Information
MỤC LỤC

Mục lục .................................. i
Danh mục các hình .................................................. ... iv
Danh mục các biểu đồ ............................ iv
Danh mục các bảng .................... iv
Chƣơng I: TỔNG QUAN
1. Cơ sở hình thành đề tài .................. 1
2. Mục tiêu nghiên cứu .................... 2
3. Phương pháp nghiên cứu ............................... 2
4. Đối tượng – phạm vi nghiên cứu ............. 2
5. Ý nghĩa đề tài.................................... 3
Chƣơng II: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC HẬU GIANG............ 4
1. Lịch sử hình thành - phát triển doanh nghiệp................ 4
2. Ngành nghề - lĩnh vực kinh doanh ......................... 4
3. Cơ cấu tổ chức nhân sự...................................... 4
4. Kết quả hoạt động kinh doanh .......................... 6
4.1. Vị thế ............................. 6
4.2. Tiềm lực về sản xuất ................... 6
4.3. Tiềm lực về bán hàng ............. 6
4.4. Tiềm lực về Marketing.................. 9
4.5. Tiềm lực về nguồn nhân sự.............. 11
4.6. Tiềm lực về tài chính......................................... 12
5. Thuận lợi và khó khăn trong thời gian qua.................... 12
5.1. Thuận lợi .................................................. .. 12
5.2. Khó khăn ................................... 12
6. Định hướng phát triển....................... 13
Chƣơng III: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ....... 14
1. Cạnh tranh.................. 14
1.1. Quan điểm ngành về cạnh tranh..................
1.2. Quan điểm thị trường về cạnh tranh.................. 16
1.3. Quan điểm khách hàng về cạnh tranh ..................... 16
2. Năng lực cạnh tranh.......................................... 17
3. Lợi thế cạnh tranh ...................................... 17
4. Mô hình nghiên cứu.................................. 18
Chƣơng IV: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA NHÃN HÀNG
DAVITA BONE.............................................. .................................................. ................ 19
1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh......................................... 19
1.1. Phân tích môi trường vĩ mô............................................... .................................. 19
1.1.1. Yếu tố nhân khẩu học .................................................. ............................... 19
1.1.2. Yếu tố kinh tế .................................................. .......................................... 19
1.1.3. Yếu tố khoa học, công nghệ .................................................. .................... 20
1.1.4. Yếu tố môi trường tự nhiên .................................................. ...................... 21
1.1.5. Yếu tố chính trị và pháp luật .................................................. .................... 21
1.1.6. Yếu tố văn hóa, xã hội............................................. ................................... 21
1.2. Phân tích môi trường vi mô............................................... .................................. 22
1.2.1. Doanh nghiệp.......................................... .................................................. .. 22
1.2.2. Các đối thủ cạnh tranh .................................................. .............................. 25
1.2.3. Khách hàng .................................................. ............................................... 30
1.2.4. Nhà cung ứng – cung cấp nguyên liệu .................................................. ..... 32
1.2.5. Nhóm công chúng ảnh hưởng.......................................... ........................... 32
2. Ma trận SWOT.............................................. .................................................. ............. 32
2.1. Ma trận SWOT.............................................. .................................................. .... 32
2.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh............................................. ................................... 34
2.2.1. Phân tích giá và phân đoạn dạng sản phẩm............................................ .... 34
2.2.2. Phân tích tính tiện lợi và giá cả .................................................. ................ 36
2.2.3. Phân tích về mặt định vị sản phẩm............................................ ................. 38
Chƣơng V: CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO
NHÃN HÀNG DAVITA BONE .................................................. .................................... 39
1. Dự báo nhu cầu thị trường và cạnh tranh sản phẩm dược trong thời gian tới............. 39
1.1. Dự báo nhu cầu thị trường .................................................. ................................ 39
1.2. Dự báo cạnh tranh .................................................. ............................................. 39
2. Các giải pháp nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh .................................................. ... 39
2.1. Chính sách chung .................................................. .............................................. 39
2.2. Các vấn đề chiến lược .................................................. ....................................... 39
2.2.1. Thị trường .................................................. ................................................. 39
2.2.2. Khách hàng mục tiêu .................................................. ................................ 40
