Information

LỜI NÓI ĐẦU
Thế giới này luôn luôn tồn tại những vấn đề gây tranh cãi, và môi trường không phải là ngoại trừ. Nhân loại đang thay đổi của khí hậu trái đất quá nhanh. Môi trường rất cần thiết cho cuộc sống của con người. Môi trường cung cấp cho con người những điều kiện để sống (như ăn, ở, mặc, hít thở…). Nếu không có những điều kiện đó con người không thể sống, tồn tại và phát triển được. Môi trường là một vấn đề lớn và là một trong những vấn đề quan trọng nhất đang xảy ra trên thế giới của chúng ta. Như chúng ta đã biết, hiện nay sự nóng lên của Trái đất bởi các chất khí gây hiệu ứng nhà kính đã trở thành vấn đề môi trường có tính toàn cầu.
Ở Việt Nam ô nhiểm môi trường cũng là vấn đề được chính phủ và các cơ quan chức năng quan tâm hàng đầu, vì nó đang bị ô nhiểm trầm trọng. Hiện nay các tỉnh thành trong nước nói chung điều nhận thức rõ được tầm quan trọng của môi trường và đã và đang ra sức khắc phục và bảo vệ nó.
Trong những năm gần đây tốc độ phát triển đô thị cũng như công nghiệp hoá trên địa bàn thành phố Cà Mau diễn ra rất nhanh chóng; trong khi đó, các công trình hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, xử lý nước thải, thu gom và xử lý rác thải… không đủ khả năng đáp ứng với yêu cầu phát triển đô thị. Do nguồn vốn ngân sách của Nhà nước có hạn, nên việc đầu tư cho lĩnh vực này còn khiêm tốn, vì vậy môi trường và mỹ quan đô thị ngày càng xuống cấp trầm trọng; đặc biệt là vấn đề về thoát nước, rác thải đã ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sức khỏe của người dân thành phố Cà Mau. Đề tài này sẽ làm rõ thực trạng về môi trường ở Cà Mau hiện nay. Và phân tích những nguyên nhân, tác hại ở góc độ kinh tế.

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
1
1. Ô nhiễm môi trường 2
a. Khái niệm 2
b. Các dạng ô nhiễm môi trường 2
2. Thực trạng về môi trường tỉnh Cà Mau 4
3. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiểm 5
a. Hậu quả từ ngành thủy sản để lại 5
b. Do hệ thống xử lý chất thải còn yếu kém 6
c. Từ hoạt động kinh tế hằng ngày 6
4. Tác hại của việc ô nhiễm môi trường 7
a. Về mặt tự nhiên 7
b. Về mặc kinh tế 8
5. Đề xuất khắc phục tình trạng ô nhiễm 9
KẾT LUẬN 11
TRẢ LỜI CÂU HỎI 12
NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN
14

Tài liệu