Information
KẾ HOẠCH PR CỦA CÔNG TY TNHH QUỐC TIẾNI. SƠ LƯỢC VỀ CỒNG TY
1.Qúa trình hình thành phát triển của công ty TNHH Quốc Tiến
Tên công ty: công ty TNHH Quốc Tiến
Địa chỉ: 97-99 Tôn Đức Thắng – Quận Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Điện thoại : 05113764501 – Fax: 0511764502
Vốn điều lệ: 11.500.000.000 VND
Mã số thuế: 0400453974
Nghành nghề kinh doanh: kinh doanh xe gắn máy và cung cấp các dịch vụ sữa chửa bảo trì xe gắn máy.
Công ty TNHH Quốc Tiến được thành lập ngày 15/10/2003 theo luật doanh nghiệp được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp giấy chúng nhận đăng kí kinh doanh số 3202001186 . vốn điều lệ lúc đầu mới thành lập là 1.500.000.000 VND do hai thành viên là ông: Trần Duy Lộc và bà Nguyễn Thị Nga góp vốn với tỉ lệ là :60% và 40% .Tổng số cán bộ nhân viên lúc đó là 10 người.
Do trong quá trình kinh doanh có hiệu quả, tốc độ tăng trưởng hàng năm là trên 30% nên công ty cần tăng cường nguồn vốn và nguồn nhân lực để đáp ứng đòi hỏi của thực tế.
Sau 3 lần đăng kí điều chỉnh vốn và thay đổi thành viên góp vốn , nay vốn điều lệ của công ty là : 11.500.000.000 VND với 2 thành viên là ông: Lê Trường Giang và bà: Nguyễn Thị Thanh Hà góp vốn, với tỉ lệ tương ứng là 60% và 40%, lực lượng tính đến thời điểm hiện tại là 32 người.
2.Đặc điểm hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
+Đặc điểm sản phẩm, dịch vụ
Công ty TNHH Quốc Tiến là một đơn vị được thành lập theo luật doanh nghiệp, hoạt động trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam, công ty là Đại lý bán xe và dich vu do HONDA ủy nhiệm (Head) .Mạng lưới các Head của HONDA được xây dựng trên khắp đất nước Việt Nam.Chính vì vậy khi mua xe máy ở Head Quốc Tiến, quý khách có thể được chăm sóc và bảo dưỡng xe ở bất kì dại lý HONDA khắp trên toàn quốc.

Tài liệu