2.2.3. Đối thủ cạnh tranh .................................................. .................................... 40
2.2.4. Định vị sản phẩm............................................ ............................................ 40
3. Một số giải pháp .................................................. .................................................. ...... 41
3.1. Các giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chiến lược Marketing
- Mix .................................................. .................................................. ............................... 41
3.1.1. Chiến lược sản phẩm .................................................. ................................ 41
3.1.2. Chiến lược giá.............................................. ............................................... 41
3.1.3. Chiến lược phân phối............................................ ...................................... 41
3.1.4. Chiến lược chiêu thị............................................. ....................................... 42
3.2. Tăng cường đào tạo nhân lực .................................................. ............................ 43
3.3. Một số giải pháp về chăm sóc khách hàng............................................. ............. 43
Chƣơng VI: KẾT LUẬN............................................ .................................................. .... 45
Tài liệu tham khảo............................................ .................................................. .............. 46
Phụ lục .................................................. .................................................. ........................... 48
Phụ lục 1: Dàn bài thảo luận............................................ ................................................ 48
Phụ lục 2: Bảng phân tích giá cổ phiếu công ty DHG qua các năm................................ 50
Phụ lục 3: Nhu cầu Calci mỗi ngày theo khuyến cáo của WHO..................................... 56
Phụ lục 4: Nhu cầu Calci mỗi ngày theo Viện dinh dưỡng Việt Nam ............................ 56
Phụ lục 5: Những công ty hàng đầu ngành dược phẩm Việt Nam.................................. 57CHƢƠNG I: TỔNG QUAN
1. Cơ sở hình thành đề tài
Thế giới đang bước vào những năm đầu của thế kỉ XXI, một thế giới phẳng trên
toàn cầu và nền kinh tế không ngừng phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của
người dân ngày càng được nâng cao về mọi mặt, chất lượng cuộc sống ngày một cao
hơn, an toàn hơn và đặc biệt là nhu cầu chăm sóc sức khỏe của họ ngày càng được chú
trọng.
Xã hội phát triển cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ, kéo theo sự
hủy hoại môi trường ngày một nghiêm trọng: nạn phá rừng, khai thác tài nguyên thiên
nhiên quá mức, nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều loại thuốc hóa học còn tồn tại tiếp xúc
trực tiếp và gián tiếp với con người... Đây cũng là lúc chúng ta phát hiện ra nhiều căn
bệnh tiềm ẩn. Trong các loại bệnh đó, thì bệnh Loãng xương được xem là “sát thủ
thầm lặng rất nguy hiểm cho con người, đặc biệt là phụ nữ. Theo số liệu của tổ chức
Y tế thế giới WHO , cứ 3 phụ nữ từ 50 tuổi trở lên s có ít nhất 1 người phụ nữ bị
loãng xương. Các kết quả nghiên cứu mới công bố cho thấy, Việt Nam có gần 3 triệu
người bị loãng xương và dự đoán đến năm 2050 số ca bị gãy xương hông có thể lên tới
hơn 47.650 ca. Kết quả khảo sát của Bộ Y tế cũng cho thấy phần lớn phụ nữ Việt Nam
chỉ đáp ứng được 50% nhu cầu canxi cho cơ thể và t lệ gãy xương do loãng xương
hàng năm lớn hơn tổng cả 3 bệnh nguy hiểm nhất ở phụ nữ như: ung thư vú, nhồi máu
cơ tim và đột qu . Chính vì sự nguy hiểm của căn bệnh này, trong thời gian qua đã có
rất nhiều chương trình và hoạt động liên quan đến bệnh loãng xương. Nắm bắt được
nhu cầu của thị trường hiện nay, công ty cổ phần Dược Hậu Giang đã cho ra đời sản
phẩm Davita Bone là một trong những thực phẩm chức năng giúp chị em phụ nữ
phòng ngừa loãng xương, với cách thức nghiên cứu mới kết hợp tính năng vượt trội
của sản phẩm, đặc biệt thích hợp với những người không dùng được các loại sữa
phòng ngừa loãng xương, sản phẩm có 2 loại: Viên nén sủi bọt là loại thuốc bổ hòa
tan, uống dễ dàng mà không cần pha chế, tiện dụng và kinh tế, hương vị cam rất dễ
uống (gồm 2 loại: Loại thường và loại không đường thích hợp cho người bị tiểu đường
sử dụng và viên nén dành cho những người bị đau bao tử, viêm đại tràng, cao huyết
áp sử dụng mà không bị ảnh hưởng đến bệnh. Đây là sản phẩm vừa dược phẩm vừa là
thực phẩm giúp người dùng bổ sung nhu cầu calci và vitamin D. Tuy nhiên, hiện nay
trên thị trường ngoài Davita Bone còn có các loại sản phẩm với công dụng tương tự
như: Sữa Anlene, Calcium - Sandoz, Cal - D – Vita… Do đó, với tính chất khắc nghiệt
của môi trường kinh doanh hiện nay thì một sản phẩm ra đời luôn bị cạnh tranh gay
gắt về nhiều mặt như: Thương hiệu, chất lượng, giá cả, mẫu mã, kiểu dáng, công năng,
tiện ích sản phẩm và giá trị gia tăng ngọai sinh customer added values hay brand
benefit)… Để tìm hiểu rõ hơn khả năng cạnh tranh của nhãn hàng Davita Bone em đã
chọn đề tài: “Đánh giá khả năng cạnh tranh của nhãn hàng Davita Bone cho công
ty cổ phần Dược Hậu Giang”.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Để đạt được những yêu cầu đặt ra với các vấn đề nghiên cứu, đề tài hướng đến
các mục tiêu sau:
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh: Môi trường
vĩ mô và môi trường vi mô.
