Information
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : ĐÔI NÉT VỀ THƯƠNG HIỆU VINAMILK TẠI VIỆT NAM 2

1. Đôi nét về công ty 2
2. Lịch sử hình thành 3
3. Những danh hiệu vinamilk đã đạt được 5
4.Cơ cấu tổ chức và cơ cấu quản lý 6
5. Chính sách kinh doanh, chính sách chất lượng và nhãn hiệu 7
CHƯƠNG II: MỤC TIÊU KINH DOANH CỦA CÔNG TY, DỰA VÀO PHAN TÍCH SWOT CHỈ RA CÁC ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA VINAMILK 10
1. Mục tiêu 10
a. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty 10
b. Mục tiêu của Công ty 10
c. Mục tiêu 10
2. Phân tích SWOT 11
CHƯƠNG III : CÁC CHIẾN LƯỢC MAKETING CỦA VINAMILK 13
1.Chiến lược Marketing là gì? Tại sao phải có chiến lược Marketing? 13
a. Chiến lược Marketing là gì? 13
b.Tại sao phải có chiến lược Marketing 13
2. Các chiến lược marketing cụ thể của Vinamilk 14
CHƯƠNG IV: CÁC THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI THỰC HIỆN CÁC CHIẾN LƯỢC MAKETTING HIỆU QUẢ TỪ NĂM 2005 - 2008 17
KẾT LUẬN 19
TÀI LIỆU THAM KHẢO 20


Tài liệu