Information
PHẦN DẪN NHẬP

1. Đặt vấn đề nghiên cứu
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Nội dung báo cáo
CHƯƠNG 2:
PHÂN TÍCH HỌAT ĐỘNG MARKETING MIX CỦA ITC ĐỐI VỚI DẦU NHỜN ENEOS THUỘC NIPPON OIL GROUP (NHẬT BẢN)

1. Khái niệm về Marketing Mix
2. Ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến hoạt động Marketing Mix của ITC đối với sản phẩm dầu nhờn ENEOS
3. Thực trạng các hoạt động Marketing Mix của ITC về dầu nhờn ENEOS
4. Một số nhận xét và kiến nghị
CHƯƠNG 3:
MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
1. NHẬN XÉT
2. KIẾN NGHỊ

1.Đặt vấn đề nghiên cứu:

Trước đây, nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế bao cấp, hàng hóa sản xuất ra ít, cung không đủ cầu. Các doanh nghiệp hầu như rất thụ động, chỉ cung cấp đủ một số lượng cần thiết nào đó theo quy định. Kể từ khi Đảng và Nhà nước ta có chủ trương đổi mới, cải cách, cải tổ, chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước, tất cả các doanh nghiệp cũng đã có những sự thay đổi đáng kể về cách thức họat động, sản xuất, quản lý, điều hành,... khiến cho lượng hàng hóa ngày càng dồi dào, phong phú đáp ứng được nhu cầu người dân.
Các doanh nghiệp họat động trong nền kinh tế thị trường phải đối mặt với một áp lực cạnh tranh rất lớn, vừa phải đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ vừa phải đảm bảo thu được lợi nhuận cao nhất. Vì vậy, các doanh nghiệp đã không ngừng cải tiến sản phẩm, cải tổ cách thức điều hành, quản lý,... để sản xuất ra nhiều chủng lọai hàng hóa đáp ứng đúng và đủ mọi nhu cầu của người tiêu dùng. Nhờ có cạnh tranh mà nền kinh tế Việt Nam đang dần dần hồi phục và phát triển, các doanh nghiệp họat động hiệu quả, ngày càng lớn mạnh; người dân thì thỏa mãn nhu cầu, góp phần đưa đất nước phát triển đi lên.
Trung tâm Thương mại quốc tế ITC, một doanh nghiệp Nhà nước được xem là họat động có hiệu quả kể từ khi thành lập cho đến nay. Trung tâm đã đứng vững và phát triển không ngừng mặc dù phải đối mặt với những khó khăn, thử thách trong giai đọan đầu của công cuộc cải cách, mở cửa. Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Ban lãnh đạo cùng với tập thể cán bộ công nhân viên của Trung tâm đã nỗ lực phấn đấu để đạt được những thành tựu như ngày nay, góp phần khẳng định vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường còn non trẻ của Việt Nam.
Sau một tháng thực tập tại ITC, em đã học hỏi và rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong môi trường kinh doanh thực tiễn. Em đã chọn đề tài “Phân tích họat động Marketing Mix về sản phẩm dầu nhờn ENEOS của Tập đòan Nippon Oil (Nhật Bản) tại ITC” để viết báo cáo thực tập vì đây là một họat động kinh doanh mới của ITC.

2.Mục tiêu nghiên cứu:
Phân tích họat động Marketing Mix đang áp dụng cho dầu nhờn ENEOS của Trung tâm thương mại quốc tế, nhận xét những ưu điểm và hạn chế từ đó đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục và nâng cao hiệu quả kinh doanh của mặt hàng dầu nhớt tại ITC.
3.Phạm vi nghiên cứu:
Ở Việt Nam, phương tiện giao thông chủ yếu là xe gắn máy. Trong đó, xe gắn máy động cơ 4 thì chiếm hơn 90% tổng số, xe gắn máy 2 thì chỉ chiếm một lượng nhỏ. Do đó, phạm vi nghiên cứu đề tài này tập trung chủ yếu vào dầu nhớt cho xe gắn máy 4 thì.
Do đặc điểm công ty thực tập ITC là doanh nghiệp kinh doanh thương mại nen báo cáo thực tập này chủ yếu phân tích tình hình kinh doanh dầu nhờn ENEOS của ITC, không phân tích họat động sản xuất kinh doanh cũng như quy trình sản xuất dầu nhờn ENEOS.
4.Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện các nội dung của báo cáo, người viết đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu như: phương pháp mô tả, phân tích đánh giá, nhận xét thông qua việc điều tra, nghiên cứu, thu thập số liệu, phân tích ma trận SWOT, phương pháp đặt câu hỏi với bộ phận kinh doanh dầu nhớt của trung tâm thương mại quốc tế ITC, quan sát quá trình kinh doanh thực tế của trung tâm.
Ngòai ra, người viết cũng vận dụng kiến thức cơ bản đã học kết với việc tham khảo tài liệu báo chí, thông tin Internet và những sách vở có liên quan đến đề tài.
5.Nội dung báo cáo: báo cáo gồm 3 chương
 Chương I: Giới thiệu về Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC
 Chương II: Phân tích họat động Marketing Mix của ITC về sản phẩm dầu nhờn Eneos của tập đoàn Nippon Oil ( Nhật Bản )
 Chương III: Một số kiến nghị và nhận xét


Tài liệu