- Đánh giá thực trạng về khả năng cạnh tranh hiện nay của nhãn hàng
Davita Bone.
- Đề xuất một số giải pháp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của nhãn
hàng Davita Bone.
3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Quá trình nghiên cứu đề tài được tiến hành qua 2 bước chính, gồm có: Nghiên
cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.
 Nghiên cứu sơ bộ: Thu thập dữ liệu thứ cấp từ các kết quả về doanh thu, chi
phí, lợi nhuận của nhãn hàng Davita Bone, nghiên cứu một số tài liệu liên
quan của cơ quan thực tập, các niên giám thống kê, thông tin trên báo chí,
tryền hình, Internet và các tài liệu đánh giá về năng lực cạnh tranh, để xem
lại các kết quả đạt được.
 Nghiên cứu chính thức:
 Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, thu thập dữ liệu sơ cấp bằng
phương pháp quan sát và thảo luận tay đôi thông qua dàn bài thảo luận.
 Phương pháp so sánh: Từ những số liệu đã thu thập được của cơ quan
thực tập và thực tế em tiến hành so sánh, phân tích. Phương pháp này
cho thấy rõ về khả năng cạnh tranh và tình hình hoạt động kinh doanh
của công ty trong thời gian tung sản phẩm Davita Bone.
 Sử dụng phương pháp suy luận để đánh giá, nhận xét và đưa ra cơ sở
nhằm đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn trong thị trường cạnh
tranh hiện nay.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu thị trường về các sản phẩm thuộc nhóm
phòng ngừa loãng xương. Vì thời gian nghiên cứu có hạn và đề tài đòi hỏi một số kiến
thức mang tính chuyên ngành nhất định nên chuyên đề chỉ dừng lại ở một số vấn đề cơ
bản. Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những những nhà thuốc tây và các khách hàng
là phụ nữ đã/ hay chưa sử dụng sản phẩm chức năng và các sản phẩm giúp bổ sung
calci khác. Từ đó, để biết được khách hàng đang sử dụng sản phẩm gì giúp phòng
ngừa loãng xương, cảm nhận và mức độ nhận biết, sự hài lòng về sản phẩm… Trên cơ
sở đó nhằm xem xét, đánh giá khả năng cạnh tranh của nhãn hàng Davita Bone của
công ty cổ phần Dược Hậu Giang so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường hiện
nay.
5. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài
Qua hơn 3 năm, Dược Hậu Giang tung sản phẩm Davita Bone ra thị trường với
mục tiêu chăm sóc sức khỏe cho chị em phụ nữ phòng ngừa bệnh loãng xương, giúp
bổ sung calci và vitamin D. Công ty đã đạt được những kết quả kinh doanh của mình,
nhằm đề xuất các chiến lược tiếp theo cho hoạt động kinh doanh ta cần nhìn lại kết quả
đạt được để đánh giá những thành công cũng như những khó khăn của nhãn hàng
Davita Bone trong thời gian qua. Từ đó, xác lập cơ sở để định hướng các giải pháp,
các chiến lược, cung cấp một số thông tin làm cơ sở để định hướng cho các hoạt động
tiếp theo giúp phát triển nhãn hàng Davita Bone. Đề tài này hy vọng đem lại một số ý
nghĩa về lý thuyết cũng như thực tiễn cho Doanh nghiệp tham khảo và nghiên cứu,
nhằm xây dựng chiến lược cạnh tranh của riêng mình.
6. Bố cục nội dung nghiên cứu
Chương I: Tổng quan
Chương II: Tổng quan về công ty cổ phần Dược Hậu Giang
Chương III: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu
Chương IV: Đánh giá khả năng cạnh tranh của nhãn hàng Davita Bone
Chương V: Các giải pháp thúc đẩy khả năng cạnh tranh nhãn hàng Davita Bone
Chương VI: Kết luận
Tài liệu