Information
LỜI MỞ ĐẦU
Ở Việt Nam, cha ông ta từ gần 400 năm trước đã biết dùng sơn ta từ cây sơn mọc tự nhiên chế biến thành sơn trang trí và bảo vệ cho chất lượng gỗ của các pho tượng thờ, các tấm hoành phi câu đối “sơn son thiếp vàng”, lớp sơn bảo vệ này chất lượng hầu như không thay đổi sau hàng trăm năm sử dụng. Ngày nay, song song với tốc độ đô thị hóa là nhu cầu về các công trình xây dựng : công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, hạ tầng kĩ thuật… cũng không ngừng tăng cao. Như một tất yếu, sơn – giúp tăng độ bền cũng như tính thẩm mĩ của công trình càng được quan tâm hơn bao giờ hết.
Ta biết rằng, cùng với thương hiệu, hệ thống phân phối chính là tài sản của doanh nghiệp, đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm của công ty đến khách hàng một cách nhanh nhất, ổn định nhất và hiệu quả nhất. Nói theo một cách khác, “bản chất” của phân phối là “nghệ thuật” đưa sản phẩm ra thị trường.
Với danh mục hệ thống sản phẩm đa dạng, chất lượng cao như bột bả chống thấm, sơn lót, sơn phủ, sơn kĩ thuật đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao ngay cả khách hàng khó tính nhất, công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam thành lập từ năm 1996, khi mà ngành sơn Việt Nam bước đầu phát triển, đã sớm tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường, trở thành một trong những đơn vị cung cấp sơn hàng đầu tại Việt Nam, được người Việt tin dùng.
Sau 15 tuần thực tập em đã có một số hiểu biết về công ty và nhận thấy vai trò của kênh phân phối đối với sự phát triển của công ty. Vì vậy em quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện kênh phân phối sản phẩm tại công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam ”. Bài viết gồm có 3 phần:

Chương 1: Tổng quan về công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam.
Chương 2: Thực trạng hoạt động của kênh phân phối của công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam
Chương 3: Các giải pháp nhằm hoàn thiện kênh phân phối tại công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam.

Qua việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kênh phân phối, những tồn tại trong hệ thống phân phối công ty TNHH Sơn Lucky House Việt Nam, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện kênh, em hi vọng rằng bài viết này sẽ góp phần nào vào hướng đi đúng đắn giúp công ty có thể hoàn thiện hơn hệ thống phân phối, nâng cao năng lực và vị thế của công ty trên thị trường.MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I . TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LUCKY HOUSE VIỆT NAM 2
1.1. Thông tin chung về công ty Lucky House Việt Nam 2
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 3
1.3. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu 5
1.3.1. Đặc điểm về sản phẩm: 5
1.3.2. Đặc điểm về khách hàng và thị trường tiêu thụ 7
1.3.3. Đặc điểm về lao động: 8
1.3.4. Đặc điểm về công nghệ và trang thiết bị 10
1.3.5. Đặc điểm về nguyên vật liệu 11
1.4. Ảnh hưởng của môi trường kinh doanh tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 12
1.4.1. Chính sách, quy định của nhà nước: 12
1.4.2. Những tác động bên ngoài 12
1.4.2.1 Nhu cầu khách hàng: 12
1.4.2.2 Đối thủ cạnh tranh 13
1.5. Tình hình sản xuất kinh doanh giai đoạn 2006-2009 14
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA KÊNH 17
PHÂN PHỐI 17
2.1. Khái quát hệ thống phân phối công ty TNHH Lucky House Việt Nam 17
2.1.1. Cấu trúc kênh: 17
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý kênh 19
2.1.3. Quá trình tuyển chọn thành viên kênh: 20
2.1.4. Chính sách khuyến khích và phát triển hệ thống kênh phân phối 23
2.1.4.1. Khuyến khích các thành viên kênh 23
2.1.4.2. Công tác đánh giá kênh 24
2.1.5. Một số kết quả hoạt động phân phối 5 năm gần đây: 26
2.1.5.1. Thu hút các nhà phân phối: 26
2.1.5.2. Kết quả kinh doanh 26
2.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả kênh phân phối sơn công ty TNHH Lucky House Việt Nam 28
2.2.1. Đặc điểm kênh phân phối: 29
2.2.2. Tiềm lực tài chính, uy tín của công ty 31
2.2.3. Trung gian thương mại - các nhà phân phối của công ty 32
2.2.4. Lực lượng NV KD: 33
2.2.5. Chính sách xúc tiến hỗ trợ tiêu thụ 34
2.3. Tiêu chí đánh giá tính hiệu quả của kênh phân phối 36
2.3.1. Tính kinh tế: 36
2.3.2. Khả năng kiểm soát 37
2.3.3. Tính thích nghi 38
2.4. Phân tích mô hình tìm ra nguyên nhân 38
2.5. Đánh giá chung hoạt động kênh phân phối: 41
2.5.1. Những kết quả đạt được 41
2.5.2. Tồn tại của hoạt động phân phối và nguyên nhân 42
CHƯƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY TNHH LUCKY HOUSE VIỆT NAM 44
3.1. Phương hướng phát triển công ty TNHH Lucky House Việt Nam thời gian tới 44
3.1.1. Dự báo nhu cầu 44
3.1.2. Một số định hướng phát triển của công ty 44
3.2. Kiến nghị nhằm hoàn thiện kênh phân phối tại công ty 45
3.2.1. Tăng cường số lượng, chất lượng, khuyến khích đội ngũ nhân viên kinh doanh 45
3.2.2. Chuyên môn hóa quản trị hoạt động tiêu thụ 46
3.3. Các giải pháp khác 47
3.3.2. Chú trọng hơn nữa vào việc xây dựng cấu trúc kênh 47
3.3.3. Tích cực tìm kiếm các nhà phân phối phù hợp, có tiềm năng 48
3.3.3. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, hỗ trợ tiêu thụ 48
3.3.4. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường 49
3.3.5. Nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới 49
KẾT LUẬN 50
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 62
Tài liệu