Information

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN1.1. Cơ sở hình thành đề tài
Trong thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay thì việc tìm hiểu cặn kẽ hành vi khách hàng là điều rất cần thiết để các doanh nghiệp có những chiến lược phù hợp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu và thị hiếu của khách hàng. Tuy nhiên, hành vi của con người thì muôn hình, muôn vẻ do khả năng nhận thức và hiểu biết ngày càng hoàn thiện. Nghiên cứu hành vi tiêu dùng là nghiên cứu các cách thức mà mỗi khách hàng sẽ thực hiện trong việc đưa ra các quyết định sử dụng tài sản của họ (như tiền bạc, thời gian…) liên quan đến việc mua sắm và sử dụng sản phẩm. Nắm bắt được hành vi người tiêu dùng chúng ta sẽ có những giải pháp marketing tốt hơn bởi vì chúng ta sẽ biết được ai là người chọn sử dụng sản phẩm, họ dùng sản phẩm với cách thức thế nào và họ có hài lòng với sản phẩm hay không. Nền kinh tế thế giới đang từng ngày chuyển sang giai đoạn mới, ngân hàng cũng cần phải có những thay đổi để phù hợp với tiến trình phát triển của xã hội. Nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam đã là thành viên của WTO, thu nhập và hiểu biết của người dân càng cao góp phần phổ biến thói quen sử dụng dịch vụ ngân hàng vì những tiện ích của nó trong quá trình lưu thông hàng hoá, tiền tệ hàng ngày. Chức năng chính của ngân hàng là huy động vốn, cho vay và thực hiện các dịch vụ ngân hàng. Tuy nhiên, hiện nay thẻ ATM của các ngân hàng cùng với hệ thống máy rút tiền tự động rất phát triển. Số lượng người sử dụng thẻ ngày càng tăng do họ rút tiền để chi tiêu, thanh toán tiền lương. Trong đó có sinh viên trường Đại học An Giang vì họ đa phần đều sống xa nhà nên không thể dùng tiền mặt thường xuyên được mà phải sử dụng thẻ ATM để gia đình gửi tiền cho chi tiêu hàng tháng, đóng học phí cũng như sử dụng cho nhiều mục đích khác.
Chính vì thế mà đề tài “Nghiên cứu hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang” ra đời là thực sự cần thiết nhằm giúp cho các ngân hàng hiểu thêm về hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên, từ đó đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp với từng đối tượng khách hàng cụ thể và đảm bảo được thị phần của thẻ trên thị trường cạnh tranh hiện nay.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu chung
Mục tiêu chung của đề tài là đưa ra được các thông tin liên quan đến hành vi chọn sử dụng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang và các yếu tố có ảnh hưởng đến hành vi chọn thẻ của họ. Căn cứ vào cơ sở trên, có 3 mục tiêu cụ thể đặt ra cho nghiên cứu như sau:
Mô tả hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang.
Mô tả những yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên.
Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thẻ ATM của sinh viên trường Đại học An Giang.
Tài liệu