.
  + Tham khảo số liệu từ sách báo, các website, những kiến thức đã được học.
  + Tham khảo các khóa luận tốt nghiệp của sinh viên thực tập năm 2005 - 2006.
  1.4.1.2. Phương pháp xử lý số liệu
  • Phương pháp so sánh
  Tôi sử dụng phương pháp so sánh và đánh giá để phân tích số liệu. Từ những số liệu đã thu thập được, tôi tiến hành so sánh giữa các năm, phương pháp này cho thấy rõ sự thay đổi về khả năng và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty qua các kỳ báo cáo.
  • Phương pháp phân tích SWOT
  Đây là phương pháp quan trọng trong việc phân tích những thuận lợi – khó khăn của Công ty và là một phần không thể thiếu trong quá trình nghiên cứu nhằm đưa ra những chiến lược phù hợp thông qua những điểm mạnh, điểm yếu và cả những cơ hội lẫn thách thức đối với Công ty, để từ đó đề ra những hoạt động marketing phù hợp với chiến lược đã lựa chọn.
  1.4.2. Nội dung nghiên cứu
  Giới thiệu khát quát quá trình hình thành phát triển, cơ cấu quản lý, định hướng phát triển, hoạt động marketing và tình hình hoạt động của Công ty trong thời gian qua. Nghiên cứu thị trường, đối thủ sau đó phân tích các hoạt động marketing hiện tại và lập kế hoạch marketing cho Công ty. Mục đích chính của Công ty là lập kế hoạch marketing nên chỉ tập trung vào các chiến lược như: sản phẩm, giá cả, phân phối, chiêu thị.
  1.5. Ý nghĩa của đề tài
  Thực hiện đề tài này có thể đạt được những mong đợi như sau:
   Trong thời gian thực tập tại Công ty có thể vận dụng những kiến thức đã học thâm nhập vào thực tế, tiếp xúc trực tiếp với môi trường kinh doanh. Tuy không giúp được nhiều cho Công ty nhưng phần nào cũng làm quen với cách làm việc của các nhân viên của Công ty.
   Đề tài có thể là tài liệu tham khảo cho Công ty.

  Tài liệu
  Last edited by huynhphuocloc2009; 04-23-2012 at 07:55 PM.


 

Similar Threads

 1. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-06-2011, 11:16 PM
 2. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 04-01-2011, 12:19 AM
 3. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-27-2011, 08:43 AM
 4. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-24-2011, 11:07 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-20-2011, 01:21 PM

Visitors found this page by searching for:

kế hoạch marketing cho sản phẩm mới

kế hoạch marketing

ke hoach marketing cho con ca tra

Lap ke hoach Chieu Thi ca basa

maketing ca tra

lập kế hoạch marketing cho một sản phẩm

lap ke hoach marketing cho mot san pham moimarketing san pham ca tra noi dialap ke hoach marketing cho 1 san phamkế hoạch marketing cho một sản phẩmxây dựng kế hoạch marketing trong thời gian 12 tháng cho 1 sản phẩmLý do chọn đề tài lập kế hoach marketing cho 1 sản phẩmma tran swot cua basa tiểu luận marketing về sự mong đợi của khách hàng về cá basaqui trình xây dựng kế hoạch marketinglập kế hoạch marketing cho 1 sản phẩm mớiket luan lap ke hoach marketing cho san phamcách lap ke hoach marketing cho san pham moike hoach makettinglap ke hoach chien luoc maketing cho san pham khái niệm khách hàng mục tiêuchọn một sản phẩm và lập kế hoạch marketing cho sản phẩmmarketing ca tra noi diaphan tich moi nguy cho san pham cabasaCách tính giá cả hàng hóa

Bookmarks

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình