Information
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Nội dung:
1. Biến đổi khí hậu là gì? Nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu?
2. Tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng ở Việt Nam
3. Đối phó với biến đổi khí hậu: chiến lược thích ứng và giảm thiểu
4. Kết luận – Hành động của thanh niên

1. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu
Biến đổi khí hậu là gì?
Biến đổi khí hậu là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn. Biến đổi khí hậu có thể là do các quá trình tự nhiên bên trong hoặc các tác động bên ngoài, hoặc do hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển hay trong khai thác sử dụng đất. Nói một cách ngắn gọn, biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu diễn ra trong một khoảng thời gian dài, do nguyên nhân tự nhiên hoặc hoạt động của con người gây ra.
Sự biến đổi khí hậu (BĐKH) hiện nay, tiêu biểu là sự nóng lên toàn cầu đã được khẳng định là chủ yếu do hoạt động của con người.
“Biến đổi khí hậu khiến chúng ta phải chú ý tới tài sản chung của tất cả chúng ta, đó là Trái đất – hành tinh của chúng ta. Tất cả các quốc gia và tất cả mọi người trên Trái đất đều có chung một bầu khí quyển.”
“Nếu coi thế giới là một quốc gia, nơi mà mọi công dân đều chia sẻ mối quan tâm đến sự phát triển bền vững của các thế hệ tương lai, thì nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu sẽ là vấn đề ưu tiên hàng đầu.”
Hiện tượng nóng lên toàn cầu đang diễn ra:
- Nhiệt độ trên thế giới đã tăng thêm khoảng 0,7°C kể từ khi bắt đầu thời kỳ công nghiệp - và hiện đang gia tăng với tốc độ ngày càng cao. Theo IPCC, trong 100 năm qua (1906 - 2005), nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng 0,74°C. Trong 50 năm cuối, nhiệt độ trung bình tăng nhanh gấp 2 lần. Thập kỷ 1991 - 2000 là thập kỷ nóng nhất kể từ 1861, thậm chí là trong 1000 năm qua ở Bắc bán cầu.
- Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới.
- Những lớp băng vĩnh cửu ở Greenland (Bắc Cực) đang tan chảy. Ở Alaska (Bắc Mỹ), lớp băng vĩnh cửu giảm 40%, độ dày lớp băng đã giảm từ 1,2m xuống còn 0,3m. Băng ở Nam Cực đang tan với tốc độ chậm hơn, nhưng gần đây đã tăng nhanh hơn.


MỤC LỤC
1. Tìm hiểu về biến đổi khí hậu 1
2. Tác động của biến đổi khí hậu 4
3. Đối phó với biến đổi khí hậu 7
3.1. Thích ứng với biến đổi khí hậu 8
3.2. Chiến lược giảm nhẹ 8
4. Kết luận – Hành động của thanh niên 9
Tài Liệu Tham Khảo 11

Tài liệu